Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het kerkhof te Tjitjoeroek Madjalengka of liever gezegd:

CICURUG MAJALENGKA.

 

Ik heb de beelden "gepikt" van de  websites waar ik het url adres op de foto's heb geplaats en helaas:  van de graven is weinig van over en wat er van over is, is totaal onbekend in de almanakken en aanverwante bronnen.

Zelf vermoed (let wel: VERMOED)  ik,  dat de nog bestaande graven, de "resten" zijn van graven van Ambonese soldaten. Mijn stelling is gebaseerd op het feit, dat er op één graf de naam SELANNO te lezen valt en de familie(s) SELANNO waren KNIL soldaten. Er waren meerdere graven, doch zoals gezegd: verrampeneerd door de bevolking ten eigen gebruik. Desondanks heb ik gemeend er hier op mijn site een pagina aan te wijden ter ere en respect van de overledenen en begravenen aldaar.

De ingang van het kerkhof toont de imposante poort met MEMENTO MORI (Gedenk te sterven of Denk aan het sterven.)

Een dergelijke grote toegangspoort moet erop duiden dat dit kerkhof wel groot geweest moet zijn. Ik heb totaal geen berichten in de oude kranten kunnen vinden over dit kerkhof. Vreemd.

 

De toegangspoort tot het oude kerkhof. Ik vraag me trouwens af wat in godesnaam die twee klappers bij de linker kolom doen? Zeker door iemand opgeraapt/geplukt en vergeten mee te nemen naar huis toe?

 

Hieronder enkele beelden van de verwaarloosde conditie van de graven. Duidelijk is te zien dat de naamplaten van marmer geroofd zijn.

 

Hieronder een graf met opschrift JELEHADE. Ik heb me suf gezocht, maar niets gevonden. Onder de naam is nog een kleine R gebeiteld. 1912? Zou dat het overlijdensjaar geweest zijn?

 

 

 

Dan een ander graf en welker foto ik in 2 delen plaats: bovenstuk en onderstuk.

Bovenstuk: JOHANES SELANNO geboren MADJALENGKA 25 oct 1930 

 

Het onderstuk: OVERL. TE MADJALENGKA 26 oct 1938 (1930)(1933)

 

Het totaal beeld: De bovenversierselen ben ik nooit eerder tegengekomen op de oude graven. Interessant.

Ik geef hieronder maar een greep uit het arsenaal wat ik kon vinden over de familie Selanno. Wellicht dat een familie lid Selanno iets aan deze geplaatste foto heeft van Johanes Selanno.

 

  1. In de oude kranten wordt wel gesproken over een sergeant KNIL geheten J. SELANNO. In Nederland is mij bekend, dat er Molukse families in Vught wonen(-den) met de achternaam SELANNO en ook in Maastricht en in Culemborg en in Heino en uiteraard op FaceBook.
  2. In Heerlen was in 1991 mevr. M. Selanno personeelschef bij de NS.
  3. In 1903 ging vanuit Batavia de familie Selanno met 2 kinderen richting Sumatra per ss van Swoll.
  4. In 1948 was J. Selanno commissaris van het handelsbedrijf AMBOINA te Amboina en had de rang van Adjudant KNIL.
  5. In 1914 was te Palembang gevestigd de sergeant KNIL de heer S. Selanno.
  6. In 1933 was woonachtig de scheidsrechter de heer Patti Selanno. Ik neem aan dat de krant dit verkeerd heeft gespeld, aangezien ik deze naam ken als zijnde geschreven PATTISELANNO.
  7. In Balikpapan werd geboren op 6 mei 1949 REGINA MARTINA SELANNO en in Malang werd geboren JOSIAS SELANNO op 28 oct 1950.
  8. Extra aantekening: Het eiland SERANG wordt soms wel eens uitgesproken in lokaal dialect als SERANO of SELANO ( met één "n") ... Een verbastering uit de tijden dat de Portugezen aldaar nog huis hielden.

  

 

Helaas, ik kan niet veel meer vinden over deze graven te Madjalengka. Wellicht dat er ooit iemand langs kont waaien op deze pagina en de namen herkent. In elk geval, ik heb mijn best gedaan voor Johanes Selanno opdat hij  hiermede niet vergeten moge worden. 

Moge de overledenen hun eeuwige vrede hebben.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....