Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Gombong. Diverse kerkhoven deel 2a

Met foto's van graven welke door mij niet geheel traceerbaar zijn. Ik heb ze echter hier geplaatst omdat wellicht andere passanten op deze website er belang bij kunnen hebben. Wie weet is er dan iemand blij toch.

 

Hieronder een lijst van GHG1GRAF van alle begravenen te Gombong, opdat men een idee heeft van de begraafplaats. Een oudoom van me ligt hier ook begraven, wordt ook in de lijst genoemd, doch helaas niet kunnen herkennen.

 

Van diverse graven heb ik een link gemaakt naar de pagina's waar ik al eerder over had geschreven.(Blauw onderstreept)

1. C. F. H. C a m p e n / le luit. der Inf. ridder M. W. 0. / 8

Dec. 1853-23 Jan. 1886 / Zijne kameraden. 

2. M. 0. R o b in o w / officier van gezondheid 2e kl. / (overl. 22 Nov. 1849).( M a r c u s O c t a v i u s R . )

3. Hier rust / J. J. Spiekerman v. Wees,elenburg /gep. kap. kw. mr. / + 2209-‘04.

4. Hier rust / J. C ‘r o m m e l i n / p u p i l / geb. 26 Juny 1852 /overl. 26 Sept. 1862.(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1902 bl. 70).

5. Hier rust / Joseph Andreas / echtgenoot van / Anna Maria Fritsch / geb. te Semarang / 3 Sept. 1845 / overl, te Gombong / 28 Nov. 1899 / R. 1. P.

6. Hier rust / Maria Sania / echtgenoote van / Johann Adam Fritsch / overl. te Maos / 17 Maart 1900 / in den ouder’dom van / 70 jaar / R. 1. P.

7. Hier rust / J. v a n ‘d e r L o f / in leven / hoofdonderwijzer le klas / te Tjilatjap / + / 15 April 1903.

8. Hierrust/C.F. H a u b e r .

9. Hier rust / W. v, d. H e 1 m / ‘geb. 12-8-‘10 overl. 12-3-‘11.

10. Hier rusten / F. N. N o o s / geboren 24 October 1855 / overleden 31 Januari 1903 / en zijn kleindochter / H. N. G. N o o s /

geboren 16 Maart 1905 / overleden 21 Mei 1907 / R. 1. P.

11. Hier rust / C. Schmidt / . . . . . . . . . Cheribon 3 Mei . . . . . . . . . / overl. Gombong 25 Maart 1898 / . . . . . . . . . Eur. 4e kl.

(August Jacobus Cornelis S. militair).

12. Hier rust / mijn geliefde dochter / M. H. v.d. S 1 u y s / :tiil “re Gombong ; ?c;.‘;;; (M a r i a H e l e n a v . d . S . )

13. R. 1. P. / Hier rust / onze geliefde moeder / C. M. R i c h t e r / geb. R e n o u / overl. den 26 Febr. 1905 / in den ouderdom van 39 jaar / Hare geliefde kinderen.

14. Hier rust / J. Th. C. B r a u n s / geb. Idjoe 17 Dec. / overl. 25 Dec. 1892. ( J o s e p h Theoldorus K a r e l B . , i n g e s c h r e v e n t e Karanganjar ) .

15. F.C,amito/Hierrust/FranciscodePauloCamito/ geboren 20 December 1853 / loverleden 17 Juni 1893 / Gedachtenis

van zijn vrouw. (Volgens B. S. + 17 Juni 1893 Frank Pier Camito).

16. Hier rust / J e a n n e M u 11 e T / geliefde echtgenoot’e / van / W. B r a u n s / geb. Djokja 1863 / overl. I’djoe 1893.

(Zij werd geb. 31 Oct. en overl. 22 Aug).

17. Hier rust / A. A. S t e g e m a n / in leven / Serg. Radio Telegrafist / NO, 74368 / geb. te Zutphen ,’ 8 Dec. 1891 / overl. 22 Aug. 1918 / R. 1. P. / Zijne kameraden.

