Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof BOJONEGORO, althans wat heet, kerkhof?

De graven werden in de jaren 1940 , oorspronkelijk gelegen op het kerkhof in het durp KAUMAN nabij Bojonegoro verkast naar een plek ergens in Bojonegoro, nu geheten desa Ngroworejo. Waarschijnlijk omdat de grond te Kauman bestemd werd voor andere doeleinden. Echter, de huidige plek van de graven is echter ook al in beslag genomen door de "bewoonde" wereld, die zich maar uitbreidt en uitbreidt. De graven liggen naast een drukke openbare weg, achter een warung annex toko en alles en iedereen raast er voorbij of zit op een bankje van de warung wat te nuttigen, op een afstandje van slechts een paar meter en het leven gaat door en door en door.... Voormalig Ned. Indië, Das war einmal, dus waarom waarvoor waarheen met respect.

 

Bron foto's en gegevens www.situsbudaya.id/situs-bong-belanda-bojonegoro/

Het spijt me verschrikkleijk, dat ik ten behoeve van eventuele nazaten en of familieleden geen betere foto's kan plaatsen. Als men de link hierboven bezoekt, dan ziet men hoe klein en onduidelijk de foto's zijn geplaatst op genoemde site. Jammer.

Hou rekening mede met het feit, dat de foto's gedateerd zijn 2013. De situatie kan anno 2019 anders zijn !!!!!

 

Na ontleding en ontcijfering der graven, kom ik tot de coclusie dat het bijna allemaal graven van militairen of verwanten betreft.

 


 

Het graf van Emma Jonkers. Gelegen vlakbij de drukke weg.(Zie links stukje straat). Lokatie mij onbekend; de straat wordt niet genoemd in het artikel en deze kleine begraafplaats is niet gelokaliseerd op Google view. De witte muur op de achtergrond is de achterwand van de warung annex toko.

 

 

Vertaling graftekst van Emma Jonkers hierboven (Let wel; de tekst is in het Indonesisch geplaatst en is gedeeltelijk nog in de oude spelling.)

"Disini Bersemajam Isteri - Mama Dan Mamma Besar Kami Yang Terrjinta Emma Jonkers, lahir: Bojonegoro 4 juli 1893, Mamma dan Mamma Besar, wafat : di Bojonegoro 29 april 1942.

"Hier woont/rust onze allerliefste Echtgenote - Moeder en Grootmoeder Emma Jonkers, geboren Bojonegoro 4 juli 1893. Moeder en Grootmoeder overleed te Bojonegoro op 29 april 1942."

Op het graf staat vermeld de geboortedatum, maar de RA geeft aan dat zij erkend was op die datum. In de almanakken verder niets te vinden over haar. Met wie was zij gehuwd? Etc etc.

 


 

Hieronder het graf van F. Jonkers. Ik heb geen verbinding kunnen vinden tussen Emma Jonkers (hierboven genoemd) en F. Jonkers. Zou hij haar vader geweest kunnen zijn uit een eerdere relatie.? Kan eigenlijk niet missen. Er waren in die tijden en contreien geen andere leden  van de familie Jonkers woonachtig en werkzaam.

F. Jonkers heette voluit FRANS JONKERS. Hij werd geboren te Bojonegoro Rembang en huwde op 3 juni 1908 te Bojonegoro Rembang met de  Inlandse vrouw KOENING, die bij de doop genoemd werd Elisabeth.

"Hier rust onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader F. Jonkers, gebr te Bojonegoro 12 aug 1865, overl te Bojonegoro 11 maart 1936."

In 1898 was hij klerk ter beschikking Griffie Landraad Rembang Bojonegoro. In 1899 idem maar dan ter beschikking voorzitter Landraad. (Bron KB.nl) 

 

Ter info:

Decalonne.nl : In 1976 naturalisatie voor George Jonkers, geboren te Bodjonegoro 17  juli 1910. Zoon van Frans ???? Tevens een Frits Jonkers (hij was ambtenaar) geboren te Bodjonegoro 1923, ook al op 17 juli, maar wel 13 jaar later.

Anny Jonkers, geboren Bodjonegoro 7 mei 1899 en overleden 5 mei 1998 !!!! Gehuwd met Johannes Lambertus van Doesburg.

