Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De graven van de familie VAN DEN ENGH en zij liggen te rusten op een klein Muslim kerkhof nabij SUKOREJO, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN.

De foto's van de graven zijn gemaakt door de heer IBNU RUSTAMADJI een kennis van de heer AGA YURISTA P die weer lid zijn van de Groep ROEMAH TOEA op FB. De heren hebben mij vaker voorzien van foto's van graven en kerkhoven die niet in de almanakken of andere historische stukken worden vermeld.

In het gehele kleine Muslim kerkhof zijn 4 Nederlandse graven waarvan er slechts 2 herkenbaar zijn. De andere 2 graven zijn verminkt en onherkenbaar. Ik heb ook foto's gekregen van enkele Muslim graven waarvan ik slechts ten dele deze heb kunnen ontcijferen en deze ook zijn ook opgesteld in oud Javans/Sanskriet en ik was niet bij machte om het exact en nauwkeurig (slechts globaal omdat het al een hele tijd geleden is voor me dat ik het als vak had opschool) te ontcijferen en heb deze graven daarom ook niet hier geplaatst. Ik heb wel een vermoeden dat enkele van deze graven op één of andere manier behoren bij de van den Engh familie.

 

Op de foto hierboven: Links apart staand het rgaf van mevr. MAS ADJENG VAN DEN ENGH. (Let wel: Mas Adjeng is een TITEL.) Let op de ligging: Gericht Oosten.

Rechts op de foto apart staand is het graf van EMILE EUGENE VAN DEN ENGH.

 

Hiernavolgend iets over de familie geschiedenis van de FAMILIE VAN DEN ENGH.

Er was eens ene DIRK VAN DEN ENGH,  geboren te DORDRECHT op 18 febr 1796, zich meldde bij het leger op jonge leeftijd, tegen Frankrijk knokte (Napoleon tijd) en naar de Molukken werd gezonden in 1817 om daar tegen de Molukse militaire bevolking te knokken, daarna in 1834 naar Java terugging en in 1835 naar Padang werd gestuurd. Hij kwam aan te Batavia op 30 april 1816.

Dirk ging per 1 juni 1837 met pensioen in de rang van Kapitein.

Volgens de website familie Mutter zoals hieronder geplaatst een scan van de familie. In de register almanak wordt mevr. Saminah aangeduid als Bok... Is een Javaanse benoeming voor mevrouw/moeder en eigenlijk Mbok waarvan tegenwoordig afgeleid Mbah voor "zus" en Mbak voor grootmoeder. (Let wel: In sommige delen van Java dus. Niet GEHEEL Java.) 

Bij mijn weten is de betiteling Bok voor mevr. Saminah misplaatst en moet er staan Mas Adjeng = een adelijke titel, gelet op het graf opschrift hieronder geplaatst. Men mag niet zomaar deze titel voeren. 


https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-mutter/I281.php 

 

Volgens genoemde website Mutter hierboven, waren de kinderen van Emile Eugene van den Engh:

  1. EMMA VAN DEN ENGH *2-8-1875 (erkenning RA1883 Klaten) en overleden Soerabaja 25-9-1928. Zij huwde Pieter van der Weide.
  2. MARIE VAN DEN ENGH *15-2-1878 (erkenning RA1883 Klaten) en overleden Den Haag 1970. Zij huwde ADOLF ERNEST BRETON VAN GROLL, zoon van GUSTAAF ADOLF ADRIAAN BRETON VAN GROLL en THEODORA DE BRUIJN. Hierover heb ik al uitleg gedaan op de pagina KLATEN BRETON VAN GROLL en de pagina KLATEN DE BRUIJN.
  3. ADOLF EUGENE VAN DEN ENGH *15-5-1881 (erkenning RA1883 Klaten) en overleden 25-4-1975 Zwolle. Hij huwde Johanna Carolina Antoinette van Rossum (Overleden BAARN 1966).
  4. SOPHIE VAN DEN ENGH *22-1-1888 (erkenning RA1895 Klaten) en overleden 4-1-1945 te Malang. Zij huwde Frederik (Friederich)  Herman Strassner (In 1938 gepensioneerd stations commies verlof Nederland 1937/1938).

