Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere en respect van/aan mevr. JACQUELINE AMALIA VOSMAER.

Zij ligt te rusten op Kembang Kuning Surabaya. 

 

Wie zij was? RA1869 Geboren Maros Noorder districten Celebes 8 dec 1867.

 

 

Haar vader was Jacques Nicolas Vosmaer in leven ass. Resident, na eerst de rangen van kontroleur doorlopen te hebben.

 

 

 

Jacqueline was gehuwd met eveneens een Ass.Resident Gottlieb Christian Diederich Neumann, gehuwd te Pekalongan 14 juni 1888 en uit dit huwelijk kinderen. Gottlieb werd geboren te Amboina op 28 juli 1857 en werd begraven te Den Haag 17 nov 1933. De vader van Gottlieb was Godlieb Christian Diederich en ambtenaar te Amboina en overleden 1864 te Amboina.

 

 1. Op 13 mei 1889 wordt hun eerstgeborene ter wereld gebracht en zij heette Gesina Amalia Frederika Jacqueline Neumann.
 2. Op 1 mei 1891 volgt de geboorte van zoon Friederich Wilhelm Ludwig Christian Neumann te Pekalongan.
 3. Op 8 febr 1895 volgt de geboorte van zoon Rudolph Christian Neumann te Pati.
 4. Op 15 nov 1904 volgt de geboorte van zoon Gottlieb Christiaan Diederich Neumann te Semarang. (Maar de geboorte advertentie geeft aan 2 plaatsen, te weten Loemadjang/Semarang.... Die plaatsen liggen wel een paar honderd kilometer uit elkaar verwijderd. Vreemd.)

 

 

Het echtpaar was officiëel gescheiden volgens akte Den Haag op 15 maart 1916, maar gelet op diverse berichten in de oude kranten, valt het mij tenminste op, dat er al ver vóór deze datum perikelen gaande waren in het gezin Neuman-Vosmaer.

Zoals bijvoorbeeld rijst bij mij de vraag waarom er een gelukkig Nieuwjaarswens per 1-1-1910 in de krant wordt geplaatst door slechts mevr. Neumann-Vosmaer en niet mede ondertekend wordt door haar echtgenoot.

 

 

In 1911 schijnt mevr. Neumann-Vosmaer met haar 2 zoons (zonder echtgenoot) naar Nederland vertrokken te zijn volgens krantenbericht Haagsche courant 1-9-1911. Het Vaderland 30-8-1911 zegt mevr. Neumann Vosmaer en 3 zoons. Haar diverse adreskaarten geeft aan de namen van 2 zonen.

 

Zij scheen een woning gehuurd te hebben in Nijmegen volgens onderstaand krantenbericht waarin de eigenaar de woning te koop aanbiedt per juli 1912 en met de bemerking, dat het huis is verhuurd (minimaal vanaf datum 7 juli 1912 tot 30 april 1915, dus een periode van circa 3 jaar. Heeft mevr. Neumann Vosmaer hier inderdaad al die 3 jaren gewoond of is het huurcontract tussentijds ontbonden? Jawel, zie onderaan de adressen waar mevr. Neumann Vosmaer heeft gewoond.

 

Want het uitspitten van de diverse bronnen levert ook dit op:

 

 • Haagsche Courant 14-12-1912 krijgt mevr. J.A. Neumann Vosmaer een nieuwe telefoonaansluiting op adres van der Heimstraat 62 Scheveningen.
 • Het Vaderland 18-12-1913 vervalt de telefoonaansluiting op adres Noordeinde 105a Den Haag ten name van mevr. Neumann Vosmaer. 
 • Apeldoornsche Courant 23-6-1915 vervalt de telefoonaansluiting op adres Welgelegenweg 48 te Apeldoorn ten name vam mevr. Neumann Vosmaer.
 • Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant 17-12-1912 vertrekt mevr. G.C.D. Neumann uit de Fransche straat Nijmegen richting Noordeinde 105 Den Haag. Zij verblijft op dit adres dan exact een jaar (Zie vervallen telefoon aanlsuiting per 18-12-1913 opdit adres. hierboven genoemd).
 • GaHetNa adreskaart: Vertrek uit Haringvliet 24 Rotterdam naar Amsterdam Joh. Verhuststr op 20-11-1917 (Geen kinderen genoemd)
 • De PK kaart Den Haag met diverse adressen in Den Haag -  In de Obrechtstraat en Reinkenstraat blijkt dat zij de buurvoruw was van mijn grootouders in die zelfde periode. In 5 jaren tijd is mevr. Neumann Vosmaer dan 8x verhuisd.
 •  

   

 • In Rotterdam en Amsterdam gaf zij op als beroep lerares ademgymnastiek en in Amsterdam huurde zij een kamer bij de fam. of meneer of mevr. Yaski.

 

Wat was er aan de hand met mevr. Neumann Vosmaer, dat zij zo rusteloos was en van hot naar her vertrok. Zocht zij haar verloren geluk terug? Tijdens haar verblijf in Nederland werd zij slechts vergezeld door haar 2 zonen geboren in 1895 en 1904. 

Haar dochter Gesina geboren 1889 huwde te Serang/Bantam op 10-4-1911 met de kontroleur Willem Hendrik Ockers * Koepang Timor 14-5-1885 zoon van een onderwijzer.

Haar zoon Friedrich Wilhelm Ludwig Christian geboren 1891 kan ik niet terug vinden.

Haar andere zonen die met haar meetrokken naar Nederland verhuisden naar Voorschoten en Heemstede.

Nederland wordt mevr. Neumann Vosmaer teveel en op een gegeven moment vertrekt zij terug naat Indië waar zij geboren werd en overleed zij te Surabaya alwaar zij dan ook begraven werd. Ik heb haar terugreis niet kunnen traceren.

Onderaan de grafplaat staat een bijbelspreuk. Er staat ook niet: Hier rust onze lieve moeder of iets dergelijks.....

 

Moge zij in alle eeuwige rust en vrede vertoeven naast haar Schepper.

Top