Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya ,

Graf B1072 van de familie van Sprew. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.  

De lezer gelieve de pagina Peneleh Graf B1073 hierbij te betrekken.

 

Op de website van Krancher dot com is o.a. de volgende foto te zien, door de familie Krancher gemaakt in 2014. Het betreft de graftekst/grafplaat van de familie van Sprew. De betreffende foto heb ik hieronder ten dele uitvergroot en geplaatst. Het volledige beeld kan men op de website zelf zien door op de thumbnail zelf te drukken. Met dank.

 

Hieronder een foto uit de weblog van mevr. Intan Primadewati.  Met dank.

Volgens de almanak BRP12 ligt het graf B1072 genummerd in de straat 16 WEST en liggen er de familie van Sprew en mevr. Leliane Verwoert-Abels begraven.(Idem volgens datasheet Dodenakkers.nl). Als ik de foto's uitKrancher dot com (thumbnails vergroot 2014) hieronder vergelijk met de foto's van de graven uit 2012, dan moet ik concluderen dat beide graven betrekking hebben op de graven B1072 (rechts) en B1073 (links met 1 pilaar).

Hieronder de bewuste afbeelding uit 2012 en eronder een uitvergroting van het grafnummer B1072 (rechtergraf dus). Daaronder dan weer een uitvergroting van het grafnummer van het linkergraf, hetgeen dan graf B1073 moet zijn. De uitvergroting van B1073 heb ik donker gemaakt om het contrast beter te kunnen zien. Duidelijk is nog te herkennen B 107 en dan nog iets waarover heen gekledderd is. Het lijkt wel een cijfer "9". Wat me ook opvalt qua verschil van de nummers van de graven B1072 en B1073 is dat B1072 zwarte gekenmerkt is en dat B1072 weer wit gekenmerkt is. (Wellicht later overgekalkt???)

Op de foto is duidelijk herkenbaar op graf B1072 (meest rechtse zonder pilaren) dat de grafplaat van de familie van Sprew LATER aan de zijkant van het graf is geplaatst. Zie de zwarte grafiti strepen ter vergelijking met de foto van Krancher dot com.

De vraag blijft dan: Wat zou er gestaan hebben op de verdwenen grafplaat aan de voorkant? Ik denk sowieso de naam van mevr. Leliane Verwoert plus andere gegevens??? (want zij overleed reeds in 1885, daarna overleed mevr. Eleonore van Sprew in 1900 en is door haar echtgenoot de graftekst geplaatst.) . Zou de familie van Sprew de grafrechten gedeeld hebben met de erven van mevr. Leliane Verwoert-Abels?? (De heer Verwoert zelf overleed in 1893 te Blitar/Kediri.) Dit gebeurde in die tijden op Peneleh wel vaker en wellicht elders ook, om de kosten te drukken.

 

De nummering van graf B.1073 hieronder zoals uitvergroot van de foto uit weblog mevr. Intan Primadewati. (Ter herkenning het kleine groene plantje met 3 blaadjes).

Hieronder - ter vergelijking - de thumbnails van Krancher dot com, waarmede bewezen dat het dezelfde graven betreft. 

 

In dit graf ligt niet echter slechts mevr. Eleonore Victorine van Sprew - de la Fosse, doch ook haar echtgenoot, de heer Arthur William van Sprew ( was ambtenaar) en tevens Leliane Verwoert geboren Abels. Één en ander conform de BRP12 zoals hieronder getoond.

Het echtpaar huwde op 23 sept 1869 en vierde te Soerabaja op 23 sept 1899 hun 30-jarig huwelijksfeest. (Delpher.nl). Eleonore was voorheen gehuwd geweest met Albert Willem Carel Frederik Lans te Soerabaja op 12 aug 1863. (RA 1870: "Gesepareerde echtgenote van...". Eleonore werd 57 jaar toen zij overleed.

 

Leliane Abels was gehuwd met de heer Cornelis Gerardus Verwoert. Wat de betrekkingen tot de familie van Sprew waren, heb ik niet verder onderzocht. Opgave BS te Soerabaja in de kranten vermeldt dat zij ten tijde van overlijden 61 jaar oud was. Cornelis zelf overleed te Blitar/Kediri op 7 okt 1893 en was geboren te Batavia op xx-xx-1825. (Almanak noemt slechts het jaar). Het grafregister Dodenakkers n.l. zegt ook dat mevr. Leliane Verwoert 66 jaar oud was. Ik vermoed dat de editor/drukker van de krant een typo error heeft gemaakt. Misschien bevangen door de hitte van Soerabaja.

 

Met dank aan alle bronnen.

Zie verder de pagina over het graf B1073 als vervolg op deze pagina.

 

Moge zij allen hun eeuwige vrede hebben.

Top