Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 6 ....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 6.

Via een bevriende relatie kreeg ik de volgende foto's van het kerkhof Peneleh. De foto's zijn copyright en eigendom van: Kota Surabaya TV.

Men gelieve er rekening mee te houden. Waar het copyright en eigendom berust bij anderen, heb ik ook expliciet erbij vermeld. Als men dat niet leest, dan is het niet mijn zaak.

 

 

De ingang van het kerkhof.

 

Rosalia Josepha Almerood, directrice van een particuliere meisjesschool te Soerabaya. Overleden in 1892 in het ziekenhuis van Jombang en haar lichaam werd per spoor naar Peneleh gebracht. In 1872 opende zij deze school, nadat zij voorheen gevestigd was te Semarang. De Calvinistische gemeenschap wenste niet achter te blijven bij de initiatieven de zusters Ursulinen (zie de pagina van Martinus van den Elsen.) Bovenstaand be- en geschreven door Denys Lombard in 1992 in tijdschrift Persee. Ach ja, het is triest te moeten vaststellen dat een buitenlandse journaliste zich de moeite nam om over Peneleh te schrijven en dat Nederlandse auteurs .... nah ja, laat ook maar toch. Het oeroude liedje....

Onderstaande twee afbeeldingen copyright Denys Lombard/Persee 1992.

 


 

Henriette Charlotte Koster, weduwe van Hendrik Dirk Versteegh.(1794- 13/1/1849) Zij overleed op 5 augustus 1893 te Banda Neira, begraven te Soerabaja en geboren ?? te ??. Zij huwde op 27 aug 1845 te Soerabaja met H.D. Versteegh als zijn 3de vrouw. Volgens de almanakken RA1846 heette zij ANDRIETTE CHARLOTTE. In de RA1850 wordt zij echter weer HENRIETTE genoemd.

Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen: Jacob Willem (1847-1890), Gustaaf Adrianus (1848-1921) en Henriette Elisabeth (1849-1847)

Bij elkaar(zie foto boven.)

Jullie kleinzoon, mijn lieve echtgenoot, onze goede vader Andrie Charles Versteegh, geboren 3 maart 1877 en gestorven 23 nov 1908 te Soerabaja. (?? ANDRIE werd vernoemd naar zijn grootmoeder ANDRIETTE die echter op haar graf de naam HENRIETTE kreeg. Zie bovendeel)??   ... Want de almanak geeft aan ANDRIES ( RA1910).... Hoogstwaarschijnlijk is hij met een Duitse gehuwd, gelet op de tekst. Niets terug kunnen vinden in de almanakken.

 

Aanvullende foto's:

 

 


 

Mvr. Wilhelmina Engel(t)ina Krijgsman. Geboren 18 dec 1823 te Soerabaya en gestorven te Soerabaya op 27 febr 1895 in de leeftijd van 71 jaren. Het was haar derde huwelijk met Pieter van Drongelen, geboren te Delft op 15 sept 1826 en gestorven op 27 nov 1900.

Haar vader was George Fredericus Krijgsman(1795-1861) en haar moeder was Johanna Frederika Bletterman (1800-1864), dochter van Fredrik Bletterman Sr en Johanna Catharina Keijner (Semarang)

Samen met haar zoon Willem Engelhard van Drongelen. Gestorven 30 juli 1895 (5 maanden na zijn moeder), oud 34 jaren.

De families van Drongelen en Krijgsman waren ruimschoots vertegenwoordigd en alom is hierover meer te vinden. Daarom ga ik hier er niet verder op in. 

 


  

Mevr. Florentina Hereman gehuwd met Willem Frederik Kouthoofd. Florentina is geboren te Sumenep/Madura op 5 dec 1854 en gestorven te Surabaya op 9 okt 1916. Zij was weduwe van Willem Frederik Kouthoofd (geboren te Tuban 10 aug 1852 en gestorven te Surabaya 1 maart 1904). Mevr. Florentina Hereman was een dochter van Leonard Hereman en Maria Seberia. Zie voor meer over de familie Hereman de website van Krancher dot com en voor het graf van haar vader Leonard Hereman de pagina Peneleh Hereman.

 

Uit dit huwelijk kwam zoon Paul Alexander Kouthoofd, geboren op 3 okt 1877 te Surabaya en gestorven 1 maart 1904 te Surabaya. Hij was gehuwd met Melanie Cornelia Augustina Marie van Maldegem, geboren te Makassar op 1 dec 1879 en stierf op 34-jarige leeftijd te Bandung.

