Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya ,

Graf B1073 van de familie JASPER. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.  

De lezer gelieve de pagina Peneleh Graf B1072 hierbij te betrekken.

 

Op de website van Krancher dot com is o.a. de volgende foto te zien, door de familie Krancher gemaakt in 2014 - een screenshot van de thumbnails.

Hieronder een foto van de graven B 1072 (Van Sprew en Verwoert) rechts en LINKS met 1 pilaar het graf van de familie JASPER (B 1073 gelegen straat 16 West). (Foto afkomstig uit de weblog van mevr. Intan Primadewati, waarvoor dank).

Volgens de almanak moet er staan op het graf:

De overl. advertentie van mevr. Johanna Maria Jasper geboren Stam.

 

Een verdrietig saillant detail: Mevr. Jasper overleed 2 dagen later dan mevr. Leliane Verwoert - Abels die op 7 dec 1885 overleed en naast haar te ruste ligt in B1072 op Peneleh.

De heer Johannes Bernardus Jasper had een fotografisch atelier in Soerabaya. Ik vermoed dat hij het vak leerde/zaak overnam van/ bij de heer Buwalda die atelier had, want de heer Klaas Buwalda overleed in 1866 te Soerabaja. (Tenminste, als ik de advertentie uit 1865 goed lees, in cominatie met de almanakken en krantenberichten.)

In de advertentie staat: "gedurende zijn afwezigheid..." doch de afwezigheid werd helaas ziekte en ouderdom.

 

Het echtpaar Jaspers/Stam kreeg meerdere kinderen waarvan enkelen op zeer jonge leeftijd al overleden. Echter één hunner dochters was  Christina Cornelia Jasper die huwde met de heer Charles Reinier Sante. Op de website van de familie Krancher- zie:  http://www.krancher.com/TNG/getperson.php?personID=I1787&tree=Ish kan men meer lezen op geneaolgisch gebied.

Op mijn eerder geschreven pagina Hellerman en Wapens, heb ik eveneens één en ander uit de doeken gedaan - circa halverwege de pagina. (Ondertekening overl adv. van de heer Hillebrandt. Daar op die hoogte zoeken).

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top