Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Vervolg van het graf B574 Peneleh op het kerkhof te Surabaya.

 

En dit keer de nadruk op enkele leden van de familie WITTICH die in dit graf rusten, maar tevens de relatie tussen deze familie WITTICH en SARKIES THADDEUS MARCAR gehuwd met DORA AUGUSTA WITTICH, een Armeens koopman uit Surabaya en domicilie had in Banyuwangi.

Eerst maar iets over Dora Augusta. Het heeft me enorm veel hoofdbrekens gekost om erachter te komen wie Dora was, omdat zij niet in de gangbare bronnen wordt vermeld. Enkel haar huwelijk- en haar overlijdensgegevens zijn gemakkelijk terug te vinden. 

Eind jaren 1860 vertoefde het gezin van Hermanus Wittich in Amsterdam waar ook veel van zijn kinderen stierven op vrij jonge leeftijd.

Hermanus was gehuwd met Catharina Alida Josephine Angenent. In de RA1882 wordt zij genoteerd als zijnde overleden: Catharina Alida Josephine Wittich.... Op de grafplaat wordt zij genoteerd als Catharine Alida Josephine Wittich geboren Angenent. 

 

Zie voor nadere details de pagina GRAF B574 Peneleh.  Krancher.com heeft 2 foto's van dit graf, die ik heb gekregen...Helaas, de grafplaten zijn er niet meer, dus het verband tussen Werner en Wittich zal ( in elk geval door mij) niet opgelost kunnen worden. Jammer.

Hieronder plaats ik de twee foto's van het graf B574 Peneleh Wittich, welke ik van Ish Krancher in dank heb mogen krijgen.

 

Dora stierf te Malang op 30 april 1932 met de info dat zij 62 jaar oud was...Terug rekenend moest haar jaar van geboorte dan zijn 1870 en na verder research vond ik een kleine advertentie met het volgende: Mevr. Wittich gaf geboorte aan een dochter op 21 mei 1870... Kon niet missen, want de familie Wittich was woonachtig in die jaren in Amsterdam en er was ook een ander kind in deze familie die Dora Catharina Louise heette. ( volgens de ene krant vond de geboorte plaats te Rotterdam en een andere krant vermeldde Amsterdam.)

 

Bij mijn weten waren dit de volgende kinderen van het echtpaar WITTICH - ANGENENT. 

(NIET in volgorde van geboorte.) En...bovendien niet 100% betrouwbaar wegens ontbreken van enkele bewijsstukken.(Wat betreft Dora, maar kan niet missen.)

