Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Diverse kerkhoven - vervolgdeel eigenlijk op pagina 2 en 3 Diverse Kerkhoven - en deze pagina is een aanvulling op GOMBONG (Fort van der Wijck) en waar ook een pupillenschool gevestigd was.

De foto's van de graven zijn afkomstig (staat ook vermeld op de foto's) van de website: Karsiyah Blog.

Waarvoor dank ! 

Ter ere en respect van de overledenen die ergens in de tropenzon hun rust hebben, ver weg van familie gelegen.

Overige bronnen: Roosjeroos.nl , kb.nl , Openarch.nl , diverse genealogische websites, en extra vermelde websites (eventueel) bij de foto's.


 

Om te beginnen het graf van Hermanus Heffelaar. Geboren te Delfshaven op 6 maart 1881 en overleden te Gombong op 29 april 1924, slechts 43 jaar oud geworden.

Was eerst te Koetaradja gestationeerd en later nog op andere (leger)plaatsen, veelal te Sumatra (incidenteel Borneo) en ter memorie op Gombong laatstelijk nov 1923.

Op 25 mei 1916 huwde hij te Koetaradje met mevr. PAINAM.  UIt het huwelijk waren er kinderen.

U kunt meer te weten komen over Hermanus Heffelaar via deze link: http://www.fritsheffelaar.com/298085386

Ter ere en respect van mevr. Painam en haar familie ben ik zo vrij geweest om van genoemde website de foto van mevr. Painam te dupliceren met vermelding van de bron. Ik heb één en ander uitgelegd in een email aan de webmaster met daarin een verzoek tot toestemming tot plaatsing alhier en ik heb die ook gekregen. Dank aan de eigenaar(s) voor deze prachtige foto.!!!

Ik zie het gelaat van oma Painam op de foto en denk aan hoe het gezicht van mijn oma eruit gezien moet hebben, toen zij opa volgde naar Nederland in begin 1899 en de geliefde zon achter zich moest laten...Mijn oma heeft niet lang in het koude land geleefd en overleed op jonge leeftijd na een verblijf van 5 jaar in Den Haag in 1904...opa en oma's bedienden gingen ook mee naar Holland. De mannelijke bediende Kliwon overleefde de kille kou van Holland ook niet en ligt in Den Haag te rusten, nabij oma. De vrouwelijke bediende nam de rol van oma over en zorgde voor de kindertjes tot 1910 en ging als weduwe terug naar het land "pan gherkom" oftewel het land van herkomst, om aldaar voorgoed in de anonimiteit te verdwijnen......

 

Vermelding overlijden in zijn stamboek:

Op de website van www.Fritsheffelaar.com is ook een foto te zien van het graf, toen de familie er op bezoek was om hun respect te brengen aan Hermanus Heffelaar. De foto is van de vorige eeuw en toont in de begroeiing een behoorlijk verschil. Op deze genoemde website is eveneens een foto te zien met vermelding tekst: ANNA HEFFELAAR. Indien ik het wel heb zou deze dame dus Anna Heffelaar kunnen zijn geboren te Kandangan 11 jan 1910. (Was zij de oudste dochter van Hermanus en Painam.?)

Hieronder een foto gedateerd 24 okt 2019. De foto is genomen door de heer Bambang Irwanto Soeripto. Op de foto heb ik abusievelijk niet zijn volledige naam geplaatst.

 


 

Het graf van Jacobus Robert Horst, geboren 5 juli 1868 te Soerakarta en overleden te Jogja op 24-6-1936 maar begraven Gombong omdat hij aldaar woonachtig was. 

Hij huwde met mevr. Painah te Keboemen op 25 aug 1915. Uit dit huwelijk kind(eren).

Zijn ouders waren Cornelis Horst (*5-11-1834) en mevr. Sienah of Lienah. (Moeilijk leesbare eerste hoofdletter van de naam. RA1882 vermeldt een huwelijk tussen Cornelis Horst en LEENAH PIETERBABOE te Bagelen.).. Roosjeroos vermeldt ook het overlijden van Johan Albert Horst op 14 mei 1932 oud 60 jaar geboren te Gombong met ouders Cornelis Horst en L. Pieterbaboe. Hij zou dus een broer geweest kunnen zijn van Jacobus Robert Horst??

