Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

 

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016 t/m juli 2021.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 3 vanaf augustus 2021.

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

 

 

Augustus 2021:

Vanaf 01 aug 2021 ga ik het stukken rustiger aan doen met het updaten van mijn website, omdat andere, voor mij belangrijkere, kwesties op de agenda staan en ik er meer tijd en energie aan wil spenderen.

De rubriek Zij die opteerden zal ik voorlopig nog wel onderhouden. Achter de schermen kan ik zien hoeveel bezoekers mijn website hebben bezocht en dat is een behoorlijk aantal tot op heden vanaf het prille begin in 2012 in totaal 1100+ pagina's !!! Velen heb ik van dienst kunnen zijn en velen heb ik ook af moeten wijzen wegens het stellen van wel heel dulle vragen, die niets te maken hadden met de inhoud van mijn website.  

 

Augustus 2021:

 • 1) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam WARDENAAR, die opteerden en genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog werden. Met de trieste nadruk op TROELIE VAN DUIJNE geb WARDENAAR, die uit het voogdijschap over haar 4 kinderen werd gezet, nadat zij ook al haar man VICTOR VAN DUIJNE (slachtoffer oorlog) in 1943 verloor. Voorzien van wat meer details dan gebruikelijk en verwijzingen naar meer info over deze families Wardenaar en van Duijne uit Madoera. Tevens aangevuld de pagina A.J. PELSMAEKER met betrekking tot wetenswaardigheden over een dochter Tine van moeder A.J. Pelsmaeker-Douwes. (Aanvulling met dank aan Boeroeng van het I4E die mij attenteerde op een artikel uit 2008.)
 • 2) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DE WALICK DEEL 1, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van detail en achtergrond informatie.
 • 3) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DE WALICK DEEL 2, die opteerden en genaturaliseerd werden en in de pagina de nadruk op mevr. Backer Leegstra - de Walick. Waarom? Omdat mevr. Backer Leegstra geb de Walick in 1951, ten tijde van het opteren, woonde in het B-kamp te Perak Surabaya. Een kamp dat mijn laatste kamp was uit een aaneengesloten serie van 5 kampen totaal, alvorens ik mijn voetsporen op de vrije grond van Surabaya kon neerdrukken.
 • 4) 04 aug 2021: Geplaatst een pagina over CAROLIEN DE WALICK, geboren 1877 en overleden 1945 te Bandung volgens het OGS. Ikheb getracht meer duidelijkheid te verschaffen wie Carolien was en heb mijn bevindingen geplaatst. Voorzien van wat details en achtergrond informatie; volgens mijn bescheiden mening moet zij geheten hebben CAROLINA WILHELMA DE WALICK, geb 2 dec 1877 te Surabaya. 
 • 5) 05 aug 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor FREDERICA MARIA ANTONIA ROOSE WALEF. Zij huwde Marinus Jacobus Couvée (zijn 3de huwelijk) en zowel haar echtgenoot als zij zelf werden oorlogsslachtoffer. Doch haar dossier bij de OGS zit boordevol vraagtekens. Volgens OGS overleed zij 1945 (dag maand onbekend) en haar echtgenoot overleed sept 1944, doch uit de familie stukken kwam een mededeling waarbij verklaard werd, dat haar echtgenoot op haar graf "Lieve Roosje" wilde plaatsen....?? Hij was toch eerder overleden? Hoe kén dese? Daarom voor Frederica mijn eerbetoon. Zie tevens de pagina hierboven nummer 4 d.d. 4 aug, waarbij geopperd werd, dat waarschijnlijk mevr. Couvée geb Roose Walef wel eens geweest zou kunnen zijn mevr. Carolien de Walick, want de C van Couvee kon wel eens de C van Carolien zijn en Walef kon wel eens de Walick zijn. Hoe toch jij Leo?  Waarom zo erg dul jij Leo met zo'n veronderstelling....Wat wil je toch worden Leo? ...... heeft Leo Spel ooit gezongen https://youtu.be/qay7t5Rj5TY .... Lekker ja Toet.
 • 6) 06 aug 2021: Geplaatst een pagina over PAUL ALPHONSE SCHEMERING REELFS, die geinterneerd werd, opteerde en genaturaliseerd werd in 1960. Voorzien van redelijk veel informatie en een paar foto's. Namen gerelateerd aan deze familie: HAYES (wie had het over WiFi? Oh ja dat was Vic Hayes), CALBO, OUWENS, SLEEBOS, GRASHUIS BOS, WAERSEGERS.....
 • 7) 07 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam SPANGENBERG, die opteerde, oorlogsslachtoffer waren en enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Niet al te  veel. Wil men meer weten over dit geslacht? De Koninklijke bibliotheek heeft een boek ter INZAGE, geschreven door de heer J.N. Leget over dit geslacht. Oh ja, speciaal voor een XL liefhebber: Er is wat informatie over sabotage te vinden te Kalimantan.
