Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Red een Portret, initiatief van de gemeente Amsterdam.

Collecties van Merkelbach onder andere. Zeer de moeite waard om er in te neuzen en verrassende foto's tegen te komen; foto's die duidelijk iets te verhalen hebben, mits men er de moeite voor neemt en er zin in heeft.

Zo kwam ik de familie Wilhelm Julius Boers tegen, die op verlof in Nederland was en zich liet fotograferen en er een heel verhaal achter bleek te zitten.

Onderstaande foto's zijn van www.redeenportret.nl en ik heb deze hier geplaatst omdat ik eer en respect wilde betonen aan deze mensen, opdat zij  niet in de vergetelheid geraken. Met dank aan de gemeente Amsterdam.

Wilhelm Julis Boers, een directeur van de Magelangsche Afdelingbank in voormalig Ned. Indië....ja! En? Wie was Willhem dan behalve dat hij directeur was van de genoemde bank?

En velen zullen dan als antwoord geven: "Sorry, ikke niet weten. Ikke noooooit van gehoord."

En ik zeg dan op mijn beurt: " Komt me niet vreemd over, want het algemeen peil van Nederland wat betreft kennis over de voormalige kolonië(n) was en blijft slecht..

 

Ik verzoek de lezers beleefd doch dringend om de website pagina Boers Solo deel 1 hierbij te betrekken om een compleet beeld te krijgen.

 

Nou voorruit dan maar:

De twee broers WILHELM JULIUS BOERS en ROBERT JULIUS BOERS.

(Attentie: GEEN familie van me, slechts naamgenoten.)

 

De eerste was Directeur van de Magelangse Afdelingsbank en de tweede was hoofdingenieur van de Bangka Tin mijnwinning en bij tijd en wijle zelfs tijdelijk Resident van Bangka. (Hoogstwaarschijnlijk omdat er geen geschikte candidaten door de regering waren gevonden. Dus klooide men maar wat aan. Even voor de geest halen: een man die wiskundige en technische problemen oplost wordt op een stoel geplaatst en moet bestuurlijke, administratieve en wellicht boekhoudkundige  problemen oplossen.)

 

Bron Indische Navorscher:

Hun beider vader was: LEONARDUS CHRISTIAAN ROBERT BOERS (broeder van Antonie Jacobus Boers en Alexander Boers), meester Loge Mataram 1870, geboren Soerakarta 13 maart 1839 als zoon van Antonie Jacobus Boers en Chriustina Fredrica Marcks, tokohouder te Djogja, adminsitrateur van de sf REPAKING, overleden Magelang (Kedoe) en hun beider moeder was Emma Wilhelmina Theresia Linden geboren Rotterdam 6 sept 1841 en zij huwden te Rotterdam op 12 juni 1862.

Uit dit huwelijk werden geboren:

  1. ROBERT JULIUS BOERS te Djogja 9 dec 1867, ir en hoofdingenieur Bangka Tin mijnwinningen tijdelijk Resident Bangka, overleden te San Remo 20 dec 1932, huwde te Soerabaja op 3 aug 1896 te Batavia met EMELIE DÜCKER (*Batavia 3 aug 1875 +Den Haag 7 febr 1954, dochter Johan George Lodewijk Dücker en Eugenie Heijnneman. Robert werd geridderd RNL in 1913, ging in 1919 met pensioen en vertrok naar California met zijn gezin.
  2. WILHELM JULIUS BOERS te Djogja 11 febr 1870, Directeur Magelangsche Afdelingsbank, overleden Djogja 15 febr 1929, gehuwd te Soerakarta 17 juni 1894 met JEANETTE CAMPHUIS (* Kedoe 21 okt 1876 + Den Haag 14 mei 1973) dochter van Hermanus Izakus Camphuis en de lokale vrouw Jo An.

Uit de huwelijken van beide broers kwamen kinderen voort.

Hieronder een groepsfoto (Pinterest) van de familie te Bangka, waarschijnlijk op het terrein van de Bangka Tin mij.

Wie nu precies wie is/was is mij niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk zitten de twee broers naast elkaar links op de foto. Links Wilhelm Julius en ernaast broer Robert. De dame (4de van links) zal wel Jeannette Camphuis geweest zijn en het blonde jongetje vermoed ik dat hij de zoon van Robert geweest moet zijn.(= Emile Robert Julius.) De dame in het midden met het meisje aan haar voeten zal hoogstwaarschijnlijk mevr. Emelie Dücker geweest zijn.

 

 

Onderstaande foto is afkomstig van het OGS. Emile Robert Julius Boers was arts en verloor het leven vlak na de bevrijding toen hij en zijn vrouw J. Th. Boers-van Konijnenburg tegelijk werden vermoord tijdens hun verblijf in een hotel te Pematang Siantar. Zie ook scan in het Indonesisch onder de foto van Emile Robert Julius en zijn echtgenote Johanna Theodora van Konijnenburg.

Op de website van Hans Vervoort staat een artikel over beiden en wat er precies gebeurde op die rampzalige dag van 15 okt 1945, want meerdere mensen waren die dag het slachtoffer.

 

Emile en Johanna huwden op 10 sept 1925 te Apeldoorn en zij vestigden zich vanf deze datum op het adres Kanaalstraat 11 te Purmerend, alwaar zij van daaruit vertrokken naar voormalig Indië op 24 sept 1927. Hij werd arts te Laras van het HVA ziekenhuis en vanaf 1937 arts van het Centraal ziekenhuis te Pematang Siantar, alwaar beiden in dit stadje hun leven verloren.

 

In onderstaande advertentie wordt door de erfgenamen aan de rechtbank medegedeeld en door de rechtbank aangenomen, dat de wettige erfgenamen van het vermoord echtpaar zijn:

Moeder Emelie Boers-Dücker, dochter Robertina Julie van Vuuren-Boers en de broeder van mevr. Boers- van Konijnenburg, zijnde mr. Jan van Konijnenburg te Apeldoorn.

In de advertentie staat de term: "yang terbunuh mati serempak"....hetgeen betekent:""gelijktijdig werden vermoord...

 

 

Hieronder foto's van Wilhelm Julius Boers en zijn gezinsleden, afkomstig van Redeenportret.nl

 

Dochter Elise.

 

Dochter Jeannette

 

Zoon Leonardus Christiaan Robert. Hij was werkzaam bij Lindeteves Stokvis Soerabaya en overleed samen met een collega tijdens een dienstreis te Makassar door een auto ongeluk. Hij werd 39 jaar oud en was gehuwd met juff. Geeve.

 

 

 

Mevr. Jeannette Camphuis.

 

 

Wilhelm Julius Boers

 

 

Hieronder enkele scans met betrekking tot de familiebanden.

De beide broers Robert en Wilhelm hadden ook nog twee zusters. Emelie Julie Adolphine en Christina Frederica (vernoemd naar haar grootmoeder C.F. Marcks) gehuwd met Hendrik Willink Ketjen (Kapitein KNIL) en overleden 1898.

 

Emelie Julie Adolphine (zuster van de broers) werd geboren te Semarang op 14 jan 1866 en overleed op 6 juli 1898, zij ligt begraven te Batavia E7659.

 

 

Moge zij rusten in vrede.

 

 

 

Top