Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Kerkhof Peneleh met enkele graven van de familie GALESTAN MARTHERUS en familieleden.

 

Onderstaande foto's zijn het copyright van Krancherdotcom. De website Krancher dot com heeft zich ( m.i.) ook gefocussed op het Peneleh kerkhhof en men kanook andere foto's aanschaffen, dus kijk daar gerust een rond; zij zijn u graag van dienst.  

Op het kerkhof liggen o.a. de graven B337 en E7713 behorende aan de familie Galestan Martherus. Hun levensverhaal zal ik hier slechts summier neerplaatsen omdat er elders al genoeg te vinden is over de leden van de familie Galestan Martherus.

Maar hieronder eerst het bewijs (overl. akte Den Haag van dochter Diana uit huwelijk nummer 2), dat de volledige naam van Galestan Martherus luidt: LAZARUS GALSTAUN MARTHERUS.

 

Hieronder het graf B337 van de heer Galestan Martherus, geboren in 1797 te Nor Jugha Isfahan Perzie en via India Calcutta (De Armeemse gemeenschap en universiteit) de wijde wereld ingetrokken en ongeveer 1819/1820 geland in Semarang.... Semarang? Ja, Semarang, want daar zaten al vrienden kennissen en overige familieleden en Semarang was "vervanmijnbedshow" te Batavia en Semarang had een haven/rede en Semarang was ook de woonplaats van de "grote leermeester op het gebied van geld verdienen, belastingontduiking, legale monopolie drugshandel en nog meer geld verdienen".

Goed, Galestan Martherus zette voet aan wal, ging op koffie visite bij vrienden en kennissen, hoorde hen aan en leerde ervan en kocht ergens in de beginjaren 1830 een boot waar hij tevens kapitein van was, de schoener DOLPHIJN, bevoer de wateren tussen Batavia, Semarang, Soerabaja v.v. volbeladen met lading (hetzij zijn eigen handelswaar, hetzij van derden en had ook nog plaats over om maximaal een stuk of 5 passagiers mee te nemen en te brengen waar zij moesten wezen. In de latere jaren van 1830 had hij ook nog de bark VILLA waar hij ook al als kapitein op aanwezig was. Ik vermoed dat hij de Dolphijn al verkocht had. In elk geval is een bark - bij mijn weten ietsje groter. Scheelt een paar masten dacht ik en de bouw is ook iets anders. Maar goed, da's andere praat.

 

Enfin, na een poosje gevaren te hebben, wilde hij wel eens uitrusten aan wal en met uitrusten kwam ook de behoefte naar  een dame der huishouden die hem van allerlei geneugden van het leven kon voorzien en zo kwam het, dat er kindertjes geboren werden te Semarang.

Wil men echt ALLES weten over de familie Martherus, dan dient men naar de website www.martherus.com te gaan en er zelf doorheen te surfen. Ik ga hier geen dingen herhalen die elders al op het net staan. Zelf even moeite doen ervoor. Waarom ik hier dan toch iets neerschrijf is hoofdzakelijk omdat er een band bestond tussen de Johannes familie en de Martherus familie. En is men reuzenieuwsgierig hoe die band precies in elkaar steekt? Ga dan naar http://www.imexbo.nl/armeense-voorouders.html    Beetje rondneuzen en puzzelen, want het staat er toch echt.

 

Bronnen: Register almanakken, Julfahye Ancestry.com, Martherus.com, Indische Navorsers.

 

Uit de relatie van de vrije niet christelijke dame ANGELIER . (Angelier is o.a. een kruidachtige plant en wellicht rook zijn dame der huishouden annex moeder van zijn kinderen naar kruiden en kreeg zij bekendheid onder die naam???)

Gezin familie 1: (Martherus x Angelier).