(Extra info op 20 juni 2014 verkregen van Boeroeng: de fam. van Maldegen is gerelateerd aan de families Bloem (Marion) en Krancher (www.krancher.com). De (zeer waarschijnlijke) grootvader van mevr. van Maldegem was David Bamberg, zoon van de hofmechanicus en goochelaar Bamberg.

De familie Kouthoofd was ruimschoots vertegenwoordigd in voormalig Indië en veel over hen is op het net te vinden (USA - Amerindo's) en ik ga derhalve niet verder erop in op deze pagina.

Wilt u meer weten over de familie Kouthoofd, ga dan naar deze site.

 

Aanvulling aug 2019:

Een foto gescreend uit een film van de familie Krancher. Het graf van Koos Kouthoofd.

Met dank aan de familie Krancher. Men kan de films op Youtube bekijken door als zoekterm te gebruiken Makam Belanda Peneleh Krancher dot com. Op bovenstaande foto heb ik zelf de toevoeging jaartal 1901 en het grafnummer E 7931 conform de BRP almanak. Zeer de moeite waard om de films te bezien. Met dank aan de familie Krancher (dot com) voor het produceren en publiceren. (Men kan ook via de website zelf van Karncher dot com de films opzoeken en bezien.)

 


 

Onderstaande foto heb ik van iemand gekregen, doch ik weet niet meer van wie. In elk geval: mijn verontschuldigingen indien men meent dat ik ongevraagd en/of ongepast deze foto hier plaats. Verwittig mij en ik zal onmiddelijk de foto verwijderen.

Graf B2024:

Boven in het zelfde graf, doch niet zichtbaar op de foto: Mathilda Johanna Ferdinanda Hojel, begraven 14 juni 1890.

Ter nagedachtenis aan onze dierbare ouders, Alfred Alexander Ball overleden te Soerabaya 25 jan 1893 in den ouderdom van 66 jaar en Ferdinanda Dominica Ball, geboren Lobry, overleden te Sidhoardjo 22 febr 1920 in den ouderdom van 79 jaar. Rust zacht beste ouders.

Eronder: in het zelfde graf.

Onze innig geliefde moeder Mathilde Josephine Hojel, geboren Ball, overl. 10 april 1928 (in de leeftijd van 60 jaar op de SF Tjandie). Rust zacht Moesje. Haar schoonvader was: L.F. Hojel, Lt.Kol Indisch leger, overleden 27 okt 1888 te Soerabaya. Gerelateerd aan Hojel is de familie van Meeverden.(Dochter J.M. Hojel gehuwd met L.N. van Meeverden.)

Een extra noot uit de almanak: Maud Lydie Ball, begraven 24 april 1902 (overgebracht naar gemetseld graf 3311 op 14 juli 1915)

Aanvullingen op 20 juni 2014 inzake de familie Hojel. Info verkregen van Boeroeng.

Meer weten? Ga dan naar deze link van Indisch4Eever: 

 


 

Het grafschrift:

Hier rust Johannes Emde. Geboren 18 dec 1774 te Waldek bij Schmillinghausen. Overleden den 20 april 1859. Een vriend van God. Zijn woord was hem eene lamp voor zijnen voet en een licht op zijn pad. Psalm 119 vs 105.

Kwam naar Indië en huwde een vrouw (dochter van een Javaanse Kraton Solo edelman), met de christelijke naam Amarantia Manuela. Uit dit huwelijk een dochter Johanna Wilhelmina gestorven op 21 nov 1877 (begraafdatum.) Zijn werkelijke geboorteplaats was Bad Arolsen in het district Waldek.

Foto onder: Persee 1992, Denys Lombard Copyright. Denys zegt dat hij eerst als militair kwam, een horlogezaak begon en later pas evangelist. (Schmillinghausen zegt dat hij in 1801 aanmonsterde op een Nederlands oorlogsschip). Zijn graf wordt als heilig beschouwd. (Kramat.) Andere bronnen beweren dat hij als Evangelist naar Indië kwam. Hij was een Pietist, een stroming in het Lutheranisme. Zijn bijnaam te Soerabaya was "De Heilige van Soerabaya." 18 Dec 1843 wordt beschouwd als de geboortedatum van het Protestantisme op Java met Surabaya als basis.

Foto onder van Collectie Tropenmuseum met onderschrift: Woning van DEN zendeling. Welke?

