Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh - een gezamenlijk graf S. Bijers en broer/zus Mourits. (Mind: Deze naam MOURITS wordt zonder "umlaut" genoteerd. Er was ook een familienaam Moürits met op de U een umlaut en die familieleden rusten in graf B18)

 

Foto verkregen via een kennis.

 

De tombe toont op het eerste gezicht het idee, dat slechts de heer Frederik William Croezier Mourits hier begraven ligt, gelet op de grote grafplaat.

Doch de tekst uit BRP11 vermeldt het volgende:

 

De heer Sparks Bijers was ambtenaar Residentiekantoor en Ontvangkantoor. De naam Sparks duidt erop dat hij mogelijk van Engelse afkomst was? Geboren 1814 en Java door de Engelsen bezet 1810-1815.?

 

Ik heb niet kunnen ontdekken wat de verbintenis was tussen het gezin Bijers en gezin Mourits. behalve dan dat beide gezinnen iets met Madura te maken hadden. Wellicht uit hoofde van het feit, dat men elkaar kende en de grond/graf deelde?

 

Frederik William Croezier Mourits werd geboren 5 dec 1833 te Boender Madura uit ouders Juriaan Mourits en Sara Beres Croezier, die op 18 maart 1831 met elkaar huwden te Surabaya. Mij is onbekend of de naam Croezier door Frederik als voornaam gebruikt werd of dat hij als achternaam Croezier alsmede Mourits gebruikte. Ik heb geen KB kunnen vinden hierover.

Bunder(Boender) is een durp in de gemeente Pamekasan op de zuidkust ongeveer halverwege en ligt circa 10 km van de kust. Het WAS een durp en het IS het nog steeds en bloedheet. Ik vraag me af wat de ouders van Frederik (= Juriaan)  bezielden om aldaar te wonen....Ik vermoed dat hij zout pakhuismeester was, want dat was zowat het enige wat er voor het oprapen lag aan de kust.

Hij zou echter ook militair geweest kunnen zijn, want het Militair Depot aldaar werd pas in 1842 opgeheven.

 

Uit dit huwelijk ook een dochter Carolina Wilhelmina Mourits geboren 30 aug 1836 Sumenep en zij huwde Herman Schoemaker op 23 jan 1858 te Sumenep. Uit dit huwelijk een dochter Hendrika Sara.

Juriaan Mourits had een zuster Johanna Geertruida (Geertruida Johanna) Mourits die gehuwd was met Joh. Corn. van Turenhout te Surabaya in 1821 (RA vermeldt geen dag/maand).

Voor het overige verwijs ik naar de hieronder bijgevoegde scans indien men behoefte heeft naar meer details.

De overl.adv. geplaatst door zijn zuster mevr. Carolina Wilhelmina.

De overl. adv. van Carolina Wilhelmina geplaatst door haar dochter Hendrika Sara en daaronder echtgenoot Herman Schoemaker.

 

 

 

 

De overl. adv. van de zuster van de vader van Frederik William Croezier Mourits, zijnde mevr. Geertruida Johanna Mourits.

 

In januari 1873 kreeg Frederik een twee-jarig ziekteverlof naar Nederland en in febr 1875 werd dit verlengd met een halfjaar. Hieruit blijkt dat Frederik al lang sukkelende was aan ziektes/kwalen of in elk geval tobde met zijn gezondheid. In elk geval gaat Frederik per 26 okt 1875 met pensioen. Hij is dan pas 42 jaar oud. Een krantenbericht vermeldt dat hij ten tijde van zijn overlijden in de Heerensteeg woonde. Blijkens mijn archieven oude straatnamen Soerabaja heb ik echter geen Heerensteeg kunnen vinden, doch wel de Heerenstraat (tegenwoordig de Jalan Rajawali) en de Heerenweg (Tegenwoordig Pasar Besar)

 

 

Ik heb niet kunnen ontdekken of Frederik een gezin had en zo ja, wanneer en met wie gehuwd. Ik vermoed dat hij ongehuwd is gebleven.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

 

 

 

Top