 • 8) 08 aug 2021: Geplaatst een pagina over Willem Johannes Zijmers en zijn zuster Maria Johanna Zijmers die opteerden. Voorzien van achtergrond details en zijdelingse info. Tevens op 08 aug geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië over het graf te Den Haag van de familie MANISA RABOEN, zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever.
 • 9) 09 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam Van 't WOUT HOFLAND  die opteerde en enkelen oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd. Met de nadruk op AGNETTUS THEODORUS van 't WOUT HOFLAND die opteerde samen met enkele van zijn kinderen. Ik heb iets meer details bij elkaar geschraapt en mijn vraagtekens geplaatst bij enkele mededelingen in de INN2007 over Agnettus, want er klopt iets niet. Nog iets: de familie heeft haar oorsprong in het voormalig Brits-Indie conform mededeling van kolonialemonumenten.nl De opa van Agnettus was PETER WILLIAM HOFLAND uit Bengalen en zeer waarschijnlijk nazaat van een oude VOC dienaar in die contreien.
 • 10) 10 aug 2021: Aanvullingen geplaatst wat betreft enkele familieden VAN 'T WOUT HOFLAND en hun relatie tot de FAMILIE VAN STEIN CALLENFELS. Het betreft een kleinzoon van Jacobus Albertus van 't Wout Hofland, geheten FRANCISCUS RIEDEL die gehuwd was met PAULINE SILVYA VAN STEIN CALLENFELS.
 • 11) 11 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VELBERG (Uit Celebes), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden. Met de nadruk op Lien Velberg, Adelheid Petronella Velberg, Maurits Christiaan Velberg, Charles Eduard Velberg, Theodorus Ferdinand Velberg en Alexander Ferdinandus Velberg. Voorzien van achtergrond details. 
 • 12) 12 aug 2021: Geplaatst de pagina DEEL 1 ULLMER VERDOUW en de pagina DEEL 2 ULLMER VERDOUW voorzien van wat achtergrond details. Enkelen opteerden en werden genaturaliseerd.
 • 13) 14 aug 2021: Geplaatst de pagina Familieleden VINCENT deel 1 en de pagina Familieleden VINCENT deel 2, voorzien van wat achtergrond details. Enkelen waren KNIL'rs en enkelen werkzaam in de cultuur. De familienaam Vincent was al in zeer oude tijden aanwezig in de voormalige kolonie. De eerste schoondochter van mijn over2xopa Joseph Johannes was Gielhelmina Vincent en werd al zeer vroeg weduwe. Over2xopa's zoon David stierf reeds op 22-jarige leeftijd, hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk op de boot waar hij het bevel over voerde namens zijn vader. Over2xopa Joseph Johannes stierf exact 2 weken na de dood van zijn zoon David. Op het moment dat over2xopa Jospeh overleed te Semarang voer zijn jongste zoon Jacobus voorbij de rede van Semarang naar Nederland en wist niet dat zijn vader op dat moment overleed. Pas na maanden bij aankomst in Nederland werd het hem bericht. Hoe ik dat weet? Simpel: Datum afvaart van de botenlijst bekijken en vergelijken met datum overlijden.
 • 14) 16 aug 2021: Geplaatst een pagina ENKELE PERSONEN VAN VOORST TOT VOORST en met de nadruk op 4 broers, waarvan de oudste opteerde en in 1990 te Flores overleed en begraven werd, de tweede broer werd bij Tarakan januari 1942 door de Jappo's afgeslacht, de derde broer sneuvelde maart 1942 bij de Tjiater stellingen en de vierde broer werd geinterneerd. De broer die sneuvelde bij Tarakan wordt nergens in de officiele documentatie genoemd en slechts anoniem herdacht bij het monument Tarakan. De broer die bij de Tjiaterstellingen sneuvelde is wel door de OGS geëerd met een eregraf te Pandu.
 • 15) 17 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VIJSMA, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie. (Ook over aanverwanten zoals FLORENTINUS, BARKEY, ZIJMERS en WASCH). Zie ook de pagina FLORENTINUS. En zie ook de pagina ZIJMERS
 • 16) 19 aug 2021: Geplaatst een pagina over DIRK GERRIT ERSONE WILLEMSE en zijn familie. Dirk opteerde en zijn vader PETRUS ANTHONIUS werd geinterneerd en overleed kamp Teling te Tondano enkele weken voor de bevrijding. Voorzien van details. Ik vind het vreemd, dat de initialen en geboorte datum bekend zijn van Petrus Anthonius en zelfs met wie hij gehuwd was, maar dat de volledige voornamen niet zijn vermeld. 