18. Hier rust / Fedor van Acker / geb. 31 Oct. 1889 / ovecl. 1 Februari 1891.

19. Hier rust / F. v a n A c k e r / geboren 12 Juni 1887 / overleden 24 Aug. 1887.

20. Hier ‘rust / W i l l e m L a u r e y s / geb. 23 Dec. 1839 / over]. 18 Dec. 1896.

21. R. 1. P. / A 1 b er t S e m b e 1 / geb’oren te Magelang den 28-l-‘10 / overleden den lO-4-‘21.

22. Hier rust / onze geliefde dochters / C a t o v a n G o r c u m i en J a c o b a v a n G o r c u m / Rust in vrede.

23. Hier rust / J ean André / Pi err ar d / gegageerd militair / ex-boekbinder / v.d. M. P. S. 1880-1889 / geboren 15 Februari

1855 / overleden . . . April 1911 / Zijne kameraden. (M. P. S. = Militaire Pupillenschool).

24. Hier rust / Johannes Karolus / Brandes / geb. 6 Dec. 1862 / overl. 2 Juni 1908 / R. 1. P.

25. Hier rust / F. K l a a s s e n / Milt, pupil / geb. 27 Febr. 1899 I overl. 29 Maart 1912 / R. 1. P. / Zijne vrienden.

26. Hier rust / Johannes Louis Reyenga / m i l i t a i r pupil / . . . . . . . . . . . . . . .

27. Hier rust / W. E, v a n Eld i k.

28. M. H. van Riemsdijk/ 22 Februari 1917.

29. Wilhelmina Groeneveld / 1 1 - 3 - 1 9 0 9 .

30. Hier rust / L. A. P ra y e r / overl. 23 Dec. 1882.

31. C. F. B u r n-H a m e r i c h / geb. 7 Maart 1833 / overl. 5 Dec. 1854.

32. N. B u r n / geb. 10 Jan. 1854 / overl. 26 Maart 1854.

33. Hier rust / Charles Louis Burn / geb. 27 September

1805 / overl. 25 November 1879.

34. Rustplaats van de familie B u r n,

35. C. W. B u r n-B o o m h o f f / geb. 23 Sept. 1823 overl. 10 Oct.

1893.

36. Maria Burn / echtgenoote van D. W. Lantermans /

geb. 9 Juni 1852 overl. 28 Maart 1889.

3 7 . P i e t e r Peelen / echtg. v. Lucia Burn / 1 0 M a a r t

1910.

(De sub 34-37 genoemde opschriften bevinden zich op marmeren

naamplaten in een nis)  .... Let wel: De naam moet zijn BURM en niet BURN

38. Hier rust / Pieter Cornelis Kool / geboren 15 Mei 1872 / overleden 23 November / 1908.

39: Hier rust / J o h a n n es d e H a a s / geboren te Leiden 18 Nov. 1873 / overl. 17 Aug. 1901 te Gombong / R. 1. P. / Zijne

bondsmakkers.

40. Hier rust / J. N. V e r b e e k / geb. 8 Nov. 1860 / overl. 14 Juni 1909 / Diep betreurd door al de ‘oud / pupillen en zijn kameraden / + / Hij ruste in vrede.

41. Hier rust / onze geliefde zuster / A. M. T. R i c h t e r / geb. 10 Juli 1889 / overl. 28 April 1912 / Hare zusters en broeders.

42. Hier rust / Karel Fredrikus van der Wijst / geb. 28 Sept. 1907 / overl. 24 Aug. 1908.

43. Hier rust / H en r i L e o n a r d V i s c her / geb. 30-1-1856 / overl. 28-3-1910 / Zijne echtgenoote, kinderen en kleinkinderen.

44. Hier rust / Mej. M, S c h m i ‘d 1 e n / geb. 15 April 1892 / overl. 20 Maart 1909.

45. Hier rust / onze geliefde vader / C. R. V. S c h 1 i c k u m / geb. 5 Sept. 1845 / overl. 6 Juni 1909.

46. Hier rust / B. E. A. J a c ks t ei t / geboren te Grandzen-Pruissen / den 21 Augustus 1860 / overl. 26 Mei 1908.

47. Hier ruht / fern von der Heimat / unser unvergeszlicher Sohn und Bruder / Walther Rudolf Jobst / geb. am 31 Mai

1885 / gest. am 26 Okt. 1912.

48. Hier rust ons geliefde vader / J o h anne s B lom / geb. Hekendorp 2. H. / 9 October 1867 / overl. Gombong / 12 Augustus

1902.