  1. Hermanus Theodoor Wittich die te Blitar huwde met Sie Minah op 12 nov 1891; hieruit een dochter geheten Helena Wittich gehuwd met Gaston van Spall. Enkele stukken zeggen dat Sie Minah een Chinese vrouw was. Ik zeg van NIET. Waarom niet: Een Chinese vrouw krijgt nooit de toevoeging "Sie" of "Si".... En Minah is geen chinese naam. Maar wie ben ik. Slechts iemand die zijn hele jeugd daar heeft doorgebracht, dus ....
  2. Bertha Johanna Hermina Wittich, geboren 19 sept 1848 Batavia. Zij huwde Johannes Gerrit Meijes te Soerabaya op 8 juli 1874. Bertha plaatste een aparte overlijdens advertentie: "Op 17 aug 1871 overleed mijn geliefde zuster Johanna Frederika oud 12 jaar." .... Bertha zal dan wel op zich zelf gewoond hebben. Bertha zelve overleed Bandung 14-10-1900.
  3. Vader Hermanus en moeder Catharina plaatsten op 18 sept 1871 de volgende advertentie: "Op 17 aug overleed onze 12-jarige Anna (Johanna Frederika) en heden overleed onze tweede dochter Catharina Helena Arnoldina oud 14,5 jaar."
  4. Er verscheen ook een advertentie in jan 1870 met melding dat overleden was te DARMSTADT op 14,5 jarige leeftijd Dora Catharina Louise (geboren 18-7-1855 Batavia en + 30 dec 1869.). Vreemd, waarom verbleef een 14,5 jarig kind in Darmstadt? Vakantie? Familie bezoek? Wittich is een van Duitse origine naam.
  5. Op 10 juli 1868 overleed Josephine Gerardine geboren 22 juni 1867 te Amsterdam.
  6. Op 5 aug 1854 overleed te Batavia Johan Lodewijk oud 4 jaar te Batavia.
  7. Op 22 mei 1870 geboren een dochter te Rotterdam. Dit zou dus Dora Augusta geweest moeten zijn. Zij komt niet voor in de registratie Rotterdam. De vermelding vindt slechts plaats in de krant. Maar de PK van Dora's dochter Amsterdan vermeldt wel de dagtekening 22 mei maar niet het jaar.
  8. Helena Mary geboren 25 juli 1863 Batavia (overleden Surabaya 6-8-1930) en gehuwd met Carl Heil.(Overleden 31-5-1891)
  9. Josef Gerard geboren Amsterdam op 1 dec 1868 en overleden Surabaya aug 1877. (Vernoemd naar zijn zuster, die enkele maanden voor zijn geboorte stierf op één-jarige leeftijd.
  10. Johan Lodewijk Leonard Marinus geboren 1859 Batavia en hij huwde op 43jarige leeftijd op 9 jan 1902 te Schiedam met Johanna Gerardina Tijl. Johan werd militair KNIL. Overleden 17 jan 1941 Den Haag.

Als ik wel geteld heb en inderdaad alle geboortes zijn gemeld in de mij beschikbare bronnen, dan waren er in totaal 11 kinderen en waarvan er 6 kinderen op jeugdige overleden. Dat moet een behoorlijke impact gehad hebben op het gezin.

 

Om verder met Dora Augusta te gaan:

Het eerste huwelijk van Dora Augusta:

Zij huwde op 15 maart 1890 met CORNELIS WILLEMS (Roosjeroos.nl) en scheidde van hem op 21 dec 1904. Bij de echtscheiding wordt vermeld dat de juiste naam van de echtgenoot was: DIRK HOOGSLAG..... Hieruit tenminste één kind genaamd J.L. HOOGSLAG (Jan Lodewijk geboren te Kedoe - RA1899) die de overlijdens advertentie van moeder Dora mede ondertekende. (Hij was gehuwd met juf. M.H.A. KUIJL (Marie Henriette Adrienne) en was werkzaam op de sf Gempolkerep en zij kregen kinderen. Mevr. Hoogslag-Kuyl slaagde in 1936 als lerares in het modevak te Surabaya.

Dirk Hoogslag, de gewezen echtgenoot van Dora Augusta Wittich werd op 5 okt 1862 te Den Helder geboren en was zoon van de gedecoreerde militaire bevelhebber Dirk Hoogslag Sr.  

 

Vreemde advertentie: Het echtpaar Hoogslag Wittich was in 1904 gescheiden, doch op de overlijdens advertentie van vader Dirk Hoogslag in 1905 wordt het echtpaar als zijnde bij elkaar behorend genoteerd. Me dunkt, dat je inmiddels toch wel weet dat je gescheiden bent van je echtgenote? Of mocht de familie het niet weten?

Hierboven: DONNENHORST moet natuurlijk zijn DENNENHORST. Zie foto onder.

 

Tja, dan is er nog het volgende: (Zie onder) Dirk Hoogslag Jr. noemt zich voortaan Dirk Wittich en dat in 1918. Vreemd.....? Dirk Hoogslag en Dora Wittich hadden een zoon Dirk genaamd volgens website Hoogslag. Zou dat hun zoon geweet kunnen zijn, die zich schaamde voor de "wandaden" van zijn pa?