 • 17) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E een pagina over het graf van de familie FRIESER ZIJMERS REYNEKE voorzien van achtergrond details en foto's. Tevens met verwijzing naar de pagina ZIJMERS m.b.t. enkele familieleden Zijmers die opteerden.
 • 18) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina over JAN WIRTJES ex KNIL en later medewerker Sabang Mij - en hij werd geinterneerd en overleed kamp Si Rengorengo 1945 en ligt begraven te Leuwigajah Cimahi. Hij huwde MARIA ALETTA MAÄTITA in 1917, nadat hij in 1910 tekende bij de koloniale troepen. Tevens iets over zijn dochters die opteerden en zijn zoon die overleed Birma spoorweg. Voorzien van details en foto's. 
 • 19) 21 aug 2021: Ik schreef het hiernavolgende ergens op een pagina van deze website:" Willem Henri Versigny overleden 1947 kreeg een eregraf op het Ereveld te Kembang Kuning en ik waardeer het ten zeerste dat de OGS dit voor hem heeft bewerkstelligd en hem heeft geëerd. Ook van mij heeft de heer Willem Henri Versigny mijn respect."
 • 20) 21 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam ZEELIG, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie ZEELIG DEEL 1 en familie ZEELIG DEEL 2.
 • 21) 22 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam VODEGEL, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie VODEGEL DEEL 1 en familie VODEGEL DEEL 2.
 • 22) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over GIJSBERTUS VAN ZALINGEN die gehuwd was met GEERTRUIDA VAN LAAR en die opteerden te Surabaya en kozen voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 • 23) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over LOUIS FRANCOIS EMILE van ZITTER die opteerde en iets over zijn leven. 1905-1911 KNIL en daarna hoofdcommies SS. Gehuwd geweest met Alida Geertruida La Valette geb Pamekasan. Voorzien van details en achtergrond informatie. (s.v.p. de naam "van Zitter" niet verwarren met de naam "Zitter".)
 • 24) 25 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLORENTINUS, die opteerden en later naar Nederland verkasten en oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van details en informatie over de familie betrekkingen met leden van de familie ZIJMERS en de familie VIJSMA.
 • 25) 25 aug 2021: Geplaatst deel 1 familieleden FRANSZ, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond info en foto's graf en er is een familie relatie met de familie NOWACK.
 • 26) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MR. AUGUSTINA LEONORE FRANSZ deel 2, één der eerste Juristen van het voormalig Ned. Indie. Zij opteerde voor het Indonesich staatsburgerschap en keerde huiswaarts naar haar Schepper in 1995. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 • 27) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over diverse personen met de familienaam FRANSZ deel 3, die opteerden genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden(of hun verwanten). Voorzien van details en extra info.
 • 28) 27 aug 2021: Geplaatst een pagina over FREDERIK FERDINAND BIERLEE die opteerde en daarbij toegevoegd enkele wetenswaardigheden over de naaste familieleden BIERLEE en nog foto's van de graven. Frederik's vader was Johannes Jacobus Bierlee (sr) die in 1943 Ambarawa overleed in gevangenschap.
 • 29) 28 aug 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Hogezand-Voorthuysen-Coenraad in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Idisch4Ever, voorzien van achtergrond details en foto graf te Den Haag.
 • 30) 29 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden FREDERIK uit MAKASSAR, die opteerden. Voorzien van details over hun familiebanden met een behoorlijk aantal vraagtekens omdat er destijds in die buiten contreien maar "wat aan gerotzooid" werd wat betreft administratie bij de ambtenaren met de gedachten: Over 200 jaren mag je het allemaal op je gemakkie uitzoeken hoe het precies zat.
 • 31) 30 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GABELER droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details, extra info en foto's van enkele graven.
 • 32) 31 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GILL droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie, extra details en foto's graf.
 • 31 aug 2021: Einde updates voor de maand aug 2021.

