Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhofje van BANTAENG te Sulawesi(Celebes), ook vroeger genoemd BONTHAIN of BONTHAM op zijn Makassaars.

Ingesloten tussen de Jl Pemuda en de Jl Sungai Calendu in een soort driekhoeksvorm en omringd door behuizing van de lokale bewoners.

Op het kerkhof rusten geen "hoogwaardigheids bekleders" uit de oude tijden en de meeste graven zijn vervallen en of zwaar beschadigd. Slechts weinig graven tonen nog tekenen van herkenbaarheid qua naam e.d.

Aanwezige graven: Indische Nederlanders, Molukkers, Sulawesi, Chinezen.

Volgens het blad TAGAR.id de volgende feiten (in het Indonesisch en ik haal alleen de voor mij relevante informtie eruit. De rest mag de lezer zelf bekijken en lezen):

Voorheen bevatte het kerkhof honderden graven, maar door de zware overstromingen in 1973 zijn er een behoorlijk aantal graven vernietigd, verdwenen enz.enz. Er schijnt ook een militair begraven te liggen die zelfmoord had gepleegd, door zich door de mond te schieten.

 

 

 

Conform de BRP6 fotografeerde de heer K.W. Prins in oktober 1992 een aantal graven waarvan hieronder een opsomming. 2 Graven zijn in de BRP gerangschikt onder diversen, doch deze twee graven bevinden zich op het kerkhofje van Bonthain.

 

 

Ik werk het lijstje hierboven af van onder naar boven. De hieronder bijbehorende getoonde screenshots zijn afkomstig van een filmpje (behalve waar ik expliciet de bron erbij heb vermeld en natuurlijk de lokatie van Google View):

Kunjungan ke Situs Makam Belanda di Bantaeng 5 Oktober 2019 by n128t dete

Ik dien erbij te vermelden, dat de filmer geen kaas gegeten heeft hoe hij moet filmen. (Want hij zwaait van links naar rechts en van boven naar beneden met zijn camera, frozen screens heeft ie nog nooit van gehoord.) en de persoon die een verhaal over de graven vertelt heeft ook geen kaas gegeten hoe zij als presentatrice zich moet presenteren, want zij zit teveel met haar handen op de letters van de grafplaten en brabbelt wat over de graven als bijbehorend commentaar waar de honden geen brood van lusten. Heb haar zelfs betrapt op het feit, dat 31 minus 22 gelijk is aan 11. En haar dikke pantat wordt ook teveel in beeld gebracht. Jammer. Vandaar denk ik, is dit filmpje slechts 40+ keer bekeken.... Maar ja, ik ben wel blij dat ik elk geval enkele beelden heb kunnen screenen. Beter iets dan niets toch, althans voor de eventuele geintersseerden/belanghebbenden/nazaten e.d.

 


Foto A.P. Papilaja NIET beschikbaar.

 

Foto de heer W.F. van Pamelen. Hij was Willem Frederik van Pamelen en zeer hoogstwaarschijnlijk een zoon van Frederik van Pamelen - militair en moeder Tintin. Ik baseer mijn veronderstelling op het feit, dat Frederik te Bonthain woonde en in 1830 ook een andere zoon had geheten Arnold. (Openarch.nl). Maar geen bewijsstukken gevonden.

 

Foto J.F. Klaproth NIET beschikbaar.

 

Foto's  familie Karels (3x) waarvan 2x NIET beschikbaar.

Hieronder het graf van mevr. J.U. Karels. Ik ben niet veel wijzer geworden met naspeuringen in de mij ter beschikking staande bronnen. Volgens mij was Andries Karels militair, maar er was ook een Andries Karels in diezelfde periode Adjunct Marktmeester en ook te Makassar e.o. Was mevr. J.U. de echtgenote van Andries?

 

Foto's Goudswaard (2x) slechts beschikbaar de foto van de zendeling A. Goudswaard. Maar deze is slecht te zien omdat de filmer er weer geen kaas van heeft gegeten en niet een andere hoek kiest vanwege de zon op de grafplaat en de dame moet ook zo nodig weer met d'r handjes gaan werken. Ik kon geen betere screenshot maken helaas, want ze bleef wapperen met d'r handjes.

A. Goudswaard was zendeling te Bonthain van 1854-1864. (Utrechts archief.)

Trieste gebeurtenis want P. Goudswaard was het oudste zoontje van net 8 jaar geworden. Zie advertentie hieronder. Let op de datum van overlijden van de heer A. Goudswaard in vergelijking met het grafopschrift volgens BRP6.

Triest, een jong gezin vertrokken uit Friesland naar een gebied wat eigenlijk nog een beetje achtergebleven is in vergelijking met het ietwat mondainere Java: de bush bush van Bonthain in 1854 (A. Goudswaard vertrok in 1853) vol van overtuiging om zijn vak en roeping uit te oefenen daar in dat gebied..... Dan treft het noodlot het jonge gezin: echtgenoot overlijdt, zoontje overlijdt, en de echtgenote moet alles regelen en zit vol smart.....

 

 

Foto W.G. Bosch. Foto zie onder. Ik heb geen details kunnen vinden over de heer W.G. Bosch. Na de overdracht is de heer Bosch in Indonesia gebleven. (Overleden 1957). Er is niet veel meer over van de grafplaat helaas.

 

Graf van de heer of mevr. C.T.C. Bosch. Zie onder. Ik heb geen details kunnen vinden over de heer of mevr.  C.T.C. Bosch. Vogens de beheerder van het kerkhof deelde hij aan TAGAR.id mede, dat dit het graf is van de heer en niet mevr. Bosch. Indien dit waar is, waarom ligt het graf van de heer W.G. Bosch er dan vlak naast en wat zou dan hun binding geweest kunnen zijn? G.T.C. Bosch was in 1880 geboren en W.G. Bosch was in 1874 geboren. Ik laat het in het midden.

De graven van W.G. Bosch en G.T.C. Bosch liggen vlak naast elkaar.(Op de foto boven is nog net links een stukje graf te zien van W.G. Bosch.) Het graf van G.T.C. Bosch is door de nog in Bantaeng wonende familieleden vernieuwd en wordt regelmatig door hen bezocht. (Volgens de kerkhof beheerder, zoals medegedeeld door de presentatrice).

 

 

Foto Johannes Bosch NIET beschikbaar. Geen details kunnen vinden. Zoon van W.G. ???? 

In Bonthain waren verscheidene personen woonachtig en werkzaam met de familie naam Bosch. Nazaten ook nog steeds woonachtig aldaar.

 

Niet genoemd in de BRP het volgende graf en geen nadere details kunnen vinden.

Hier rust / onze lieve jongen / S.H. TOMODOK/ Geb.12 dec 1922 / Overl. 12 juli 1931. (Volgens andere detail beelden grafopschrift duidelijker te zien maar waar helaas de hand van de presentatrice op staat.)

 

Er zijn nog enekele andere graven te screenen uit het filmpje, doch deze zijn zeer onduidelijk en rijkelijk voorzien van de handen van de presentatrice en de golvende handbewegingen van de filmer.

 

Moge zij allen in vrede rusten.... Dit kerkhofje, hoe lang zal het nog bestaan?  

Top