Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolg op de pagina:

 

Het kerkhof Peneleh - een film van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

 

De hieronder getoonde foto's van de graven zijn screenshots uit bovengenoemde film, waarin de focus gelegd wordt op Hans Versnel op zoek naar het graf van zijn grootmoeder (welke ook gevonden wordt), daarbij aanwezig de heer Leon Bok - kerkhof deskundige. Niet alleen waren de heren aldaar om het graf te zoeken, maar ook wordt in de film besproken hoe en wat precies er met het kerkhof gaat gebeuren. Enfin, wil men meer weten, klik dan hierop deze link: https://www.youtube.com/watch?v=92BS_45nsiU 

Het betreft het graf B99 van mevr. Neeltje van Dijk.

Ik heb (noodgedwongen) de scene uit begin van de clip moeten alteren aangezien in de clip geen betere beelden van dit graf te zien zijn.

 

Een scan uit de BRP11 inzake het juiste en complete grafopschrift. De BS in de kranten geven aan als overlijdens datum 5 okt 1853

 

Neeltje van Dijk werd te Delft gedoopt op 28 juli 1807 en werd geboren uit ouders Gerrit van Dijk en Petronella Margaretha van Bohemen. Op haar graf staat ruim 47 jaren in 1853, dan zou dus in 1806 al geboren moeten zijn.

Zij huwde te Den Haag (Openarch) op 10 nov 1841 met George Pieter de Neufville.

Op het grafopschrift staat achter de zin ".....ouderdom van ruim 47 jaren" toegevoegd de letters CH hetgeen staat voor de initialen van Charles Hill vermoed ik, maar waarom het achter haar opschrift staat is mij onbekend.

Charles Hill was een schoonzoon van het echtpaar George Pieter de Neufville en Neeltje van Dijk en Charles was gehuwd met Cornelia de Neufville op 5 juli 1848 te Surabaya.

Aha, denkt nu de oplettende lezer/lezeres: Gehuwd in 1848 terwijl George Pieter gehuwd was in 1841 en er staat toch duidelijk"schoonzoon"?

Welnu: Cornelia was een dochter uit een eerder huwelijk/relatie van George Pieter met een vrouw genaamd ????

Hieronder een tweetal scans over Charles Hill uit de Engelse archieven ter verduidelijking wie hij was en wat hij deed en wat er verder gebeurde met gezin Hill/de Neufville.

 

Neeltje de Neufville van Dijk overleed te Krian en derhalve mag ik aannemen, dat George Pieter Neufville in de suiker industrie zijn werkzaamheden had. Eigenaar? Mede-eigenaar? Wat ik weet is dat de heer Abraham Dudok van Heel (Werkspoor) een mede eigenaar was van de suikerfabriek. Wanneer exact is mij onbekend.

Aam de andere kant (Openarch) vermeldt ook dat George Pieter ten tijde van zijn huwelijk ambtenaar was. (Maar het gebeurde wel vaker dat een ambtenaar een "bijverdienste" had. In de RA1850 wordt hij slechts als inwoner Soerabaja vermeld.

In de Delpher komt men hem ook niet tegen. Per slot van rekening was Krian een boerengat en wat had een ambtenaar daar te zoeken. Er waren in die tijden slechts een suikerfabriek, een paar veldjes met wat tabak, een postloods en wat bamboehuisjes van de plaatselijke bevolking die op de suikerfabriek werkzaam waren. Volgens een bericht in Delpher was er in 1853 een hevige storm die een aantal huisjes vernielde en de bliksem sloeg 2x in de schoorsteen van de fabriek waardoor het vuur uitging en in het woonhuis had men hier niets van gehoord.

Hoe het ook was: Moge mevr. Neeltje en de anderen die daar begraven liggen in eeuwige vrede rusten.

Top