 

 

 

Bovenstaande kinderen dus volgens de website Mutter. Ik bemerk dat de gaten in de geboorte jaren van de kinderen wel erg groot zijn, dus.....


Additioneel: Echter, de register almanakken vermelden ook het volgende.

  • RA1883 erkenning te Klaten: LOUIS EUGENE VAN DEN ENGH *29-6-1878. Zelfde jaar 1883 erkenning als 1) 2) en 3) hierboven, maar 4 maanden verschil zelfde geboortejaar als 2). Alhoewel, men zat er wel 's vaker naast met het registreren. Gehuwd en gescheiden van Wilhelmina Clara Johanna Leonardina CLAASZ (Overleden BAARN 1959). Zou er een verband bestaan hebben met nummer 3 hierboven genoemd? Beide echtgenotes overleden te Baarn.
  • RA1883 erkenning te Klaten: PAUL ESPERANCE VAN DEN ENGH *29-7-1880. Niets meer kunnen vinden.

 

Hieronder een foto van het graf van MAS ADJENG VAN DEN ENGH en daaronder een detail uitvergroting. Ik kom er niet goed uit en ik verwijs naar kind nummer 4 hierboven: SOPHIE VAN DEN ENGH (met VRAAGTEKENS !!!) Het graf is volgens Muslim traditie gebouwd, let wel.

Mijn vraag is: Wie is deze Mas Adjeng van den Engh.???

Wat laat de uitvergroting zien hieronder:

Er staat volgens mij: A db ? 1 ?? 24 spatie 1 spatie/pnt 1945. (Alhoewel de 4 van 24 iets kleiner is dan de 4 van 45.)

Ik recapituleer 2 mogelijkheden:

  1. Emile Eugene van den Engh krijgt bij zijn echtgenote Saminah hun eerste kind Emma geboren 1875. Dan zou normaal gesproken mevr Saminah oud zijn geweest een jaar of 15 á 17? En derhalve geboren moeten zijn circa 1860/1858. Als op de grafplaat het jaar van overlijden 1945 moeten betekenen, dan zou mevr. Saminah dan oud geweest zijn in 1945: 85 jaar hetgeen vrij oud is voor die tijden zeker in oorlogstijd met honger en ziektes etc. Komt zelden voor, maar het kan. Emile haar echtgenoot is reeds in 1909 overleden en heeft een europees graf terwijl dit graf op Muslim wijze is gebouwd, dus het zou kunnen dat dit graf behoort aan mevr. Saminah. Zou kunnen dus.
  2. Maar het volgende: Dochter SOPHIE woonde in Batoe en overleed te Malang op 4-1-1945 !!!!! En OGS heeft GEEN dossier over haar terwijl zij eigenlijk wel een oorlogslachtoffer is. Vreemd maar er zijn wel vreemdere zaken door mij bemerkt. Zij ZOU overgebracht kunnen zijn naar Klaten vanuit Malang. Zou.!! Oorlogstijden en naslepen?? Of het moet veel later gebeurd zijn. De website Pentalpha Renardel de Lavalette graven Malang Soekoen heeft ook geen gegevens. Maar waarom dan een graf volgens Muslim model?

Al met al hele grote vraagtekens waar ik zo één twee drie niet uitkom. Wellicht dat een toevallig passerende op deze site soelaas kan bieden?

 

Hieronder Muslim graven gelegen nabij de familiegraven van den Engh waarvan ik vermoed dat zij tot de familie behoren. Foto's Copyright Ibnu Rustamadji.

 

Hoe het ook was en moge zijn:

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper, wie zij ook waren. 

Top