49. Hier rust / onze innig geliefde vader / K. E m o r / overleden.

19 September / 1899 / in den ouderdom van / 74 jaar.

50. Hier rust / onze lieveling / Josephine Bemrtha Schlick u m / geboren 3 December 1900 / overleden 7 Juli 1901.

51. Hier rust / onze dierbare echtgenoote / en / moeder / E m m a / diep betreurd door W. P. J. v a n d er C h ij s / en / kinderen. / Rust zacht lieve doode. (Volgens B. S. overl. 24 April 1918 S a r i n a, echtgen. van W i l h e l m u s P a u l u s Johannis v a n d e r Chijs).

5 2 . H i e r r u s t F r a n z M a t t h i e u Camille / S e e r d e n / geb. te Gombong / 31 Dec. 1916 / over- 6 October 1917 / R. 1. P.

53. Hier rust / onze lieveling / A 1 i c e J u 1 i e n n e / v a n H a v e ri geb. 30-1-18 / overl, 25-8-18 / Rust in vrede.

54. Hier rust / mijn lieve vrouw / Evelrtje Cornelia den H o e d 1 geb. 9 October 1892 / te Veenendaal / overl. 8 Februari

1922 / te Gombong / Joh. 11 : 26.

55. Hier rust / mijn lieve vrouw / H i e l k j e H a m e r- v.d. V e e n/ geb. 14 Juni 1883 te Augustinusga / overl. 27 Juni 1915 t,e Gombong/ en onze kleine / J a n / geb. 7 April 1914 te Lutten / overl. 20 Januari 1915 te Gombong.

56. Hier rust / Geertruida Maria v. Hoek / overl. 22 Mrt. 1922 / R, 1. P.

57. Hier rust / mijn ‘dierbare #echtgenoot / K. W. F. v a n V u u r e n/ geboren te Rotterdam / ‘den 18e Juli 1855 / overleden te Gombong / den 27e Juli 19 15 / Rust in vrede. ( K a r e l W i l l e m F e r d i n a n d v . V ) .

57. R. 1, P. / Hier rust / onze geliefde echtgenoot / en vader / Carel Dirk Mens / geb. ‘den 25e April 1874 / overl. den 8e

November 1916 / Diep betreuad door zijn / Nechtgenoote en kinderen.

58. Ons kindje / J. H. Daam / A, E. Daam / De Jongh / 7 Oct. 1913.

59. Hier rust / onze dierbare echtgenoote / en moeder / C a t h a r ina E l i s a b e t h / J o h a n n a C l e r k x / geb. Goos / d i e p betreurd ‘door / H. G. C l er k x / en kinderen / Rust zacht lieve doode. (Zij overl, 15 Oct. 1916).

60. Hier rust / H. P. H. 0 u d h o f f / geboren 15-10-1844 / overleden 27-11-1907 / R. 1. P.

61. Hier rust / Vrouwe / Louisa von Kriegenbergh ;geb. La n d s k r o o n / geboren 23 Dec. 1838 / overleden 27 Oct.

1903 / echtgenoote van/ D. J. Von Kriegenbergh.

62. Hier rust / Maria Louisa Mehlbaum / geb. den 7den September 1829 / overl, den 15den Februari 1912.

63.Hier rust J.H.A. Swaving/geb./Jonkv. v a n d e n B o s c h / over]. 13-4-‘76 / Hare dankbare kinderen.

(Jkvr. Johanna Henrietta Adolphine v.d.B.huwde J a q u e s H e n 1: i Sw. en ‘overl. Kretek bij Karanganjar).

64. Hier rust / onze lieveling / Flora Brouw er / geb. 24 September 1911 / over]. 28 November 1918.

65. Hier rust in vrede Geertje Brouwer/geb.23 Juli 1884/ overl. 14 M’ei 1894.

66. Hier rust in vrede/Esperanca M a t h i l d e B r o u w e r / geb. 25 Jan. 1868 / overl. 31 Mei 1894.

67. Hier rust / mijn dierbare echtgenoot / Mr. M ar i n u s Albertus Fak Brouwer / in leven president van de Landraden

te / Karang-Anjar en Keboemen / overleden te Gombong den 23 Februari 1916.

68. Hier rust / onze innig geliebde moeder, behuwd- groot- / en

overgrootmoeder / Leenah Horst /-Pieterbaboe / geb.