Ik ben er (nog) niet helemaal uit:

In RA 1894 wordt genoemd woonachtig te Pasuruan DIRK HOOGSLAG Jr maar ook te Semarang DIRK HOOGSLAG zonder Jr.... Maar Dirk haalde wel vaker fratsen uit. Zie de huwelijksakte, waarin hij zich Cornelis Willems noemt tegenover de ambtenaar....(RA1891 bldz 281).. In RA1906 bldz 19 wordt gemeld bij de echtscheiding 21-12-1904: Ten rechte geheten Dirk Hoogslag

Op 22 mei 1894 wordt geboren te Pasuruan DORA CATHARINA CORNELIA HOOGSLAG. (Dora verwijst naar Dora Wittich, haar moeder). Dochter Dora huwde met Antonius Gerardus Kooimans te Banjoewangie op 19-2-1916.

En in de kranten worden een paar cowboy verhalen gemeld over een persoon Dirk Hoogslag, maar dat mag de nieuwsgierige bezoeker zelf opsporen. Hij scheen losse handjes gehad te hebben en kreeg daarvoor als beloning enkele dagen cel en boetes en een bord rijstepap zonder zout.

Hij stond te boek als werktuigkundig ingenieur, tolk Noorse en Zweedse talen, koopman en weet ik veel wat nog meer. Praten we nu over één dezelfde persoon? 

 

Volgende advertenties:

Bevallen D. Hoogslag-Wittich te Semarang 27 okt 1894 van een zoon Dirk.

Geboren Semarang op 27-10-1892 Dirk Hoogslag

Op 10-7-1895 geboren Jeanette Louise Hoogslag en overleden 31-10-1895

Ik ga me niet verder verdiepen in de leden van de familie Hoogslag.... Teveel aliassen en vraagtekens en het is ook geen familie van me, dus waarom zou ik. Het ging mij uiteindelijk om Dora Augusta Wittich....

 

Het tweede huwelijk van Dora Augusta:

Enfin, bovenstaand was zijdelings en Dora ontmoette te Banjoewangi de heer SARKIES THADDEUS MARCAR die enkele gronden bezat, mede-eigenaar van een rijstpellerij, koopman was, en ook een hotel bezat te Banjoewangi geheten Hotel Banjoewangi, gelegen in het centrum destijds van de stad, nabij station en winkels. Hij bezat ook een huis te Batu/Malang welke hij gemeubileerd verhuurde aan de elite van Soerabaya die verkoeling zochten in Batu Malang. ( Persoonlijk ken ik Batu heel goed en het klimaat lijkt op het klimaat van Nederland op een koele zomerdag. 's Nacht moet je echt wel een deken over je heen hebben.)

VOOR AANVULLENDE INFORMATIE EN FOTO'S OVER SARKIES THADDEUS MARCAR EN DORA WITTICH EN HUN KINDEREN, VERWIJS IK OOK NAAR DE PAGINA FAMILIE MARCAR DOOR HIEROP TE KLIKKEN.

 

Uit het huwelijk van Dora en Sarkies werden geboren:

LOUIS THADDEUS MARCAR op 17 dec 1906 te Banjoewangi. Hij huwde 10 nov 1937 bij volmacht met ALIDA ALKEMA (zij was arts te Delft). Louis was eerde al in Nederland (voor studie en zat samen met Alida in het bestuur van de schoolvereniging). Na zijn studietijd ging Louis terug naar Ned.Indië en was werkzaam als agent voor de KPM. Toen Louis wederom naar Nederland ging ontmoette hij Alida weer en hieruit kwam een huwelijk voort. Zij kregen kinderen. Louis was "werkzaam" in Japan als krijgsgevangene maar overleefde. Volgens krantenberichten was het echtpaar Marcar-Alkema in 1964 woonachtig te Rotterdam.