 

  1. BRP15     *17-1-1821 te Semarang, Joseph Petrus Martherus. Volgens Martherus.com heette hij Joseph Galestan Martherus en gestorven 3 okt 1879 te Soerabaja.
  2. BRP 15    *15-8-1823 te Semarang, Anna Maria Martherus. Overleden 4 nov 1890 Kediri. Gehuwd met Petrus Adrianus van den Broek
  3. BRP15     *20-3-1825 te Semarang, Louisa Martherus. Volgens Martherus.com geboren te Soerabaja. Dit is een abuis. Overleden 28-12-1898.(Graf E7713 Peneleh). Volgens RA1869 gehuwd te Soerabaja met Johann Willem Godfried Lauweriks
  4. Mart.com  *25-1-1824 te Semarang, ongenoemd n.n. en overleden 25-1-1824.

Hieronder het graf van Louisa Martherus te Peneleh nummer E7713: (Foto copyright Krancherdotcom). BRP10 zegt: Louisa Lauweriks geboren Martherus. Begraven 29 dec 1898. Hoe lang zal dit graf nog bewaard worden op Peneleh????

 

 

En toen kwam mijn over-overgrootvader (opa Joseph Johannes = ten rechte geheten Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan) om de hoek kijken, want opa Joseph had schepen en één der schepen was de Vrouwe Helena (vernoemd naar over-overoma Helena Jacoba Herwich.) Want op 12 febr 1827 arriveerde te Batavia de Vrouwe Helena met als kapitein de heer Galestan Martherus en aan boord de passagiers mevr. Martha Martherus-Johan en de heer Lazar Johannes. Martha werd geboren te Basrah ca 1814/1815 en overleed Soerabaja 24 jan 1843. Ze was dus nog echt een kind, verschrikkelijk hoe het er vroeger aan toe ging.(Als deze datums dus kloppen. !!!) 

 

Hieronder gezin 2: Martherus x Johan. Bron Martherus.com  De kruisjes vóór de namen betekenen dat er nazaten zijn.

 

Hieronder gezin 3: Martherus met de lokale dame BOENGA (Bloem). Kruisje vóór de naam = nazaten.

 

 

Onderstaande foto betreft het graf van Truitje Martherus (dochter 3 uit huwelijk gezin 2 (ook genoemd Theresia door Martherus.com) te Taman Prasasti Jakarta en draagt het COPYRIGHT van MAUDY LIMRAHWANA. U gelieve dit te respecteren. 

 

Tot slot enkele foto's van kinderen van Galestan Martherus.

Diana Martherus, dochter van Martherus uit het 2de huwelijk met Martha Johan. Geboren 30 sept 1835 (NIET OKTOBER zoals sommige websites openbaren. Zie RA1836)  te Soerabaja en overleden Den Haag 15 nov 1910. Zij huwde Gerrit Hendrik Kuneman op 19-7-1854 te Soerabaja.

 

Hieronder haar broer Stephan Galestan Martherus, geb. 30 okt 1836 Soerabaja en overleden 2 dec 1910 te Semarang. (Enkele maanden na de dood van zijn zuster Diana). Hij huwde Christine Marie Julie Schlenker te Soerabaja op 14-7-1860. Hij had een vrij hoge positie bij het NI gouvernement en kreeg in 1904 een ordeteken. Een brave en alerte ambtenaar was opmerkzaam en schreef op zijn kaart in 1954 dat het ordeteken nooit was geretourneerd...Ach de arme ambtenaar zal er wel een nachtmerrie van overgehouden hebben... ;-)  Ik zie het al voor me: de ambtenaar rommelen in een grote doos met ordetekens en kaartjes eraan hangen van wie dat ding ooit was geweest en komt dan tot de ontdekking dat er ééntje missend is. Den Haag in zak en as...: "Chef !!!!   Chef!!! Luister 's....er ontbreekt een ordeteken, wat moet ik doen?" ,  helemaal in paniek natuurlijk... Welnu meneer ambtenaar; ga 's wat rommelen op een rommelmarkt en je komt dozen vol met die dingen tegen.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top