Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 24. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt.

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh. 

  

Hieronder het graf van de heer Barend Willem Schippers (echtgenote Johanna Wilhelmina Harte.)

Barend Willem werd te Tjilatjap geboren op 22-6-1877 en overleed op 4-10-1903 te Malang.

Johanna Wilhelmina Harte werd geboren te Bandjarnegara (Banjoemas) op 16-1-1879 en overleed 18-6-1930 te Bandoeng.

Zij huwden op 24-11-1900 te Keboemen Kedoe. Zij huwde als weduwe ten tweede met de heer Raijmondus Josephus Wille op 20-1-1909 te Bandoeng. (Barend Willem vernoemde een van zijn kinderen naar zijn stiefvader - zie onder)

Barend Willem Schipper was onder administrateur van het particulier prauwenveer te Pasoeroean en overleed aan een korte hevige ziekte.(Krant Bataviaasch Nieuwsblad 6 okt 1903)

Uit het huwelijk van Barend Willem en Johanna Wilhelmina werd geboren hun zoon Barend Juriaan (vernoemd naar zijn grootvader) op 30 aug 1901. Hij was werkzaam als fabricage chef op de SF Nieuw en nog wat (onleesbaar) te Malang. Hij werd geinterneerd en overleed in Japan (kamp Moji) op 18-4-1945 om 20:30 aan accute colitie en beri-beri en heeft niet het einde van de oorlog mee mogen maken, noch de bevrijding.

Barend Juriaan huwde:

1) 1933 onder huwelijksvoorwaarden met Maria Struben (echtscheiding 1936) en zij was voorheen weduwe van de heer Frank Lambach.(Overleden aug 1928 te Soerabaja) Uit dit huwelijk geen kinderen volgens bericht rechtbank Bandoeng 1950. Maar familieberichten Delpher meldt dat er een dochter geboren werd in 1923 te Den Haag uit echtpaar Lambach-Struben.  (Website www.kappetein.nl meldt dochter Joyce geboren te Den Haag op 30-3-1923 en in 1946 gehuwd met de heer Carolus Kappetein.) Dus de bewering van de rechtbank is niet juist: "dan tidak terlahir seorang anak pun =  Geen kinderen geboren")

2) 23-2-1939 met Geraldine Dinsbach te Malang. Uit dit huwelijk de kinderen Juriaan Reynoud (geboren circa 1940) en Joan Raymonde (geboren circa 1942). Waarschijnlijk heeft Barend Juriaan misschien nog net de geboorte van zijn jongste mee mogen maken?

Zie hieronder de aangifte van de weduwe G. Dinsbach voor haarzelf en als wettige voogd van haar kinderen bij de rechtbank inzake de nalatenschap van de heer Barend Juriaan. (Burg. Rechtbank Bekendmaking 962/1950). De heer Barend Juriaan had in 1931 een testament op laten stellen op 29-9-1931 te Pasoeroean notaris Dietz 544/22 doch het testament was wegens oorlogstoestanden zoek geraakt.

 


 

Hieronder het graf van Elly Mansvelt Beck. Haar ouders waren Johan Louis Mansvelt Beck en Emilie Gertrude Madeline van Delden, gehuwd te Soerabaja op 31-10-1900. Johan Louis Mansvelt Beck was voorheen op 23-4-1890 Buitenzorg gehuwd met Eugenie Christine Wilhelmine Hermine Overbeek Bloem en echtscheiding op 20-11-1895.

 


 

Hieronder het graf van Andreas Johannes Petersen.

Sacred to the memory of Andreas Johannes Petersen / Late Captain of the ss Ban Yong Seng / Born 20 February 1842 at Schleswig Holstein Germany / died 28 july 1889 at Sourabaja / aged 47 years and 6 months / This tomb was erected by the son of the late Mayor of Bally / O Grave where is thy victory / O Death where is thy sting / R.I.P.

 

Het ss Ban Yong Seng voer onder Engelse vlag.

 


Moge zij allen in vrede rusten

 

Zie vervolg pagina Kerkof Peneleh deel 25.

Top