Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof - Hendrik Louis Rademaker en familie.

 

 

De foto is een screenshot gemaakt van filmpjes van de familie Krancher. Men kan deze filmpjes zien op Youtube door als zoekterm te gebruiken Makam Belanda Peneleh krancher dot com. Ik meen dat er 10 flitsfilmpjes (korte duur) zijn en 4 films van elk zeker wel een paar minuten. Dank aan de familie voor hun moeite en tijd en kosten gemaakt hiervoor, want hiermede hebben zij ook de geschiedenis bewaard. Geschiedenis van mensen zoals u en ik, met hun eigen historie en achtergronden en samen bij elkaar DE Geschiedenis van voormalig Ned. Indië gevormd hebben.....Hele mooie filmpjes die de geschiedenis van in elk geval Surabaja verhalen, mits men.... er oog en interesse voor heeft, want elk graf heeft zijn verhaal. 

 

 

Uit de BRP 11 de tekst wat er op het familie graf staat. 

 

Hendrik Louis Rademaker huwde:

 

 1. Adriana (Adrianna) Johanna Haarmans op 1-1-1826 te Soerabaya. Datum fictief. RA 1827. Hij was dus al 25 (of tegen de 25) toen hij in Indië arriveerde. Zij overleed 30-7-1836. RA1837. Adriana geboren Utrecht 17 dec 1812 en was dus circa 14 jaar oud toen zij huwde en was 24 jaar oud toen zij overleed. Het gezin Haarmans-Walree kwam in 1815 te Soerabaja wonen en werken. (Bron 2002INN15.)
 2. Anna Johanna Haarmans op 14-6-1837 te Soerabaya. RA1838. Zij werd geboren 21-6-1820 (RA1821 onder Walree zoeken) en was 17 toen zij huwde en haar echtgenoot was 37 jaar oud. Zij overleed 20-2-1844. RA1845
 3. Charlotte Elisabeth Piron von Franquemont op 28-10-1847 te Soerabaja. Zij was weduwe van Matthijs Johan August David von Franquemont. RA 1849. Zij was moeder van Ludovicus Carolus D.v.F.)

 

Ad 3 hierboven aanvullende informatie: 

Zie ook de pagina Peneleh Kerkhof deel 10 wat betreft de verwanten familie David Von Franquemont. (Graf van weduwe LCD).

 

 

Overlijdens advertentie van de heer Rademaker:

Opmerkingen bij bovenstaande overl.adv:

 

 1. M.L. de Quaij-Rademaker was Maria Louisa(Louiza) geboren 7 okt 1830 S'baja. Moeder was Adriana Johanna Haarmans. Gehuwd 13-10-1847 Soerabaja.
 2. H.P.M. Rövekamp-Rademaker was Henriette Margaretha Pietronella geboren 8-3-1835. Moeder was Adriana Johanna Haarmans. Gehuwd 18-2-1852 Soerabaja.
 3. J.G.A. Rademaker was Jacobus Gustaaf Adolf geboren 7-6-1839 Soerabaja. Moeder was Anna Johanna Haarmans. In 1853 samen met broer(tje) J.A. naar Nijmegen vertrokken. Wanneer terug naar Indië ??? Wanneer overleden?? Gehuwd??
 4. J.A. Rademaker was Johannes (Jan) Anthonius Rademaker geboren 28-4-1843 Soerabaja. Moeder was Anna Johanna Haarmans. Overleden 27-11-1868 te Batavia. Gehuwd??

 

De heer Hendrik Louis Rademaker was:

 

 • Hoofdonderwijzer in ambtelijke dienst. Welke scholen? Lagere of Hogere scholen? Europese of Inlandse scholen?
 • Lid schoolexamen commissie lid o.a. samen met Pastoor van den Elzen (ook op Peneleh begraven)-zie pagina Peneleh Kerkhof 5.
 • 1ste Lt Kwartiermeester Schutterij Soerabaja.
 • Had wat van doen met de Loge De Vriendschap Vrijmetselarij.

 

 

Hieronder uit Openarch de kaart van Hendrik Louis Rademaker naar Nijmegen met zijn 2 zonen in 1853. Hij was in 1847 reeds gehuwd met zijn derde echtgenote Charlotte Elisabeth, die echter op de gezinskaarten niet voorkomt. Zij moet dus achtergebleven zijn in Soerabaja.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top