Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Taman Prasasti deel 5, een verzameling van diverse graven.

Het voormalig Kebon Jahe Kober kerkhof te Batavia hetgeen omgetoverd is tot een museum geheten Taman Prasasti Jakarta. 

 

Naar aanleiding van een bezoek van Lourens Dinger, een achterkleinzoon van JAN DINGER, aan mijn website, ontstond er tussen Lourens en ondergetekende een contact. 

Lourens bracht namelijk in 2012 een bezoek aan de voormalige werkoorden van Jan Dinger in Oost Java en tevens het graf van Jan en hetwelk tegenwoordig onder de Indonesische nationale monumentenzorg valt.

Lourens bood me een kleine 150 foto's aan van de kerkhoven Taman Prasasti, Buitenzorg en foto's van de vroegere werkkring van Jan Dinger en diens graf anno 2012, die hij tijdens het bezoek in 2012 maakte en deze foto's mag ik op mijn website plaatsen. De foto's heb ik voorzien van het Copyright van Lourens Dinger. Men gelieve er rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te hanteren en overal scheit en maling aan te hebben. Zeg dan tenminste dank je wel, want dat heeft men toch eertijds van uw pa en ma geleerd neem ik aan...tenzij u uit een aso-gezin afkomstig bent natuurlijk.

Hierbij mijn dank aan Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen.   

 


 

Het graf van Generaal Majoor Willem Schenk. Hij was de zoogbroeder van de latere Koning Willem I.... Zoogbroeder. Hij zat samen met de latere koning Willem I  van het zelfde broodje uierboord te kanen dus....Volgens de Wikipedia dus.... Nah ja, als dat broodje maar regelmatig gewassen wordt na gebruik...

 

 

 

Uit de Wikipedia:

Java was door Engeland inmiddels aan de Nederlanders teruggegeven en in drie grote militaire afdelingen verdeeld. Schenck werd op 15 juli van dat jaar, inmiddels bevorderd tot kolonel, benoemd tot commandant van de eerste grote militaire afdeling te Batavia. Hij was in juni 1826 lid van een commissie om te helpen de eerste grondslag uit te maken van een instelling die bedoeld was om de behaalde roem en de vestiging van het politieke bestaan van ons dierbare vaderland in de glorierijke dagen van de 15de tot de 18de juni 1815 alsmede de nagedachtenis van de zo dierbare schimmen der dappere verdedigers van onze onafhankelijkheid en de velden van Waterloo te vereeuwigen. Deze commissie werd het Medewerkend genootschap van Waterloo te Batavia genoemd; naast Schenck waren de leden onder meer: baron H.M. de Kock, waarnemend gouverneur-generaal en voorzitter, P.T. Chassé, Raad van Indië, mr. H.W. Muntinghe, Raad van Indië, generaal J.J. van GeenJ.J. Melvill van Carnbeeschout-bij-nacht en F.D. Cochius, kolonel.[8] Schenck vertrok voor een verlof naar Nederland en keerde per Zr. Ms. brik Pieter en Karel van Antwerpen op 1 mei 1830 te Batavia terug, met onder zijn commando een regiment suppletietroepen.[9] .... 

Lees verder door hierop te klikken.

 


 

Alexander Loudon, geboren 2 dec 1822 en overleden 26 okt 1868 Batavia.

Hij huwde Susanna Ignatia de Kock van Leeuwen (1834 Batavia - 1889 Batavia). Hieruit meerdere kinderen.

Zoon van: Alexander Loudon (Schotland 1789 - Overleden 1840 Rotterdam) en Susanna Gaspardina Valck (1801-1828).

 

Familie Loudon is gerelateerd aan de families Pietermaat, van Riemsdijk

 

Moge zij rusten in vrede.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....