30 Nov. 1844 / overl. 13 Nov. 1896 / Rust zacht lieve mo’eder.

69. Hier rust / onze ininig geliefde 1 vader, behuwd- groot- /

en overgrootvader / C o r n e 1 i s H o r s t / geb. 3 Nov. 1834 I

overl. 21 Juli 1913 / Rust zacht lieve vader.

70. Hier rust / Albertine Cornelia / ‘de Lyon / geb. 9 Juni 1899 / overl. 5 October / 1899.

71. Hier rust / onze lieveling / A n n i e v. G r o n i n g e n / overleden 27 Febr. / 1903 / Hare liefhebbende ouders.

72. Hier rust / F l o r i s  K r a a k e / geboren te Utrecht / 23 Juni 1824 / overleden te Gombong / 9 October 1886 / Zijne dankbare kinderen.   Zie ook de pagina http://www.imexbo.nl/dv-krkh-gombong-3.html

 

7 3 . Hier rust/ Jansje C o r n e l i a / Swartl geboren......... Maart 1887 / overleden 16 Juni 1888.

74. Hier rust / Louis Joseph / Verhoeff / geboren 26 Augustus / over]. 25 November / 1887.

75. A l e x a n d e r B r e t a n i c u s / F r e d e r i k u s P i e -p 1 e n b o s c h / geb. 13 Mei 1874 / over]. 4 N’ovemb. 1880.

76. Hier rust / mijn geliefde zoon / F r e d e r i k v a n ‘d e r H e l m/ geboren op den 2en November 1914 / op het ,eiland Noesakambangan / Djoembling Tjilatjap / en overl. 1st. Juli 1916 / te Gombong / R. 1. P.

77. Hier rust / mijn geliefde zoon / H e n d r i k v a n d e r H e l m,/ geboren op den 2en November 1914 / op het eiland Noesakambangan / Djoembling Tjilatjap / en overl. 24 Mei 1916 / te Gombong/ R. 1. P.

78. Hier rust / Theodora Paula Jaklofsky / geb. 11 Dec. 1915 / overl. 13 Mrt. 1917.

79. Hier rust / J. J. G Se e l h o e d / geboren te Dordrecht / den 4en Maart 1821 / overleden te Gombong / den 16en Juli 1880.

80. J. J. K o o l e n / geb. te Schijndel N. B. / 22-7-1872 / overleden/ 12-1-1917 / R. 1. P. ( J a n J o h a n n e s K . )

81. Hier rust / mijn geliefde vader / J. A. M a r c LI s i geb. 12 Oct. 1818 / overl. 21 Oct. 1886.

82. C. A. v a n R o o n / in lev. sgt. maj. adm, / geb. te ‘s Gravenhage / 21-4-1884 / overl. te Gombong / 14-9-1916 / R. 1. P. / Zijne kameraden.

83. Hier rust / het stoffelijk overschot / van / G. P. d e C h a uvigny/ de Blot/ geb. ‘de Brie,

84. Hier rust / Albertina Walthie / geb. den 27 April 1916 / overl, ‘den 16 April 1917.

85. Hier rust / D. R e m m e r s / geboren / 24 Augustus 1836 / overleden / 7 Juni 1898 / Zijne kinderen.

86. Hier rust / Maria Catharina / Wedding / geboren den 19 November 1841 / overleden den 11 Mei 1867.

87. Hier rust / Johanna Christina / Pantoe / weduwe van wijlen den 2en luitenant / H. W e d ‘d i n g / geboren den 16

April 18.8 / overleden den 2 Januari 1858.

88. Hier rust / P. E. P. J. W. / d e n E x t e r v a n den Brink/ geliefde ‘echtgenoote / van / F. C. V e r v 1 o e t / ,geboren / den 3e

Januari 1835 te Vlaardingen / overleden / den 4e October 1873 te Gombong.

89. Hier rusten / J o h a n n e s S c h o k k e r / geboren 15 Februari 1820 / overleden 24 Maart 1895 / en zijn geliefde kleindochter / Johanna Hermana Preis 1 geboren 5 Augustus 1878 / overleden 15 Juli 1881.

90. Hier rust / vrouwe / G e er t r u i d a  D e e l k en / geboren 2 Augustus 1823 / ‘overleden 23 Juli 1851 / geliefde echtgenoote / van den / majoor der Infanterie / D. H o m a n.

