Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Een vervolg pagina op de graven te Peneleh - deel 16.

De foto's zijn afkomstig van diverse weblogs waar ik de namen van erbij heb gezet.

(Er zijn ook een paar foto's uit eigen collectie tussen.)

 

Ik heb enkele foto's hier naar toe gedupliceerd en zal er niet al teveel over neerschrijven en of achtergrond details vestrekken, aangezien het families betreft die wel zeer ruimschoots vertegenwoordigd waren en het een hels karwei is om het allemaal exact uit te zoeken.

De gegevens die ik erbij gezet heb zijn afkomstig uit de almanakken, de kranten en of bijv. een internetsite zoals My Heritage.... Ik kan ook niet voor de juistheid instaan.

Bij ontevredenheid erover: Gaat uwes gang en dien een klaagbrief bij de betreffende instanties, maar niet bij mij aub.


 

Het familiegraf van de familie MORREN nummer B828 Peneleh. 

 

 

Tekst op de grafplaat, zoals in BRP11 vermeld:

Hier rusten onze lievelingen Johanna Gerarda Maria Wijnanda 25 juny 1876 - 20 january 1878, Richard Louis Alphons Emile 29 juny 1885 - 30 january 1886, Wijnand Mari Johan Gerard 2 sept 1882 - 11 febr 1886, Mylany Eleonore 17 mei 1880 - 14 febr 1886, Hunne ouders F.W. Morren en J.C.C. A. Morren geb. van Haasen. (Willem Frederik Morren bijgezet/begraven 20 maart 1902.)


Toelichting:

F.W. Morren = Frederik Willem Morren (daar zijn ettelijke personen met deze naam en voornamen door mij van gevonden en derhalve heb ik geen diepere speurtochten hier naar gedaan). Hij huwde Johanna Charlotte Auguste Amalie van Haasen te Soerabaya op 5 juli 1873. Johanna stierf op 15 jan 1887 op 34-jarige leeftijd te Soerabaja. Bij mijn weten was de heer Morren werkzaam in de cultuur te Kediri. Ik heb verder ook geen onderzoek gedaan naar eventuele andere kinderen. Hieronder een scan ivm de familie relaties.

 

 


  

Hier rust Karel Hendrik Schüssler. In leven afdeelingschef S/S. Overleden 7 december 1896. Rust zacht lieve doode. (Karel werd geboren te Zutphen op 4 juni 1847)

Daar gaat ie dan: Soms ook geschreven als Schussler zonder umlaut en ook als Schusler om het verwarrender te maken, want er waren ook personen die werkelijk Schusler als achternaam hadden. En tot slot: Karel werd ook geschreven als Carel. Toe maar, waarom makkelijk als het moeilijk kan toch.(Bronne: Roosjeroos, openarch.nl , KB.nl, BRP van het IGV.)

 

1882 - Gepromoveerd als Stationschef 1ste Klasse tot Adj.Chef 4de Afd. Oosterlijnen Java.

1894 - Chef 4de Afd. Oosterlijnen Java.

19-8-1890 per ss SAMARANG naar Nederland met vrouw en zoon - ook Karel Hendrik geheten en geboren Soerabaya - wegens 2-jarig ziektevrlof en terug naar Indïe op 20-4-1892 per ss ZUID HOLLAND.

19-7-1877 gehuwd met Aukje van Enschut te Rheden.(Akte 61 inv 3232 Arnhem huwelijken Rheden.)

19-2-1897 keerden zijn weduwe A. Schüssler-van Enschut en zijn zoon Karel Hendrik  terug naar Nederland.

 

 

De overlijdens advertentie geplaatst in een krant te Utrecht door zijn moeder mevr. de Wed. Dr. Schüssler-van Enschut en schoonzuster Maria d'Achard v. Enschut. Er zit een dag verschil wat betreft de overlijdens datum in de advertentie en die op het graf. (RA1898 geeft als datum 7 dec 1896.)

 

 

De overlijdens advertentie van zijn vader geplaatst. Zijn moeder was GRADA MARIA AGNITA van Enschut. Zijn broer was C.A. = Cornelis Adriaan Schüssler, overleden 15-8-1894 en was eveneens spoorweg ambtenaar. Zijn vader was doctor in de letteren en leraar oude talen.

 

 

Recapitulatie in het kort:

Karel (Carel Hendrik) Schüssler's ouders waren: Louis Charles Eugene Schüssler - van beroep letterkundige en geleerde en Grada Maria Agnita van Enschut.

Karel's echtgenote was Aukje van Enschut (nicht). Haar ouders waren Jan Frans van Enschut - van beroep avocaat en zich ook wel noemende Jan Frans d'Achard van Enschut en haar moeder was Tetje Coopmans.

