Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Ngawi deel 6 en dit keer met foto's van de graven gemaakt door en eigendom van ASSAMEDA. 

 

(Zie ook voorgaande delen, te vinden in het linker menu onder de titel Ngawi Kerkhof deel etc etc etc).

 

Het graf van de heer Franz Albert Joseph Alexander Berg, geboren te Soerabaja 20 mei 1878 (volgens ambtenaren kaart) en overleden te ??? (Niet te ontcijferen door mij op de grafplaat) op 18 juli 1937.

3 Jaren voor zijn overlijden huwde hij ten tweede male met mevr. Abisainah.(?? Moeilijk leesbaar handschrift op de ambtenarenkaart) Waar hij stierf is mij onbekend maar hij werd te Ngawi begraven. De familie zal wel vlakbij gewoond hebben.

 

Zijn ouders waren Joseph Carl Leonard Berg en Alicia Henriette Ball. (Geni.com). Volgens dezelfde bron had dit gezin in totaal 6 kinderen, waaronder Franz Albert Joseph Alexander.

Dezelfde bron vermeldt ook, dat Franz Albert Joseph Alexander 2x gehuwd was en uit deze 2 huwelijken totaal 12 kinderen had.

Te vinden op internet onder genoemde naam van begravene.

 


 

Het graf van Gerhardus Ferdinand Alexander GOUT en zijn tweede echtgenote Theresia PORTIER. Hij overleefde beide echtgenotes.

Hij was zoon van Hendrik Gout en Wilhelmina Wijmer, beiden afkomstig uit Zutphen.

 

 

 

Wil men meer weten over deze tak van de familie Gout en nazaten/verwandten en foto's zien, ga dan naar
https://indisch4ever.nu/2007/06/11/indisch_in_beel_1-9/

 


 

Het graf van de 2 maanden oud geworden eerstgeborene van het gezin Sijtje Jeekel en Helena Jacoba  Barkmeijer, te weten Johannes Cornelis Henrcius Jeekel.

 

Sijtje Jeekel en Helena Jacoba Barkmeijer kregen de volgende kinderen. De lezer dient er rekening mee te houden, dat de naam BARKMEIJER met een "lange IJ" wordt geschreven en NIET met een "Y", zoals op de scan hieronder wordt vermeld door de bron.

 

De ouders van de kleine Johannes Cornelis Henricus waren:

Het gezin Sijtje Jeekel en Helena Jacoba Barkmeijer bleef niet gespaard van rampspoed en verdriet.

 

  1. Moeder Helena verloor het leven in kamp Halmaheira Semarang op 18 aug 1945, slechts enkele dagen na het einde van de oorlog. (Zie dossier bij de OGS.) 
  2. Vader Sijtje overleed reeds in 1940. Hij ligt te rusten in Tjepoe.
  3. De eerstgeborene Johannes werd slechts 2 maanden oud in 1902 en ligt te Ngawi.(Zie foto graf boven).
  4. De tweede zoon Cornelis Johannes werd slechts 21 jaar oud, overleden in de bloei van zijn leven in 1925.
  5. De derde zoon, vernoemd naar vader Sijtje, verloor het leven op 29-jarige leeftijd in het gevangenenkamp Aungganaung Thailand/Birma op 1 sept 1943.(Bron Japanse interneringskaarten zegt 1 sept 1943. Bron fam. Jeekel zegt 7 sept 1943 - zie link 2 onder)

 

 

De verhalen van en over de families Jeekel kan men lezen op het Indisch4Ever door op de volgende links te klikken. 

1) Inzake Pieter Jeekel: https://indisch4ever.nu/2014/12/15/indisch-in-beeld-134/ 

2) Inzake Sijtje Jeekel Jr (kleinzoon) : https://indisch4ever.nu/2013/12/08/mobilisatie-oorlogs-kruis-sijtje-jeekel/

3) De verhalen over de familie Barkmeijer wat betreft de ellende van de oorlog o.a., kan men op de OGS inlezen door op deze link te klikken: https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/6734/johannes-hendrik-tamerus-barkmeijer  (Voorzien van foto's van de familieleden en tevens ook voorzien van links waar men in detail verder kan lezen.)

 

Zie de vervolgpagina DE OUDERS VAN JOHANNES CORNELIS HENRICUS JEEKEL met een eerbetoon en respect aan de familie.

 


 

Tot slot hieronder het graf van DEETJE MILDER.

 

Extra algemene info:

Te Ngawi werd geboren op 27 okt 1893 Jan Jacob Christiaan Milder (RA1895). Hij overleed op bijna 17-jarige leeftijd ten huize van zijn grootouders te Breda. (Ovl. adv. Delpher geplaatst door zijn ouders Milder-De Heus  te Soerabaja/Breda.)

 

Te Ngawi was werkzaam de heer J.J.D. (Jacob Jan Dirk) Milder - directeur buskruitmolen (RA1895 Kalender personalia). Hij was kapitein artillerie en gehuwd in 1889 met Jeanette Marie de Heus. Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, maar ik heb geen Deetje er bij kunnen vinden. Was zij de laatste geborene??

 

Wie ligt in dit graf te rusten? Volgens het opschrift: HIER RUST DEETJE MILDER / 2 MEI / 2 DEC / 1898.

Het kan niet missen, dat dit JEANETTE WILHELMINE MILDER moet zijn, *Soekaboemi 21 mei 1898 en + Ngawi 12 dec 1898. Men heeft voor het gemak/onzorgvuldigheid in beide datums het cijfer "1" vergeten/weggelaten.

Haar ouders waren inderdaad:

JACOB JAN DIRK MILDER en JEANETTE MARIE DE HEUS.

 

Vader Jacob Jan Dirk overleed Den Haag in 1958. Moeder Jeanette overleed 5 jan 1946 te Den Haag, oud 80 jaar - Openarch akte A63 Den Haag.

 

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Top