91. Hier rust / Marie Schäeffer / geb. den 25-6-21 overl. den 2-9-22 / te 1 G. B.

92, Hierrust/AntoinetteEngelineTall/geboren25December 1884 / en / overleden 19 Februari 1885.

93. Hier rust / onze lieve / echtgenoot en vader / D i r k D a n i e l  Pieter s / overl. 17 December 1919.

94. Hier rust / L. J o a c h i m / geboren / den 7 September 1800 / overleden / den 7 July 1857.

95. Hier rust / S op h i a T h. M. E 1 a n d 0 r i s i u s / geb. den 24 October 1861 / overl. den 21 Februari 1886.

96. Hier rust / Vrouwe / S ara C o l l a r d / geboren 3 Juni 1855 / overleden 13 Sept. 1887 / geliefde echtgenoote van / L.P.A. Collard / commandant / korps pupillen.

97. C o o ke. 

Op bovenstaande lijst komen NIET voor de graven van Heffelaar en Poepaart. Zie https://www.imexbo.nl/div-krkhn-gombong.html

 

ATTENTIE: OP ALLE FOTO'S WAAR IK DE NAAM "BAMBANG IRWANTO" HEB GENOEMD, DIENT GELEZEN TE WORDEN: "BAMBANG IRWANTO SOERIPTO" EN DRAAGT ZIJN COPYRIGHT.

PERHATIAN: PADA SEMUA FOTO DI MANA SAYA TELAH MENYEBUTKAN NAMA "BAMBANG IRWANTO" HARUS BACA: "BAMBANG IRWANTO SOERIPTO" DAN MEMAKAI HAK CIPTANYA.

 

 

Hieronder heb ik een aantal foto's geplaatst overgenomen van de website zoals genoemd op de eerste foto van het voor aanzicht van het Fort van der Wijck hieronder. De begraafplaats ligt er vlak bij.

 

Het vooraanzicht van het kerkhof:

Foto onder: De kalender wijst de maand oktober 2019 aan en zie: de rijst is geoogst en hoogstwaarschijnlijk is de padi al tot beras gestampt. Sommige bomen hebbn ook hun groen verloren terwijl de Kemboja staat te bloeien.

 


 

Hieronder iets merkwaardigs. Het graf van de kleine Karel Verhaar, geboren op 1-1-1932 en overleden op 1-9-1932. Maar de tekst is in het Indonesisch. Zou de familie dit erop hebben laten zetten, omdat de originele grafplaat waarschijnlijk stuk was? Er was een 1ste Lt te Gombong gestationeerd aan de Pupillen school, maar die werd in 1911 overgeplaatst. Ikheb verder niets kunnen vinden over de kleine Karel. Hij staat nergens genoteerd als geboren noch als overledene. Hij staat ook niet in de lijst zoals boven geplaatst.

Aanvulling d.d. 29 febr 2020 verkregen van mevr. Verhaar, een dochter van een broer van de hierboven genoemde Karel Verhaar en mevr. Verhaar schreef mij het volgende (in het externe Gastenboek) welker tekst ik hieronder quote:

"Er staat een foto van het graf van Karel Verhaar. Ik weet niet heel veel van de situatie, maar wat ik weet is dat het zeer waarschijnlijk om de oudste broer van mijn (overleden) vader gaat. Mijn vader is van 1936 en er zat nog een broer tussen Karel en mijn vader (geboren on 1934). Volgens mijn moeder zou Karel aan malaria zijn overleden.

Mijn opa was kind van een Nederlandse vader en een Javaanse moeder en hij was getrouwd met een Javaanse. Of de familie een grafopschrift heeft laten maken weet ik niet."

Met dank aan mevr. Verhaar voor de aanvullende details.

Einde aanvulling 29 febr 2020. 

 

Aanvulling 01 maart 2020: Op mijn verzoek werden mij de gegevens verstrekt over de familie Verhaar, welke werden gehonoreerd. Ik heb toestemming van mevr. Verhaar om deze aanvullingen te plaatsen, waarvoor veel dank.

Ik quote hiernavolgend de exacte tekst, die ik kreeg.