Zijn grootouders waren Roelof Horst en mevr. Sarina. (Bron: openarch.nl)

In 1903 wegens volbrachten diensttijd gegageerd en in 1899 gedecoreerd tot Broeder in de orde van de Ned. Leeuw.

 


 

Het graf van Willem Hendrik Poepaart, geboren 16-4-1857 te Solo.(Volgens RA - Een Belgische genealogie site zegt dat Willem Hendrik in Belgie geboren zou zijn.) Hij overleed 9 april 1936 te Gombong.

Hij huwde mevr. Karsina op 21 sept 1891 te Bagelen.(Noot: huwelijk met de moeder zijner kinderen RA1893)

Uit dit huwelijk een aantal kinderen, waaronder 

  • Rosina (gehuwd en gescheiden van Meine Bezoen) , geboren ca 1890/1891 Gombong, en overl. 1958 Enschede. (Archief Enschede)
  • Gedion Frederik Teo, geboren 9 nov 1906 Gombong (stamboekkaart KNIL Openarch.nl)
  • Johanna Catharina, geboren Gombong 21 april 1896 en gehuwd met Hendrikus Hendriks uit Breda.
  • Charles Hendrik, geboren Gombong 3 febr 1883. Dossier aanwezig bij de OGS.
  • En meerdere. Ik meen ergens gelezen te hebben, dat er 12 kinderen in totaal waren

Onderstaande foto afkomstig van de genealogische website Kruse op My heritage, waarvoor dank. De heer W.H.Poepaart en echtgenote op oudere leeftijd. De heer Poepaart heeft als militair heel wat veldtochten meegemaakt waarvoor mijn respect. Prachtige foto van het echtpaar; hij bepokt en bemazeld en zij boven alles de moeder van zijn kinderen die zij groot bracht, waar hij ook vocht. 

  


 

Hier rust onze innig geliefde vader K. Emor, overleden 19 september 1899 in den ouderdom van 74 jaar.

Moeilijk, want er waren verschillende personen die de naam Karel Emor droegen maar geen van hen past in dit plaatje.... Emor, zou omdraaiing geweest lunnen zijn van Rome. Maar er was ook een bekende dokter Jawa die Jan Emor heette, geboren in Tana Kwangkot district Tombari Minahasa Manado en in 1711 werd er in Nederland iemand gedoopt die Ida Emor heette (Joodse naam).

Ik zelf heb sterk het idee dat de heer Karel Emor van geboorte Menadoos was en dat hij militair was geweest.

RA1901 vermeldt dat overleden was te Karanganjer(Bagelen) Karel Emor. (Zie graffoto). Karel was 74 jaar oud volgens grafopschrift en moet derhalve geboren zijn circa 1825. 

In de almanakken worden diverse geboorten vermeld te Karanganjer (Bagelen) vanaf de jaren 1860+

Er zijn ook diverse huwelijken te vinden tussen personen met de naam Emor en anderen, maar alle data beslaan eind 19de eeuw of later.

Johanna Antoinette Emor overleed 4 okt 1959 te Zwollerkerspel op 75-jarige leeftijd, dus geboren circa 1884. Zou zij een dochter van Karel geweest kunnen zijn? Karel was in 1884 oud circa 59 jaar. Of een kleindochter? Maar in de almanakken heb ik verder geen gegevens kunnen vinden die toepasselijk zouden kunnen zijn in de jaren tussen 1845 en 1885. Waarom 1845? Ik ben ervan uitgegaan dat Karel dan circa 20 jaar oud was en "huwelijksrijp" was.

Was Karel militair? Niets te vinden. Wat deed Karel in het leven? Niets te vinden. Met wie gehuwd en wie waren de kinderen? Niets te vinden, althans niet in de gangbare bronnen. Moeilijk, want ik wil Karel Emor en zijn gezin zo graag respecteren en hen een plaatsje in de geschiedenis van voormalig Ned.Indië geven waar zij recht op hebben.

 

 

Hoe het verder ook geweest was: Moge zij in vrede rusten. Zij deelden samen onze Indische historie.

Top