Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 9

....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 9.

 

 

Een foto reportage met foto's van juli 2014, van Tjok Mas - Alle foto's zijn haar eigendom en copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. 

Een deel van de familie De Senerpont Domis (vader, moeder en 2 kinderen - nummer 4 en nummer 5 - bij elkaar hieronder). De toelichting op deze pagina bij de graven slaan enkel op de betrokken begravenen. Voor een komplete uitleg wat betreft de genealogie dient men zelf de handjes uit de mouwtjes te steken. Genoeg te vinden erover.

De hieronder geplaatste uitleg is een uittreksel van de Indische Almanak. Let wel: de RA zegt dat de overlijdensdatum van mevr. N.E.M. van der Velde de 14de januari is. !!!!

 

 

Een deel van het stamboek van Emile Guillaum Nicolas:

 

 


 

Hieronder Graf B1190: Liebe Aenny. Een Duitse volledig genaamd Anna Marie Therese Rosé, bijna 22 jaar oud geworden. In de almanakken geen verdere gegevens over haar bekend. Maakt niets uit verder, want, zie onder:

De families van Riemsdijk, Bangeman, Angelbeek, Motman, Senn van Basel zijn gerelateerd aan de familie Rose. (VOC Factory Japan en landgoed Tjampea).

Mij is onbekend waarom het grafschift in het Duits is opgesteld.


 

Grafnummer onbekend: Hier ligt het stoffelijk overschot van den Weledelgeboren heer F.J.H. Bayer, Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw. Geboren te Aken den 4 Juli 1807 en gestorven te Soerabaya den 12den januari 1879. Bijgevoegd het teken van de Vrijmetselarij. (Rode cirkel.)

De heer Frans Jacob Hubert Bayer was directeur van de fabiek PHOENIX te Soerabaja. (Niet te verwarren met de heer Frans Jacob Hubert Bayer uit *Den Haag/+Utrecht.) Hij was prive ondernemer en leverancier van de Marine en het leger te Ned. Indie. (Na PHOENIX richtte hij de VOLHARDING op, welke onderdelen aan de suikerindustrie leverde. Zijn Constructiewinkel was gesitueerd aan de Werfstraat- juist ja, waar de beruchte  gevangenis is gesitueerd. Zelf woonde hij in Undaan.

Zie hieronder een uittreksel uit Pérégrinations Javanaises.

In graf B119 ligt mevr. E. Bayer - geboren Hornoff.

De families Doornik en Schenck zijn gerelateerd.

Frans Jacob Hubert Bayer werd ook wel de "IJzerkoning" genoemd. (Zie ook het boek van Denys Lombard in welke hij vermeld wordt.)

 


Bron: Indische almanak.

 

Hierboven: Marie Desiree Tissot = Marie Desiree Bake = stiefdochter. (Bron: George J. Homs)

Het uittreksel hierboven: Aanvullende gegevens verkregen van Boeroeng, betreffende Mr. A.J. Bake, overleden 10 nov.1866.( Op één na laatste regel). Dank aan Boeroeng.

Mr. Alexander Jacques Bake was de broer van Herman Adriaan van den Wall Bake. (Hun beider ouders waren Bake gehuwd met van den Wall). Een achterachterachter kleinkind van Herman Adriaan van den Wall Bake, is de huidige (anno 2014) vice-premier van Engeland.

Men kan hier meer lezen over Nick Clegg.

Bron almanak:Kinderen.

* 7-5-1822 Semarang: Francisca Cecilia

* 15-8-1823 Jogja: Maria Cecilia

* 24-5-1825 Semarang: Johanna Benedicta

* 22-1-1826 Semarang: Carolus Paulinus

* 16-5-1827 Semarang: Maria Ludovica

* 22-5-1829 Semarang: Maria Charlotta.

Vader was: Joseph Marie Tissot (geboren te Marseille Bouche du Rhone 1783 en + 28-2-1863 Saint Genix Guiere Rhone) in 1822 gehuwd met moeder Maria Francisca Souritte (*1793). Hij was voorheen gehuwd met Maria Desiree Laval. Hij was koopman en koffie teler.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Klik hier voor vervolg deel 10.

 

Top