Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 23. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank.

 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh. 

 

Het graf van de heer Coert.

De heer Henry Edwin Coert werd geboren te Soerabaja op 15-6-1841 en hij huwde

1) Op 23-3-1878 met Martha Louisa Henriette van Sprew (+1887), waaruit 3 kinderen. Hij huwde als weduwnaar met

2) Op 14-2-1894 met de lokale christenvrouw Martinah bij de doop genoemd Magdalena, waaruit 7 kinderen.

 

Hij was werkzaam als machinist op het Marine etablissement te Soerabaja.

Zie verder de website Coert.org. voorzien van wetenswaardigheden en foto's enzovoorts.

 


 

Het graf van de heer Anthony Franz Kopp en zijn echtgenote Anna Stortenboer. (Maar ook ligt hier de broer van de heer A.F. Kopp - zie verderop deze pagina voor de tekst. Dat staat op de ruit bovenaan het graf.)

De heer Kopp had als vader: Franz Kopp en zijn moeder was Josuna/Josiena/Josana Dorothea Elisabeth Masius.

Hij had onder andere de broers: August Karl, Carl Friedrich Eduard, en Ferdinand George; allen trokken het leger in. (Studbook Openarchven.nl). Mij is niet bekend of er nog meer kinderen waren.

De heer A.F. Kopp kwam in het pupillenkorps op 1-1-1859, tekende voor de militaire dienst op 9 nov 1866 en werd gegageerd op 15 dec 1880.

Hij vervolgde zijn werkzaamheden bij de spoorwegen en werd per juli 1900 tijdelijk 1ste klasse Commies.

Bij mijn weten hadden de heer A.F. Kopp en echtgenote A.Stortenboer geen kinderen, maar ik kan me vergissen. Dit moet zijn tweede huwelijk zijn (wanneer gehuwd niet kunnen vinden), want hij huwde op 1 maart 1884 te Jogja met de Chinese christenvrouw ANNA (RA1886) maar in het huwelijks register van Jogja wordt zij vermeld als MARIA. Daar gaan we weer voor de zoveelste keer: Als het beestje maar een naampje heeft toch? (En dat gebeurde bij zowat alle lokale dames die genoteerd werden.)

 

Iets over zijn ouders Franz Kopp (Graf opschrift zegt: Geboren te Wurzburg Beyeren  2 sept 1818 en overleden 30 juni 1876 Soerabaja)  en Josiena Dorothea Elisabeth Masius (*9 sept 1825 Jogja +28 nov 1915 Soerabaja).

BRP3 (Huwelijksregister Jogja) zegt: Franz Kopp geboren Schweinberg Baden 3 mei 1816, Adj. Onderoff. zoon van Johan Kopp en Theresia Neep, huwt 26-2-1848 met Josiena Dorothea Elisabeth Masius, dochter van Johannes George Masius en Maria Elisabeh Artsen.

 

Bovenaan de grafplaat van de heer A.F. Kopp en zijn echtgenote mevr. Stortenboer is een kleinere grafplaat te zien in de vorm van ruitfiguur:

Zie scan uit de BRP 11. (Volgens almanakken was de naam FRIEDRICH George Kopp.) Gelet op de overlijdensdatum van de broer (1892) mag ik aannemen dat het graf "uitgebouwd" is na het overlijden van de heer A.F. en echtgenote.

 

Ik heb helaas geen foto's van de hiernagenoemden in de scans uit de BRP, maar het was familie van de heer A.F. Kopp. Broer Carl Friedrich Eduard Kopp.

Hieronder een scan uit de BRP met betrekking tot het familie graf van de ouders van de heer A.F. Kopp en andere familieleden.

Let op de geboortedatum en plaats van de vader van de heer A.F. Kopp.

 

  


 

Het familie graf van de families ROSENDAHL, BOIS D'ENGHIEN en RUFI.

 

Van boven naar beneden op de grote grafplaat (en zie ook de detailfoto's) 

  1. Henri Rosendahl. (Geboren te Batavia Hendrik Rosendahl op 3 nov 1829 RA 1830)
  2. Suzanna Maria Louise Rosendahl. Geb. 4 nov 1880 en overl. 19 okt 1905. De almanak RA 1882 zegt: Susanna Maria Constance. Eveneens RA 1907 zegt Susanna Maria Constance. !!!
  3. Maria Louise Bois d'Enghien. Zij huwde Petrus Rosendahl op 11-5-1878 te Batavia. Voorheen gehuwd met Joseph van der Zijll in 1875. Hij overleed 26 maart 1877 en was stafmuzikant leger 1ste klas. Petrus Rosendahl en Joseph van der Zijll moeten elkaar gekend hebben, aangezien Petrus de overl.adv. mede ondertekende.
  4. Anna Carolina Jacoba Rufi - Rosendahl. *24-4-1883 Batavia +...... Zij huwde 28-5-1904 met Hendrik Rufi te S'baja. Hij overleed 16-4-1934 en was 54 jaar oud en geboren te Banjoemas. Anna Carolina Jacoba was een dochter van het echtpaar Petrus Rosendahl/Maria Louisa Bois d'Enghien. (Dit echtpaar kreeg ook zonen, die het leger in trokken. Zie openarch.nl)
  5. Lodewijk Rufi (Louis) *6-1-1921 S'baja   +3-4-1933, zoon van 4) en Hendrik Rufi. 
  6. Petronella Rufi * 7-5-1906 S'baja  +27-9-1933, dochter van 4) en Hendrik Rufi. 

 


 

Moge zij allen rusten in vrede.

 

Zie voor vervolg de pagina Kerkhof Peneleh deel 24.

 

Top