 

Aanvulling 25 okt 2020: Mevr. Juwana Galih Nugrahatama maakte op 25 okt 2021 deze foto hieronder. Destijds in 2013 lag er al een grote kei en andere rotzooi op het graf.(Zie foto hierboven). Men heeft er nu ook nog een opslagplaats van dakpannen van gemaakt. Ach ja, den Ollanders komen dat graf toch niet bezoeken en onderhouden, dus waarom niet? :-( 

 

 

Einde aanvulling 25 okt 2021.

 


 

Het graf van W.K. Harmanus.

Voluit geheten WILLEM KAREL HARMANUS, geboren Salatiga 3 febr 1853 en overleden Bodjonegoro 27 maart 1933.

Hij was zoon van PIETER HARMANUS en de Javaanse vrouw SARIJEM.(Huidige spelling zou dat zijn SARIYEM.)

Willem Karel Harmanus werd fuselier in 1878 en tekende voor 6 jaren. In 1890 was hij korporaal in de kazerne Kedong Kebo (waar ook een militaire pupillen school was gelegen)  tegen een gagement van 220 guldens per jaar. Hoogstwaarschijnlijk zat zijn vader Pieter eveneens bij het KNIL gediend hebben. Salatiga was destijds ook een garnizoensplaats.

 

De journalist had een fout gemaakt in het artikel en schreef geboren 1953 hetgeen natuurlijk 1853 moet zijn.

"Hier rust onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader W.K. Harmanus, geb te Salatiga 3 febr 1953 (FOUT), overl. te Bodjonegoro 27 maart 1933"

Het graf is gedeeltelijk in gebruik als voorraadplaats van waterflessen. Triest.

 

 

 

 

In de registeralmanakken (RA184) vond ik ook de geboortedatum van een andere Willem Karel Harmanus, maar geheel toevallig (???) ook geboren te Salatiga en eveneens op dag 3 febr, maar exact 20 jaren later in het jaar 1873. Zou dit een zoon geweest kunnen zijn van Willem Karel uit 1853??? 

 

Hieronder de militiekaart van Willem Karel geboren 3 febr 1853 met aanduiding namen van zijn ouders.

 

 Het graf van Elvira Louisa Gerritsma. Ik heb weinig over haarzelf kunnen vinden.

Er huwde een Antoon Gerritsma (sergeant majoor werkman genietroepen) te Poerworedjo op 10 april 1918 met Jannigje Boer.(Geboren 28-1-1902 Salatiga). In 1930 werd dit huwelijk ontbonden.

Wettige kinderen uit dit huwelijk waren:

  1. Julius Anton, geboren 1 mei 1923 en
  2. Elvira Louisa, geboren 3-10-1926 en overleden 23 april 1939.

In nov 1926 uit dienst en werkzaam bij de waterleidingbedrijven en in dec 1926 wederom in dienst bij de Oost Indische troepen afdeling genie. Per 14 dec 1931 met pensioen te Salatiga wegens volbrachten diensttijd.

Bron: Stamboek kaart. Zie scan.

Antoon werd geboren 8 april 1893 en overleed in 1948 te Bandoeng.

 

 

 

 


 

Het graf van J.A. JURHILL. Geboren 22 sept 1864 en overleden 22 april 1839.

Over J.A. Jurhill zelf niets gevonden, maar wel volgens film 1357858 akte 90 het volgende: Overleden te Soerabaja 8 maanden oud op 22 juni 1928 de baby Edward Maximiliaan JURHILL met ouders Wilhelm Jurriaan André JURHILL en Jenny Cores de Vries. (Jenny geboren 1890 te Bodjonegoro).

Wilhelm Jurriaan André JURHILL zou een zoon geweest kunnen zijn van J.A. Jurhill. ????

Wilhelm Jurriaan André heette voorheen van achternaam KüHBAUCH (KUHBAUCH) en via art 3 Ordonantie 13 juli 1883 werd hem de achternaam JURHILL bij gerechtelijk bevel, toegekend. (Indisch Staatsblad 192)

W.J.A. JURHULL was Verbandhouder bij het Vendukantoor Bodjonegoro.

Meerdere leden familie JURHILL werden genaturaliseerd. Zij woonden te Soerabaja. 

 

 

Tot slot het graf van een onbekende. Wie hij of zij geweest moge zijn: op deze pagina ook een plaatsje voor hem/haar.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top