Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 20.

Foto's copyright en eigendom van de heer Lengkong Sanggar Ginaris - een afgestudeerde archeoloog en zijn gemaakt in oktober 2019. U gelieve er rekening mee te houden. 

 


 

Hieronder - nog net te zien en geheel toevallig genomen - de foto van het graf van CORNELIA CATHARINA DOUWES.

Zij huwde 24 juni 1908 te Soerabaja met de heer Otto Tielman. Men kan hier meer lezen over de familie van Otto Tielman: https://gw.geneanet.org/rswartz?n=tielman&oc=&p=otto

 

De overl. adv. met daarin vermeld alle gerelateerden en familie.

 


 

Het graf van de familie SCHMUTZER. ( Op de foto is links nog net te zien het bovengenoemde graf van mevr. Tielman Douwes.

In dit graf liggen begraven: Gottfried Josef Julius Schmutzer, zijn echtgenote Elise Francisca Wilhelmina Karthaus en hun jongste zoon Eduard Ignatz Wilhelm Marie. Zij huwden 6 maart 1879 te Semarang. 

Uit dit 2de huwelijk van mevr. Karthaus ( m.i.) de volgende kinderen: 

  1. Elise Anna Maria Antonia *10-8-1881 Semarang.
  2. Josef Ignaz Julius Marie * 11 nov 1882 Wenen en gehuwd op 10 aug 1918 te Sidoarjo met Lucie Cornelia Amelie Hendriksz.  (Hij was Prof.Dr.Ir. vooraanstaand man uit de cultures, administrateur SF Gondang Lipuro, was voorzitter van de Indische Katholieke Partij.)
  3. Julius Robert Anton Marie *12 dec 1884 Semarang
  4. Eduard Ignatz Wilhelm Marie * 8 okt 1887 Semarang 

Mevr. Karthaus was voorheen gehuwd met de heer Stephanus Berends op 17-2-1874 te Semarang en hij overleed 14 dec 1876 Semarang. (*1829)

Uit dit huwelijk minimaal 2 kinderen: 

1) Ferdinand Marie Etienne Berends *19-8-1876 Djokja en overleden dec 1903 te Europa. (Zie overl. adv.)

2) Een dochtertje Stephanie Mariette Henriette * 29-7-1877 en + 29 sept 1877. (Vader Stephanus overleed op 14 dec 1876 en heeft haar geboorte niet mee mogen maken.) !!! Zie ovl. adv. krant en de RA.

 

 

 

 

 


 Klik hier voor vervolg deel 21

 

Top