Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Mr. Self-pity kijkt in de spiegel en zegt
x dat ie op alles en iedereen zal kankeren........

Het bijna verloren geraakt christelijk kerkhof van MOJOKERTO.

Foto's met dank aan Nathallia Fidrawati en Maria Christina, beiden uit Mojokerto afkomstig. Dank zij hen, die uit eigen middelen en tijd, hun energie stoppen in het rondstruinen naar oudheden en dergelijke uit de koloniale tijd.... Heel veel dank aan Nathallia en Maria. Beide personen zijn te vinden op Facebook onder de genoemde namen. Ter aanvulling: Nathallia is tevens beroepsfotografe en heeft ook nog haar site https://www.facebook.com/Minerva-Art-105707556458252/?fref=ts  en daarnaast ook te vinden op: http://nathalliafidrawati.simplesite.com/416734594

 

Foto onder:  Copyright Maria Christina en de tekst van het opschrift verkregen van Nathallia Fidrawati.

De tekst van het opschrift luidt: RIP + kruis en daaronder MELANY VIRGINIA SANTÉ, Geboren te Modjokerto op 20 mei 1905 en overleden op 20 sept 1939, Moeder van Henk en Claude van Eede.

Wat is er nu vreemd aan de tekst op dit graf???

Volgens www.roosjeroos.nl ( en dat is een site waar ik achter 100% betrouwbaarheid sta), is het volgende genoteerd.:

MELANIE VIRGINIA SANTé, Overleden op 4 sept 1939 te MALANG en geboren te INDIHIANG (Tasikmalaya). Me dunkt, dat ligt wel een paar honderd kilometer van Modjokerto vandaan. Het echtpaar van Eede-Santé woonde te Poerwosarie (Kediri - NIET Poerwoasri, da's een ander durp nabij Kediri.)

Dus we hebben hier de volgende stedenmix wat betreft Melanie Virginie Santé: Modjokerto, Malang, Indihiang Tasikmalaya, Poerwosarie en alles officiëel genoteerd of in de registers of op het grafopschrift.

Vreemd allemaal.....Tja....

Haar partner en vader van de kinderen was Peter van EEDE. Hun zoon Henk was Henri Peter en hun zoon Caude was Claude Ernst (*18-3-1932).

Ouders van Melanie waren: Hendrik Pieter Sevrein Santé en Claudine Adolphine van Garling. Let op de overlijdensadvertentie van H.P.S. Santé hieronder. Gebruikelijk is om in elk geval de namen van de kinderen erbij te vermelden. In dit geval slechts de naam van een schoonzoon P. van Eede(n). In elk geval was er ook een zoon Louis Emile Santé, broer van Melanie Virginie Santé.

 

Aanvulling 11 dec 2015:

Wat is er verder vreemd aan dit graf opschrift???

Zie foto hieronder.(Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

's Kijken of een toevallige passant iets opvalt. Zal wel niet en daarom maar hierbij mijn aandachtspunten: Mevr. Sante overleed in 1939. Toen was de voertaal nog Nederlands toch? Waarom dan Lahir en Wafat? (Geboren en Overleden). Daaronder dan ineens in het Engels? Vreemd allemaal. Zou de grafplaat later pas zijn aangebracht? Toen voormalig Indië al Indonesia was geworden?

 

 Foto onder: Het graf van Mina Mooyaart en W.F.A. Mooyaart. Copyright Marina Christina.

De almanakken en de kranten doorgespit. De almanakken geven aan dat W.F.A. Mooyaart trouw was aan zijn werkgever en tot aan zijn pensioen werkzaam was op de suikerfabriek SEDATI te Mojokerto, maar GEEN naamsvermelding van zijn echtgenote.(In de almanakken staat gewoontegetrouw de naam van de echtgenote tussen haakjes.)

Ik vermoed derhalve dat zijn echtgenote MINA Mooyaart een Indonesische was en dat hun huwelijk niet officieel geregistreerd was. Er is namelijk ook geen geboortedatum van mevr. Mooyaart vermeld. 

Ik vermoed dat het gezin een dochter had geheten J. Mooyaart en ook woonachtig was te Mojokerto en werkzaam was (1922) als Sub. Griffier te Mojokerto. (Later overgeplaatst naar Jombang Oost Java. Voor het overige heb ik geen nadere bizonderheden over dit gezin kunnen vinden.

