Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof deel 17.

Een serie graven met details en achtergronden.

De foto's zijn gedateerd 25 september 2016 en kunnen anno mei 2019 veranderd van uiterlijk zijn en afkomstig van de website https://kimbaharisukolilobaru.blogspot.com/2016/09/arek-love-suroboyo-blusukan-makam-dan.html

Aanvullende details en achtergronden afkomstig uit de register almanakken/Ind. Navorschers/wwwkb.nl/ roosjeroos.nl/www.openarchieven.nl/wiewaswie.nl en overige internetbronnen zoals genealogische websites. 

Nogmaals: het is de bedoeling van deze serie kerkhoven, dat ik me focus op de overledenen die in de graven liggen en wat summier iets toevoeg. Anders kom ik ruimte tekort op mijn server als ik heel uitgebreid de boel uit de doeken doe en ik betaal me al suf aan parkeergelden op de servers van de providers.


Als eerste foto het verzamelgraf Leijder/Loth/Samuels. Beetje problematisch uitzoek geval, want ik kan geen informatie vinden of Johanna Maria Elisabeth Leijder hier begraven ligt of niet en of zij slechts pro memori hier genoemd wordt.

 

Wat ik heb  kunnen vinden betrekking hebbend op Johanna Maria Elisabeth Leijder:

 

 1. Zij was weduwe van Johan Frederik SAMUELS (*5-10-1798 en +13-10-1898) Waar? Zij huwden ca 1817. Uit dit huwelijk werd tenminste geboren één zoon Frederik Godfried SAMUELS geboren 5-2-1818.
 2. Zij was weduwe van Johan Dirk August LOTH (* 4-4-1792 en +4-3-1856 Soerabaja) en zij huwden op 1-5-1855 te Soerabaya. Hij was suikerfabrikant te Bangil Oost Java en voorheen reeds 2x gehuwd geweest. 

Haar zoon Frederik Godfried SAMUELS. Geboren 5-2-1818 Amboina en overleden 19-08-1905 Bangil. 

  1. Hij huwde 1) Frederica (Frederika) Huffenreuter (1819-1846) op 9 dec 1840 te Batavia en werd weduwnaar.
  2. Hij huwde 2) Catharina Senn van Basel (haar moeder was NEIJLA) 26-8-1848 Batavia en ontbonden door echtscheiding.
  3. Hij huwde 3) Lourentia Johanna Maria van Maanen op 5-11-1885 te Sidoarjo.

Johanna Carolina SAMUELS, geboren 5 -10-1841 Batavia en overleden 27-12-1907 Malang/Pasoeroean. Geen verdere gegevens over haar kunnen vinden. Zij was een dochter van Frederik Godfried en Frederica Huffenreuter. Gehuwd? Kinderen?

 


 

De volgende foto is het graf van de familie Rosendahl.  Beetje wazig gefotografeerd door de fotograaf/fotografe, maar daar doen we het dan maar mee. Vooraf plaatsing heb ik de foto kunnen uitvergroten en wat namen kunnen ontcijferen en hieronder de tekst van het grafopschrift zoals in de Indische almanak te lezen valt.

Er valt me een naam op: Maria Louise Bois d'Enghien en dat is een Belgische naam en staat voor: Bos van Edingen, provincie Henegouwen in Wallonie. Niet door mij uitgevonden maar door de slimme Wikipedia (die niet altijd correct is.) Zij was gehuwd met:

1) Joseph van der Zijl, waaruit kinderen en

2)  Petrus Rosendahl. Vandaar dat zij in dit familiegraf rust.

(Bron https://igv.nl/anna-carolina-jacoba-rosendahl/  (Anna Carolina Rosendahl gehuwd met Hendrik Rufi, was een dochter van Petrus Rosendahl en Maria Louisa d'Enghien. Een portret van Anna Carolina is daar te vinden.)) 

 

Maar, er is ook nog een graf B88 te Peneleh en daar rust ook een lid van de familie Rosendahl, o.a. Petrus Rosendahl overleden 1905 en gehuwd met mevr. Adolphine Juliana Postma.... Oeps, welke Petrus is deze dan? Of zijn de families Rosendahl geen familie van elkaar??? Zooooo gecompliceerd....Neen, is niet gecompliceerd, want Petrus Rosendahl en Maria Louisa 'd Enghien waren in 1900 gescheiden (na hun huwelijk in 1878.) en Petrus huwde daarna in 1901 met mevr. Postma. Gelooft u me niet? Kijk zelf dan maar in Roosjeroos.nl en zoek Petrus Rosendahl maar op. 

 

Discrepantie/onduidelijkheid in de graf tekst uit bron BRP11?? De lezer oordele zelf, want:

 

 • RA1902 zegt: Huwelijk tussen PETRUS ROSENDAHL  en ADOLPHINE JULIANNE POSTMA gesloten te Soerabaja op 23-2-1901.
 • Het doopboek Soerabaja (Krancher dot com) zegt dat gedoopt is in 1862 te Soerabaja: ADOLPHINE JULIANA POSTMA (Moeder SAIMA en vader ALOISIUS BENEDICT ALPHONS POSTMA. )
 • De graftekst volgens BRP11 zegt (en ik quote enkel de woorden die mij opvallen): ...en mijn dierbare vader ABA Postma ... en mijn dierbare echtgenoot P Rosendahl .... en mijn lieve moeder A.Juliana Rosendahl-Postma...
 • De eerste 'MIJN" en de tweede "MIJN" duiden erop dat bedoeld wordt Adolphine Juliana(Julianne) als schrijfster, want vader overleed 1893 en echtgenoot overleed 1905 en Adolphine zelve overleed pas in 1936 ; de derde "MIJN" (verwijzend naar mijn moeder) moet dus een kind geweest zijn, die in 1936 de tekst liet aanvullen er achteraan "geplakt".  Het staat er een beetje ongelukkig en volgens mij impliceert de derde "MIJN" ook het feit dat er in 1936 slechts één kind nog in leven was, anders had er gestaan "ONZE". (RA 1906: Geboren te Soerabaja 19-10-1904 Dirk Aloicius Rosendahl. Zie ook Japanse interneringskaarten !!)

 

 

 

Zijdelingse aanvulling die weinig te maken hebben met het bovenstaande, doch slechts betrekking hebbend op de onderlinge relatie tussen mevr. Adolphine Juliana (Julianne) Rosendahl-Postma en ondergetekende webmaster. (Konform mededeling van Boeroeng webmaster I4E d.d. 21 mei 2019:  Mevr. Adolphine Juliana (Julianne) Postma had 2 neven geboren van ZUIJLEN die met twee gezusters NIESSEN huwden.... (Niessen is weer familie van mijn kant.) Ik heb deze kwestie in mijn persoonlijke stamboom niet verder uitgezocht destijds, omdat er anders teveel personen door elkaar heen "dwarrelen" in mijn stamboom.


 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten. 

 

 

Top