Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Madioen Kerkhof.

 

Volgens de Ind.Navorscher CHG3GRAF zouden destijds hier 232 graven geplaatst zijn. En uiteraard vermeld ik hier niet welke personen er daar destijds begraven werden. Het end zou zoek zijn en er is minimale belangstelling voor, dus ammeoela.

 

Met medewerking van: 

http://andrik-kun.blogspot.nl/2013/05/yang-tersisa-dari-kerkhof-madiun.html 

Volgens de eigenaar van genoemd webblog is er niets meer over van het oude Nederlandse kerkhof en is deze totaal geruimd om plaats te maken voor behuizing.

Tijdens zijn speurtocht in die buurten, kwam hij nog wel een oudere bewoner tegen die hem mededeelde dat daar "ergens" nog resten zouden liggen van Nederlandse begravenen, doch de belangstellende speurder kwam ze niet tegen.

Wel vond hij andere oude graven die echter behoorden aan lokale bewoners en die het NASRANI geloof beleden of belijden. volgens zijn bevindingen dan.

Vooruit dan maar, voor diegenen die graag willen weten wat NASRANI inhoudt.
Nasrani adalah pengikut ajaran-ajaran Yesus yang diambil dari kata Nazareth, dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazareth maka pengikutnya dinamakan Nasrani.

(Voor diegenen die de taal niet machtig zijn, verwijs ik naar onze allerbekendste vertaalmachine Google translate. Gaat uw gang, want ik wordt niet betaald om tolk te spelen.)

We gaan verder met Madiun gelegen boven Ponorogo Midden Java.

Hij schijnt echter niet helemaal op de hoogte geweest te zijn van Nederlandse ingezetenen destijds te Madiun, want hieronder plaats ik onder andere het graf van ene SOEPNEL, welk graf gelegen is op het kerkhofje waar de Christelijke en inheemse Nasrani's liggen begraven.

Voor de rest verwijs ik ook graag naar mijn pagina over ene Mary Manuel die te Madiun woonde, leefde en begraven werd.

 

Een paar foto's van dit Christelijke Nasrani begraafplaatsje ergens te Madiun. Gode zij dank zijn de graven niet overwoekerd of verrampeneerd en ligt men daar in de schaduw van de dorpsbomen voor eeuwig te rusten. Jammer genoeg geeft de fotograaf geen naamplaten gefotografeerd waar mogelijk was. Op de foto's heb ik de naam van de webblog toegevoegd.

 

 

 

Foto onder: Twee graven bij elkaar en volgens de webblog eigenaar schijnen het man en vrouw te zijn. Wie? Yo no se.

Als het waar mocht zijn wat de eigenaar van de webblog schrijft, namelijk dat de graven van inheemsen zijn, dan moeten het wel zeer bemiddelde inheemsen zijn geweest. Ik vermoed ook, dat het zeker geen Chinese inwoners zijn geweest, want in Madiun had de Chinese gemeenschap een eigen Chinees kerkhof.

 

Tja, dan het graf van PAM VALENTIJN SOEPNEL. De familienaam Soepnel is vrij bekend in de almanakken zowel in voormalig Indië alsmede Nederland, zelfs heden ten dage is op FB een aantal personen te vinden met de familienaam Soepnel. Dus m.i. geen lokale inheemse bewoner, zoals beweerd wordt door de webblog eigenaar/schrijver. Overleden te Redjosari. Dit graf is op foto 2 hierboven te zien, geheel apart gesitueerd.

Redjosari was en is nog steeds een suiker fabriek.(District Magetan Madiun Ngawi). M.i. moet het graf van iemand (of diens ouders) geweest zijn die bindingen had met de/een suikerfabriek.

Helaas ben ik er niet achter gekonen wie de begravene was. Een kind? Een mannelijk persoon of een vrouwelijk persoon? De naam PAM duidt op een vrouwspersoon, de naam Valentijn duidt weer op een manspersoon. Ik heb ook nog gezocht via de familienaam Valentijn, maar ook via die weg heb ik niets kunnen vinden. Ook niet via de familienaam Soepnel. Jammer.

Ik vermoed dat de begravene een kind is. Als ik naar de tekst onderaan kijk: "LEKKER .lape. PAM",  dan kan ik er alleen van maken "LEKKER SLAPEN PAM" en zoiets zegt men gewoonlijk tegen een kind. En het formaat van het graf is ook niet het formaat voor een volwassene.

Ik meen te kunnen ontcijferen dat de overl. datum iets van 18-4-195... is maar de geboortedatum kan ik helemaal niet ontcijferen (wellicht iets van 1945??) , de geboorte plaats is SLAWI ergens in Midden Java in de buurt van TEGAL. En......... Slawi had 2 suikerfabrieken. Welke? Gelieve zelf te neuzen en te speuren. Voor mij een hoogstwaarschijnlijk bewijs, dat de familie Soepnel in elk geval iets te maken hadden met de suiker cultuur.

Hoe het ook zij, moge zij allen hun rust hebben.

 

 

De huidige suikerfabriek:

 

 

 

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....