Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Kerkhof Peneleh te Surabaya en met name op deze pagina:

een extra uiteenleg over graf B574.

 

Volgens BRP11 van de Indische Navorscher:

 

Ik was op zoek naar Dora Augusta Wittich en Sarkies Thaddeus Marcar haar echtgenoot en kwam dit graf B574 tegen op Peneleh gelegen.

 

Er viel me wat op:

Als eerste in dit graf werd begraven: PIETER FREDERIK ALEXANDER WERNER.

In de jaren erna werden leden van de familie WITTICH erbij gelegd. Maar tot op heden kan ik GEEN verband vinden tussen WERNER en WITTICH.... Vreemd. Tenzij er in de BRP11 een fout is gemaakt en men destijds de tekst van een naburig graf erbij vermeldde???

 

Pieter Frederik Alexander Werner werd geboren te Baroes(Baros) nabij Padang uit ouders PIETER JOHANNES WERNER en HELENA HERRIET ALEXANDER.   

(Tekst uitleg in BRP 11 over dit graf: Petrus Johannes Werner 11-10-1875 en Helena Herriet Alexander 10-1-1911)

In elk geval hierna een klein beetje over Werner:

 

Vader Pieter was Kommies Ontvanger Regten te Baros/Padang en huwde op 18-2-1847 te Padang met Helena. 

Onder andere uit dit huwelijk werden geboren: 

  1. Bovengenoemde Pieter Frederik Alexander Werner op 22 mei 1849 te Baroes.
  2. Henri Carel Alexander Werner op 29 febr 1848 te Padang
  3. Carel Frederik Alexander Werner op 24 juli 1850 te Baroes.
  4. Ik heb me niet verdiept in het feit of er nog meer kinderen waren.

Deze genoemde kinderen werden op respec. leeftijd van 15, 16 en 14 jaar (volgorde als boven) naar Nederland gestuurd, hoogstwaarschijnlijk om vakantie te vieren (??) of een stukje studie (??) of familie bezoek (??)  en kwamen op 21 april 1864 terecht in Breukelen. Volgens het bevolkings register van Breukelen vertrokken de kinderen er weer vandaan en wel als volgt op de datums: 

  1. Pieter Frederik Alexander Werner vertrok in aug 1866 naar Haarlem. (Ik heb niet kunnen vinden wanneer hij naar Indie terugging.) Stierf op 21 jarige leeftijd.
  2. Henri Carel Alexander Werner vertrok in dec 1864 terug naar Indië. (Die bleef dus maar 8 maandjes in koud Holland - heimwee?) Hij overleed te Rotterdam in de leeftijd van 35 jaar (12-1-1884) en was gehuwd met Charlotte Sophia Louisa Mauritzen, geboren Soerabaja 16 april 1856. Hij was ambtenaar. Charlotte ligt op Peneleh begraven in graf B218 en stierf toen ze 45 jaar oud was.
  3. Carel Frederik Alexander Werner vertrok in jan 1868 terug naar Indië. Hij werd notaris te Ngawi en overleed 8 nov 1914 in het Tjikini-Gesticht te Batavia. Bij mijn weten ongehuwd gebleven.

  

 

 

 

Om terug te keren naar enkele leden van de familie Wittich, die - volgens BRP11 - ook in dit graf begraven liggen:

Hermanus Wittich, geboren 13 maart 1819 was gehuwd met Catharina Alida Josephine Angenent op 4 nov 1846 te Blitar. Catharina was geboren te Harderwijk op 4 juni 1825.

Helena Mary Wittich, *25 juli 1863 Batavia,  gehuwd met Carl Heil, was een dochter van Hermanus en Catharina.

Gerard Wittich was ten rechte Josef (Jozef) Gerard Wittich. Geboren te Amsterdam 1 dec 1868.

 

Maar hiermede ben ik nog steeds niet er achter gekomen wie Dora Augusta Wittich was en gehuwd met Sarkies Thaddeus Marcar.....

Maar dat verhaal wordt dan uiteindelijk - na enig speurwerk - uit de doeken gedaan op de volgende pagina SARKIES THADDEUS MARCAR.

 

 

.

 

 

Top