Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel  30. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh. 

 

Hieronder het familiegraf MOLLET. Graf B406.

Lezers en geinteresseerden dienen goed te lezen wat er staat en wat ik ter extra info erbij heb geschreven. Het betreft met name de uitleg van de BRP.

Het graf en de teksplaat hieronder:

Tekst volgens graf:

HIER RUSTEN MIJN INNIG GELIEFDE ECHTGENOOT EN ZONEN CAROLUS GERARDUS PHILIPPUS ALVONSIUS MOLLET , ROBERTUS DIRK LEONARD MOLLET EN JULIUS FERDINAND MOLLET.  

  

De BRP11 zegt wat betreft graftekst hetzelfde. Maar vult aan met: JULIUS FERDINAND MOLLET, overl. 30-7-1800 (RA1881). Dit moet ik bestrijden, want de RA1881 zegt: GEBOREN en niet overleden. !!!!

 

Dan de tekst van een ander graf volgens BRP scan: BRP voegt toe onderaan: Julius Ferdinand Mollet, begraven 29 aug 1893. Volgens de RA 1894 is overleden het KIND Julius Ferdiand Mollet op 29 aug 1893. !!!

Ik vermoed dat de bijgevoegde tekst behoort bij de tekst van het graf B406 en niet bij B2159.

Het is mij onbekend met wie Susanna gehuwd was geweest, gelet op de tekst "van mijne geliefde".... De tekst hoeft niet perse door een echtgenoot geplaatst te zijn. Het kan best afkomstig zijn van een familielid.

 

Overige info fam. Mollet.

Carolus werd geboren te Ternate op 3-10-1848 en hij huwde te Soerabaja op 28-6-1871 met Jeannette de Groot.

In het familiegraf ligt ook begraven Hendrik Wilhelm Karel de Groot: *16-5-1860 en overleden 10-2-1866.

Er was een Samuel Mollet te Ternate die in Ternate huwde met Fredrika Catarina Neijs op 26-9-1840. (RA1841)

Maar er was OOK een Samuel Mollet die gehuwd was met Jacoba Christina van Dijk en dit echtpaar kreeg 2 kinderen: 1) Alexander Samuel Mollet en 2) Jacobus Martinus Mollet. (Zie website http://daktari.antenna.nl/gebhard.htm )

 

En Jacobus Martinus Mollet huwde met Johanna Margareta(Margaretha) de Graaff en zie verder de overlijdens advertentie.

Ik heb mij niet verder al te zeer verdiept in de genealogische achtergrond van de familie Mollet en aanverwanten, maar hieronder een scan van het overlijden van mevr. Mollet geboren de Graaff met namen der kinderen en aanverwanten. Gaat uwes gang zou ik zeggen.

Nog extra: Moerland en Mariano zie ook http://www.imexbo.nl/peneleh-deel-28.html

 

 


 

Aanvulling 3 dec 2019 met het graf van de familie Scheep - Schmidt Weijmans.

Uit het huwelijk Scheepe / Schmidt Weymans meerdere kinderen. Ik heb me niet verder vwrdiept in de genealogie van de families Scheep en Schmidt Weymans. Het waren vrij grote families en niet een ieder lid werd genoteerd/geregistreerd

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top