 

September 2021:

 

 

 1. 01 sept 2021: Geplaatst een pagina over 2 (verschillende) families HARTMANN. Één familie was afkomstig uit Zwitserland en de andere familie was afkomstig uit Duitsland. Hun resp. beider familieleden opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie. 
 2. 02 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor REINHARD OLIVIER LEOPOLD HASE, zijn echtgenote MABEL LASEUR en hun familieleden. Één en ander voorzien van achtergrond details en informatie.
 3. 03 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 HERST en een pagina DEEL 2 HERST over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details waar mogelijk en achtergrond informatie.
 4. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie SIJNJA KROESE in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE HES en een pagina DEEL 2 FAMILIE HES, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details, foto's graf en achtergrond info. Bij mijn weten zijn de families uit deel 1 geen familie van de families in deel 2 en v.v., maar ik kan er naast zitten. 
 6. 06 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en ook oorlogsslachtoffer waren met de familienaam HOOGERVORST. Voorzien van achtergrond informatie en details en ook nog een stuke visie die van mij persoonlijk is....Verder dient vermeld te worden, dat de OGS de heer MATTHIJS HOOGERVORST heeft geëerd en gerespecteerd met een vermelding in het Gedenkboek 40.
 7. 07 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam HORNUNG / HORNÜNG die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. 
 8. 09 sept 2021: Geplaatst deel 1 over enkele personen met de familienaam JACOB die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details en info en foto's.
 9. 09 sept 2021: Geplaatst deel 2 over enkele personen met de familienaam JACOB uit Bandjarmasin, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van zoveel mogelijk achtergrond info maar niet al te veel kunnen vinden.
 10. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JACOBS die opteerden. Voorzien van achtergrond details en extra info(niet veel). 
 11. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over Bernard Ferdinand van de JAGT die opteerde en naar Nederland vertrok, maar met de nadruk op zijn ex-echtgenote ROLLINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER die een eregraf heeft te Kalibanteng Semarang en helaas foutief wordt vermeld wat betreft voornaam, achternaam en geboortedatum. (Zie https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70167/kolvine-josine-caroline-van-der-jagt-lauterslager)
 12. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JARMAN die opteerden, genaturaliseerd werden en zij(of verwanten) oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond details.
 13. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JANS die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Ik heb helaas niet al teveel kunnen vinden. Bovendien was de voormalige kolonie ruimschoots voorzien van de diverse families Jans.
 14. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VAN KEMPEN die opterde, genaturaliseerd werden ook oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 15. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor OLGA PAULINE KLEIN, die opteerde. leed meemaakte in haar leven. Ik ben d.d. nog steeds bezig om meer details boven water te toveren wat betreft haar moeder OLGA JOHN die gehuwd was met EGBERT KLEIN (oorlogsslactoffer Menteng Pulo). Ik heb bij het onderzoek hele vreemde zaken bemerkt. Olga Pauline bleef na opteren in Indonesia en is aldaar overleden. Zij was gehuwd met de heer van Hek en na echtscheding in 1950 huwde zij de heer Hasan Dungga.
 16. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam KLEIN, die opteerden en genaturaliseerd werden maar ik helaas niet veel heb kunnen aanvullen met details en achtergrond info. Waar het kon heb ik het gedaan, doch nogmaals niet veel.

 

 

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top