Mijn opa is Anton Frans Verhaar (leefde van 1905 tot 1969), zoon van Richardus Verhaar. Vermoedelijk overleed Richardus in 1909 (vermoedelijk omdat ik het via digitale bronnen nog niet heb kunnen bevestigen) en belandde opa vervolgens in het weeshuis van pa Van der Steur. Hoe lang hij daar gewoond heeft weet ik niet. Opa heeft een diploma gehaald om als assistent-apotheker in Nederlands-Indië aan het werk te gaan, maar heeft dat vak nooit uitgevoerd. Hij heeft dat apothekersexamen examens afgelegd bij de spoorwegen en is als stationscommies aan het werk gegaan. Via dat werk heeft  oma, Manijen Kromowiromo (1915 - 2000), ontmoet en ze zijn in januari 1939 getrouwd. Na Karel krijgen opa en oma nog 5 zoons en 1 dochter.

Op 19 februari 1952 gaat het gezin op de Willem Ruys naar Nederland en belanden uiteindelijk in Zeeland. (Noot editor: Zie begraafplaats AXEL.)

Die laatste vraag: ja, dit mag op de website vermeld worden.

Einde aanvuling 01 maart 2020.

 

Eigen aanvulling aan de hand van de gegevens van mevr. Verhaar, de studkaart uit Openarch.nl van de heer Frans Anton Verhaar. 

 

 


 

Hieronder het graf van Johannes Bartholomeus Frenk.  Hij huwde met de lokale vrouw Martinie op 14 juli 1920 te Bandoeng (RA 1921) Zoals ik het lees staat er: geboren 25 jan 1830 en overleden 2 nov 1941, maar dat is niet juist. Zie verder ook de pagina https://www.imexbo.nl/div-kerkhoven-deel-3.html waar ik een andere foto van zijn graf heb geplaatst en waarop het jaar 1830 meer lijkt op het jaar 1890.

 

 


 

Het graf van Floris Kraake:  Hier rust  F l o r i s K r a a k e  geboren te Utrecht  23 Juni 1824  overleden te Gombong 9 October 1886 . Zijne dankbare kinderen.

Floris huwde te Bagelen (Karanganjer)  met de lokale dame Samiem op 29-8-1877 (RA1879). Hij was voorheen gehuwd met Gregoria Alexander en hieruit onder meer een zoon Floris Karel geboren 1856 en een zoon Wilhelmus Jacobus geboren 29 april 1855 Semarang. Gregoria overleed 2-8-1868 te Semarang (RA1869 en Studboek Openarch van Floris Karel). Hij was de zoon van Jacob Kraake en Wilhelmina Elisabeth de Nigtere beiden uit Utrecht. Zijn opa kwam uit Duitsland.

Zie ook de pagina Div. kerkhoven Gombong deel 3. Andere foto's van het graf.

 

 

De overlijdens advertentie waarin de namen der zonen staan vermeld: 

 

De advertentie betreft zijn 2 de huwelijk. De RA zegt SANIEM. De advertentie zegt SAMINUM. Daar word ik nu zo verschrikkelijk scheitziek van dat men heel vaak de namen verkeerd noteerde. Waren de redacteurs nu zo superstom bezig of waren de ambtenaren nu zo oerstom- en lui om iets goeds te noteren??? Zelfs in deze 21ste eeuw gebeurt het nog steeds. Voorbeeld: mijn ma heet BEATRIX van voornaam. Staat zwart op wit in de aktes....Neen, zegt de gemeente waar ik gevestigd ben: Het staat HIER bij ons in de computer als BEATRIKS...(ondanks dat wij de aktes hebben meneer, maar als u het gerectificeerd wil hebben, dan gelieve u de aktes aan ons op te sturen. Ik ??? U heeft toch de aktes??? Ja maar zo zijn de regels...) Scheit- en scheitziek wordt een mens van dat geleuter.... Moet de burger maar eens omgekeerd zoiets tegen de ambtenarij zeggen...Heb je alle ambtenaren poppen aan het dansen. 

Zoon Wilhelmus Jacobus Kraake was 81 jaar oud in 1938 en was een collega van de heer Poepaert. Zie hiervoor de pagina Diverse Kerkhoven GOMBONG. als men wil weten wie de heer Poepaert was.

 

 

 

Moge zij allen rusten in vrede.

 

 

Zie vervolg Diverse kerkhoven Gombong deel 2B

Top