THEDDY SARKIES MARCAR geboren 30 jan 1909 te Banjoewangi. Hij huwde juf. Johanna Dekker (geb. 23-4-1905 Hoogeveen NL) en was werkzaam op de kina plantage Merapi te Sumatra. Hij werd gevangene van de Japanse bezetter en overleed aan boord van het troepen gevangenen transport schip Harugiku Maru,onderweg naar Japan,  welke door de Allies werd gebombardeerd. (Een officiele instantie praat over de HARUKIKI MARU in plaats van de juiste benaming. Als het beessie maar een naam heeft toch, denkt men. Niet mijn gedachtengoed, want je bent wel bezig met historie.) Johanna Dekker werd geboren 23 april 1905 te Hoogeveen uit ouders Hendrikus Dekker en Grietje Ter Steege. (Bron openarch.nl). In 1961 verhuisde de weduwe Marcar geboren Dekker naar Leiden. (Bron NA/OGS).

MARY VINA MARCAR (Marijke), geboren 6 okt 1913 Banjoewangie. Zij huwde 1) James Hendrik Kroese en 2) Theodorus Leo Joannes Everard. Uit het eerste huwelijk alsmede het tweede huwelijk kinderen. Mary overleed te Den Haag 5 dec 2007. Vreemd, dat de ambtenaar NIET de geboortejaren vermeldde. Ten onrechte wordt Mary Vina in sommige historische stukken aangeduid als Mary Nina

(Op de PK - zie foto onder -staat DJALFA Perzië als geboorteplaats van oom Sarkies....Uuuuh. Fout !!! Moet zijn op zijn minst Julfa, uitgesproken als DJOELFA, ten rechte heet deze Armeense wijk van Isfahan Perzië: Nieuw Julfa of NOR JUGHA.)

Haar eerste echtgenoot James Hendrik Kroese werd gevangengenomen (interneringskaarten Japan) en was de zoon van James Charles William Ben Kroese gehuwd met Sierdje Cornelia Callicher in 1905. (Callicher schijnt een Schotse naam te zijn.) James werd slechts 41 jaar oud en overleed te Amsterdam 27 april 1947 en uit dit huwelijk o.a. ook een zoon James Robert en roepnaam Jaap.

Haar tweede echtgenoot Theodorus Leo Joannes Everard was eveneens een krijgsgevangene. (Interneringskaarten Japan.). Vlgs interneringskaart: vader onbekend. Theodorus overleed 13 maart 1984 te Den Haag op 75-jarige leeftijd. Over de familie Everard kan men zelf via het internet meer vinden. Uit dit huwelijk werd geboren zoon Matthijs

 

 

 

 

 

Vreemde advertentie: De krant van 4 mei deelt mede dat er een ondertrouw plaats vond en de huwelijksvoltrekking zal plaats vinden op 21 mei 1906..Getekend te Banjoewangi op 30 mei??? Zal dus wel 30 april geweest moeten zijn. 

 

Sarkies Thaddeus Marcar overleed te Batu/Malang in het ziekenhuis LAVALETTE kliniek op 15 nov 1931, na een zware ziekte op 54 jarige leeftijd. Hij werd geboren te New Julfa Isfahan en had onder andere een familielid uit Julfa geheten Thaddeus Mackertich Marcar. (Over hem op een andere pagina meer.)

Dora Augusta Marcar-Wittich overleed te Surabaya een paar maanden na de dood van haar echtgenoot Sarkies op 30 april 1932. Dora werd 62 jaar oud en had een bewogen leven achter de rug. Maar ze bleef wel een zakenvrouw, die het vak van (mijn oud-oom) Sarkies geleerd had.

Dora alsmede Sarkies liggen beiden te Soekoen Malang te rusten in eeuwige vrede. Ik weet niet of hun graven nog bestaan anno september 2018. (Ervaringsgewijs worden in Indonesia soms zonder enige vooraankondiging plots graven geruimd en de grond vrij gemaakt ten behoeve van andere recentelijk gestorvenen waar hun familie dik voor betaalde.)

 

Ik doe verder slechts ten dele nadere gegevens openbaren over de familie MARCAR-WITTICH en nabestaandenop de pagina Familie Marcar en Familie Apcar (zijnde George en Sarkies - 2 broers te Tulungagung Oost Java.). De gegevens en foto's op genoemde pagina heb ik in dank mogen ontvangen van Titus Leeuw en mag deze met zijn toestemming plaatsen.

 

Top