Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Protestants kerkhof op het eiland PENANG te Malaysia. Deel 3.

Destijds behorend tot de Straits Setttlements van de UK, maar desondanks toch ook bevolkt en bewoond door enkele Nederlandse families en daar ook overleden en begraven werden.

Jaren geleden, deden mijn speurtochten naar mijn Armeense roots mij belanden te Penang en ik logeerde in het EASTERN en ORIENTAL Hotel aan de Farquharstraat en het deed me niets...Pas vele jaren later na mijn bezoek aan Penang kwam ik te weten, dat het hotel eigendom was geweest van een paar Armeense ooms en dat er op het kerkhof eveneens graven van mijn Armeense familie aanwezig waren... Maar dat is een ander verhaal.

Het protestants kerkhof ligt op een korte loopafstand van het Eastern en Oriental hotel en is een vrij zeer goed onderhouden kerkhof. Wat dat betreft kunnen diverse instanties uit andere landen ( ik wijs niet, maar mijn neus kijkt hun richting uit: Nederland en Indonesia) hun petje ervoor af nemen

In 1892 werd het gesloten voor "nieuwe" begravenen en de laatst begravene was Mevr. van Someren geboren Rodyk, de jongste dochter van Jan (John) Rodyk, ex gouverneur van Ternate. 

 

Hieronder iets over een begravene aldaar, namelijk

JOHANNA SARA WILHELMINA van BRAAM MORRIS.

Laat ik erbij vertellen dat op het internet (klakkeloos van elkaar overgenomen) door diverse genealogische websites vermeld wordt dat Johanna te Batavia overleden was. NOT dus. Zij woonde met haar gezin wel te Batavia, maar overleed aan boord van het schip Torrington, dat ter rede lag te PENANG alwaar zij ook begraven werd. Het echtpaar en de kinderen was op reis naar Nederland. Vader Otto en de kinderen kwamen eind juni 1878 aan in Nederland. Zie bericht onder.

 

Hieronder haar graf te Penang.

Bovenstaande scans zijn van FINDAGRAVE.com

 

Mijn persoonlijke mening over de grafplaat: zeer eenvoudig ondanks de positie van haar echtgenoot Otto van Rees. Hoogstwaarschijnlijk had men haast om de plaat te vervaardigen wegens het feit, dat het schip door moest varen en alles snel geregeld diende te worden.

Hieronder genealogische gegevens met bronvermeldingen en iets over haar echtgenoot Otto van Rees. Voor het overige verwijs ik naar diverse bronnen op het internet als men iets meer wilt weten.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top