In de Indonesische archieven beweert men, dat dit de woning van Johannes Emde was, hetgeen ik betwijfel. Want hij was tevens horlogemaker en het lijkt me niet zo bevorderlijk voor zijn omzet om in deze contreien zijn werkplaats te hebben. Ik zie de klanten nu niet meteen met koets of gerobak even langs hem te gaan en de klandizie uit de desa zal nul komma nul zijn.  Mojowarno ligt trouwens in de buurt van Jombang en dat is toch nog een aardig endje rijden in die dagen, van Surabaya vandaan.(Het boek Christianity In Indonesia -pag.72 vermeldt inderdaad dat een zendeling in Mojowarno woonde, echter er wordt geen naam genoemd.)

 

Foto onder van het graf van Emde via KITLV: Het grafopschrift is op alle 4 wanden van het graf bevestigd. Vergelijk het liggend hertje op de foto van Denys Lombard en de ligging op deze foto.

Het ouderlijk huis van Johannes Emde in Duitsland. (Zijn vader was zaagmolenaar en in totaal had het gezin 16 kinderen.) Foto copyright www.schmillinghausen.com

Aanvulling 24 mei 2020: Via een filmpje van RadarMalang te weten gekomen, dat het graf van Johannes Emde op 10 en 11 mei 1999 verkast is naar het kerkhof Sukun te Malang en aldaar gerestaureerd en herplaatst werd, waarvan hieronder enkele beelden.

 

 

 

 

Einde aanvulling 24 mei 2020.

 


 

Foto afkomstig van het KITLV.

Graf B 293: Hier rust Johannes Christiaan Polack, geboren 10 febr 1849 en overleden  24 aug 1865. (Vader was Johannes Frederik Polack)

Volgens almanak BRP11: In dit graf ligt tevens Eduard Spier *Mariannusoord 29-3-1843 en +Soerabaja 18-5-1900. Rust in Vrede + Vrijmetselaarsymbool. (Zie hiervoor iets na het midden van de pagina het graf van Eduard Spier.)

In graf B135 liggen de volgende personen met achternaam: Polack, Schennink, Koopman, Spier, Ingenohl. Hoogstvermoedelijk dus aan elkaar gerelateerd.

Men begrijpt zeker wel, dat ik de familienaam Polack hier niet verder uitdiep, aangezien deze familie heel ruimschoots in Indie vertegenwoordigd was ... en ook in Suriname (Plantage houder en slaaf tevens de familienaam gegeven.)


 

Foto KITLV:

Hier ligt Dr. Herman Neubronner van der Tuuk - taalgeleerde. Geboren te Malacca 24 okt 1824 en gestorven te Soerabaya 17 aug 1894.

Onnodig te vermelden wie Dr. Neubronner van der Tuuk was. Zijn er toch nog onwetenden in het land van vraagtekens, dan adviseer ik om de google machine maar aan het werk te zetten (en zelf ook natuurlijk.)

Onder andere het woordenboek Batak en Bali geproduceerd.

 

Op oudere leeftijd en ernaast in zijn glorie jaren. 

 

 

KITLV: Veel gezien, veel gereisd, veel kennis vergaard, veel gewerkt me hart en ziel. Nu genietend van de rust op zijn blote kakken. Volgens KITLV moet de foto van circa 1880 zijn. Het lijkt me sterk, aangezien hij hier al een hoge leeftijd verraadt. (In 1880 zou hij dan pas 56 jaar oud zijn.). Zie ook foto klein hierboven links. Tropenjaren of niet, zo oud ziet een mens er niet uit op zijn 56ste.

 

Op 20 juni 2014 extra info verkregen van Boeroeng:

Neubronner van der Tuuk's overgrootvader was Joost Koek, die voorvader was van Eliza van Zuylen-Niessen (De Batik koningin) en ook de voorvader van Anne de Ruyter de Wildt.(Zij werd in de nacht van 30 april op 1 mei 1997 te Groningen vermoord.) Meer hierover is via deze link te lezen.

De overgrootvader van Neubronner Tuuk was Joost Koek en Joost was de vader van Adriaan Koek, de plaatsvervangend gouverneur van Malacca en in dienst van de Engelsen. En hoe dat precies in elkaar zat kan men weer HIER lezen..(Één of andere gerelateerde voorvader van me.)

 

Klik HIER om naar Peneleh pagina 7 te gaan.

Top