Op 9 dec 1901 dient Paul Frederik Adriaan Mooyaart te Pasoeroean een verzoek in om het ambtenaarsexamen te mogen bijwonen. Zou een broer geweest kunnen zijn. Verder voor mij niet relevant. De naam MOOYAART is in elk geval verbonden met de VOC te Ceylon.

Aanvulling 11 dec 2015....Zie ook foto onder: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

 Aanvulling 11 dec 2015: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

Ja, dan hebben we vervolgens het graf van Emile Victor KAYZEL. (De foto van het volledig graf is beschikbaar). De familienaam KAYZEL komt veel voor in Surakarta Klaten e.o. Emile Victor werd ERKEND op 10 sept 1907 volgens de almanakken. Maar gemakshalve wordt die datum als geboortedatum genoteerd in de archieven. Zijn vader was EUGENE VICTOR KAYZEL en zijn moeder was WARSINEM. Ook Emile ontkwam niet aan de Japanse internering. De genoemde A.W. Kayzel-Dieders op de interneringskaart zal hoogstwaarschijnlijk zijn vrouw geweest zijn. In de streken Jogja en Solo kwam de naam Dieders veelvuldig voor.

Emile Victor Kayzel stierf te Mojokerto op 1 mei 1976. Hij overleefde het Japanse interneringskamp nog 31 jaren.

 

Uittreksel van de databank van de Interneringskaarten.

Een voorvader DIEDERS geraakte in 1877 in problemen, omdat hij zonder toestemming een overledenen had begraven en kreeg een tweedaagse straf en een boete. Zie krantenknipsel. Als het aan de ambtenarij lag, dan had de overlevende zeker nog een paar dagen moeten wachten en dat bij die tropentemperaturen...over ambtenarij gesproken.... Toen en heden ten dage: geen bal veranderd. 

Aanvulling 11 dec 2015; (Foto gemaakt door Natahallia Fidrawati)

Hieronder een drietal graven waar ik geen raad mee weet. Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

Als eerste dan het graf van mevr. Hermeline Pattie geboren Barthélemy. RA1915: Erkend Hermelijn Barthélemy Djombang 5 dec 1911 - pag 180. (Op de foto onder is abusievelijk vermeld 1914. Dit moet 1911 zijn.)

Aanvulling d.d. 2 mei 2016: Ergens circa 1933 zijn gehuwd de heer L.A. Pattie en H. Barthélemy. Tot 1939 was hij Tuin-opzichter op de Suikerfabriek SOMOBITO en in 1939 was hij werkzaam op de Suikerfabriek Kremboong-Toelangan (Sidoarjo) als Tuin opzichter. Als liefhebberij deed hij aan tennis, want in 1939 deed hij mee aan een tenniswedstrijd.

 

 

Onderstaande foto: Internet-owner unknown/eigenaar onbekend/siapa pemiliknya tidak diketahuin.

 


 

 

Hieronder (foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) het graf van Oma Da Mis v. Leeuwen. ( Volgens het opschrift zit er een spatie tussen Da en Mis. Geboortedatum en overlijdensdatum in de Indonesische taal. (Lahir en Wafat). Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

 


 

 

Mevr. A.A. Moekijit - Keyman.  Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

  

Overige foto's van enkele graven van het kerkhof, waar ik geen wijs uit kon, maar hier plaats om aan te tonen, dat niet enkel Peneleh in Surabaya in deplorabele staat is.

Alle hieronder getoonde foto's zijn COPYRIGHT van Nathallia Fidrawati. DO NOT COPY UNAUTHORIZED please !!!!

Een andere opname van het graf van M.V. Santé - zie boven.

 

Gelet op de graven op de achtergrond zijn er - vermoed ik - nog wel meerdere begravenen te ontdekken. Doch, het moet liefdewerk blijven van de fotograven en geen "must". Van mijn kant is het liefdewerk en oud papier......Dames en heren toeristen die nog wel een reisje willen wagen naar Mojokerto: Gaat uw gang

Met dank aan Maria Christina en Nathallia Fidrawati.

 

Copyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu  | Why do you visit this website if you can't read.....