Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf B2135 te Peneleh Kerkhof Surabaya.

Een lieve kennis van me te Jakarta, maakte me opmerkzaam op het volgende bericht in de WWW.BERITAMETRO.CO.ID .....Waarvoor mijn grote dank.

Het artikel betreft onder andere een grote schoonmaak van regeringswege uit op het Kerkhof Peneleh.

Zie hiervoor de link naar het artikel:

http://www.beritametro.co.id/surabaya/armudji-makam-peneleh-juga-perlu-dipoles

(Letterlijk: Makam Peneleh juga perlu dipoles = Ook het kerkhof Peneleh dient nodig opgekalefaterd (=gepolijst) te worden.) Want bijna elke geïnteresseerde weet hoe deplorabel de toestand van het kerkhof is. Het artikel betreft de inspanningen van de heren ARMUJI en BUDI LAKSONO om het voor elkaar te krijgen.

Als "hoofd" van het artikel is de volgende foto gepubliceerd:

 

Het opschrift op het graf luidt als volgt:

ICI REPOSENT THERESE LECLERC NEE THEUERKAUFF, MA LEGRETTEE EPOUSE ET MARIE DRALLE MORTES LE 16 NOV 1892 RIP.

(Hier rusten Therese Leclerc geboren Theuerkauff, mijn overleden vrouw/echtgenoote en Marie Dralle gestorven de 16 nov 1892 RIP.)

In eerste instantie waren derhalve mijn gedachten,

 • dat beide dames wellicht familie van elkaar waren (?);
 • dat beiden op dezelfde dag overleden waren;
 • dat beide dames van Duitse origine waren, althans Duitsklinkende namen hadden;
 • dat mevr. Leclerc geboren Theuerkauff geen kinderen naliet, want anders zou er iets meer op het graf gestaan hebben(normaal gesproken), denk ik.
 • dat Marie Dralle wellicht geen overige familieleden had.
 • en dat ik het opschrift maar een kouwe bedoening vind.

Nader onderzoek leerde mij echter het volgende:

Volgens berichten in de www.kb.nl - waren beiden gestorven op 16 september 1892 en dus NIET op 16 nov 1892 zoals vermeld op het graf. (In de kranten wordt het overlijden van Marie Dralle en Mevr. Leclerc op dezelfde dag vermeld in de overlijdensberichten en bij elkaar, terwijl er voor mevr. Leclerc nog een aparte overl. advertentie door haar echtgenoot extra werd geplaatst). In RA1893 wordt gemeld dat te Surabaya op 16 sept 1892 is overleden Marie Dralle.

De overlijdensberichten vermelden nog het aanvullende gegeven: Leeftijd mevr. Leclerc was 32 jaar (zou dus geboren moeten zijn in circa 1860 en leeftijd Marie Dralle was 19 jaar (zou dus geboren moeten zijn in circa 1873). De kranten berichtten trouwens nog de foutieve naam LECLEUSE in plaats van LECLERC.

 

De heer Leclerc plaatste na de begrafenis op 22 sept 1892 de volgende dankzegging:

Ik heb niet kunnen ontdekken wie precies de personen THEUERKAUFF en DRALLE waren en nu kwam - volgens boven geplaatste dankzegging ook nog de naam SNOEK boven water met de vermelding "ONS zo treurig verlies" erbij... Ook familie? Nog diepgaander onderzoek was nodig.

 

Ik vond de volgende informaties:

 • Mathieu Leclerc huwde te Surabaya op 21 maart 1891 met R.M.Th. Theuerkauff. (Reine Marie Therese Theuerkauff), terwijl de almanak RA1892 aangeeft RENIE Marie Therese Theuerkauff.)
 • Reine Marie Therese Theuerkauff werd geboren in 1858 en ook gedoopt in 1858 te ORAN (Algerije) volgens www.ancientfaces.com
 • Juff. Therese Theuerkauff stapte te MARSEILLE op de boot naar Indië Batavia op 14-10-1882 (www.kb.nl)
 • Juff. Therese Theuerkauff kreeg op 31-10-1889 een brief retour te Indië, welke zij Poste Restante naar Bruxelles België had verstuurd met vermelding "Niet afgehaald". Gericht aan???
 • De heer Mathieu Leclerc huwde te Surabaya op 10-2-1894 met Caroline Margaretha SNOEK. (Zie dankzegging boven). De familienaam SNOEK kwam veelvuldig voor op de Molukken volgens de almanakken.
 • De heer Mathieu Leclerc was koopman te Surabaya (had niets van doen met de grote toko Hofman en Leclerc !!!) en hij ging een samenwerking aan in 1887 met de heer Dominique Gustave van Hoecke, die een zelfstandige kleermaker was en een kleermakersalon had op Undaan (Oendaän). Deze Dominique was gehuwd met Jeanne Abalain in 1886 te Surabaya en het gezin verliet Java in 1894 op weg naar Nederland om ten slotte in 1898 weer terug te keren naar Java en verbleef zeker te Java nog tot en met 1899 (Advertenties www.kb.nl Dit gezin van Hoecke-Abalain hadden onder andere een zoon Alfred van Hoecke die later huwde met Anna Amalia Pietersen te Malang in 1918.
 • (In Surabaya was gevestigd de toko van A.A.C. Abalain die in 1932 te Surabaya overleed en als we toch al op een zijspoor zijn geraakt: deze toko was gevestigd in de Societeitstraat naast de woning van de heer J.H. ten Cate die op zijn beurt weer iets van doen had met mijn opa G.W. ten Cate.)
 • Marie Dralle kwam in augustus 1892 aan in Indië, vertrokken vanuit Amsterdam per s.s. Prinses Sophie op 16 juli 1892 (!!!!!) en de kranten wisten niet te berichten of haar eindbestemming SEMARANG of SURABAYA was. Het werd uiteindelijk SURABAYA, alwaar zij 2 maanden later op 16 sept 1892 overleed. Deze trieste gebeurtenis doet me denken aan het gedicht De Tuinman en de Dood in een rozentuin te Isfahan van P.N. van Eyck, welker inhoud doelt op: Waar je ook naar toe gaat, als het je tijd is dan ga je of je wilt of niet."

 

 

 

Mij resten slechts de volgende vragen, aangezien ik niet meer heb kunnen ontdekken over mevr. Leclerc geborenTheuerkauff en Marie Dralle.

 

Waarom trokken zij naar Indië? Zij hadden - bij mijn weten - geen familie aldaar......

Wat hebben Marie Dralle en Therese Theuerkauff met elkaar gemeen? Of met de heer Mathieu Leclerc? Ik heb het niet kunnen ontdekken.

(Marie Dralle is totaal geen familie van de beroemde Dr. Dralle van de zeep en parfumerie fabriek, eerst een dependance te Garoet en later in de jaren 1930 naar Ngagel te Surabaya.)

Welk lot staat een mens te wachten? Geboren in Oran Algerije, dan naar Nederland (wanneer?), dan in 1882 naar Indië, daar te huwen en op 16 sept 1892 te sterven (Mevr. Leclerc).

Welk lot staat een mens te wachten? Geboren te? , dan naar Indië op 16 juli 1892 om aldaar op 16 sept 1892 te sterven. Twijfel of je debarkeert te Semarang of te Surabaya en je kiest voor je lot, namelijk Surabaya. (Marie Dralle.)

En uiteindelijk liggen zij beiden in één graf ver van hun geboortegrond/vaderland vandaan, allebei nog jong.

 

Hoe het ook geweest moge zijn, Moge zij in vrede rusten.

 

 

Top