Karel en Aukje hadden een zoon genaamd Karel Hendrik Schüssler gehuwd met Trijntje Vlaskamp op 28 mei 1907 te Zuidbroek.

 


 

Hier rust Adriaan Douw van der Krap, geb. te Zierikzee 17 juli 1849. Overl 1 juni te 1893 Soerabaja.

Zijn ouders waren: Kornelis Koenraad Douw van der Krap en Martina Oerlemans. (Dit gezin had meerdere kinderen waaronder zijn broer Kornelis Douw van der Krap die op 15 april 1893 huwde te Djember met de lokale dame KARMINAH BINTI JOS... (Binti betekent dochter van en deze term wordt veelal gebruikt op Sumatra.)

Slechts een simpele mededeling "bij het overlijden van onze broeder Adriaan...en getekend namens allen door T.C. Douw van der Krap, hetgeen inhoudt dat er meerdere broers in Soerabaja waren en Adriaan hoogstwaarschijnlijk GEEN huwelijk had of slechts een relatie met een lokale dame??? (T.C. = Teunis Cornelis en was gehuwd met Hendrika Kooimans).

In 1886 verscheen een advertentie met mededeling dat hun broeder M.A. Douw van der Krap te Dordrecht was overleden op 28 januari 1886 en de advertentie was getekend door de broers (allen te Soerabaja): J.D.; C: A; F.C.;  M .Douwe van de Krap geboren van Dijk; L.M.; en Johan Kuijpers. (L.M. = Leendert Marinus en die was gehuwd met Alima)

Dan huwde op 18 maart 1881 Karel Frans Douw van der Krap met Johanna van Dam (Bondowoso/Soerabaja).

Kortom, teveel om op te noemen en uit te zoeken. Het gaat hier per slot van rekening om Adriaan die op Peneleh ligt te rusten.

 

   


 

Graf B185 :

Rustplaats van JACOB LEENDERT DE HAAN, geb te Rotterdam den 30sten April 1825. Overl den 28sten December 1863.

De Dood Is Eene Handeling En Geensints Ene Rust.

(BRP12)

 

Jacob Leendert huwde te Dordrecht op 18 mei 1853 met Christina van de Veer (oud 25 jaar). Zij overleed op 27 jarige leeftijd te Dordrecht op 17 maart 1855.

Hij zal derhalve na deze overlijdens datum van zijn echtgenote pas naar voormalig Indië getrokken zijn.

Zijn ouders waren Aart de Haan en Elizabeth Gleits. Uit dit huwelijk meerdere kinderen. Vader Aart was koopman en winkelier te Rotterdam.

 

Het duurde ongeveer 2 maanden aleer de moeder mevr. de Haan-Gleits bericht kreeg, dat haar zoon was overleden. De advertentie werd namelijk pas op 29 febr 1864 geplaatst.

 

 


 A.A. van der Sar, geboren Roosen. Zij was Anna Albertina overleden op 9 jan 1900 en zij huwde Jan van der Sar op 14 okt 1875 te Solo. Jan zelf overleed op 6 maart 1901. Hier zit een trieste geschiedenis achter, want op 16 jan 1901 werd de volgende advertentie geplaatst en welke mede ondertekend werd door Jan van der Sar.

"Dankzegging in verband met overlijden van onze moeder en behuwdmoeder MARIE KERK VAN GENDEREN."Deze advertentie werd ondertekend door:

  • Jacobus Wilhelmus Roosen ( overleden voor jan 1905) en Jenny Roosen-Moody (gehuwd 21-9-1899)
  • Jan van de Sar
  • Charles Emile Nolten en Susanna Francina Nolten-Roosen
  • Mathilde Louise Reisig-Roosen. Zij was op 16-2-1886 te Solo gehuwd met Ernst August Reisig. Zij kregen 1887 een zoon en in 1888 een dochter. Ernst August was voorheen gehuwd in 1877 met Margarita Magdalena Voogd.(Overl 6-9-1882). Ernst zelf overleed 18-1-1896.

In het graf werd tevens begraven een dood geboren (10-2-1908) kind van Jacobus Jan Willem ALBERTI  die gehuwd (15-6-1907 Soerabaja) was met Jacoba Magdalena van der Sar. (BRP12)

Charles Emile Nolten en Susanna Francina Roosen kregen o.a. een dochter Agnes Lise Nolten (13-10-1881 / 21-12-1972) die op 6-3-1908 huwde met Heiko Tiberius Harders (Sbaja 8-7-1889 en + Ambarawa 1-3-1945)

Kortom wederom (een) familie(s) waar heel wat zoekwerk aan zit en dit voor mij niet relevant is, aangezien het om het graf van Anna gaat.

Ik ben er niet uitgekomen wie J.G. en H.J. van der Sar zijn en waar de datum 17-9-1934 op slaat.

 

 


 

Top