Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh 18 ELLY MB
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh B2307
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Peneleh Stoorvogel
Penl. Corbet Bianchi
Peneleh Schrant
Peneleh Hereman
Peneleh Rademaker
Peneleh Bennewitz
Peneleh Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh te Surabaya.

Een inleiding over het kerkhof Peneleh te Surabaya (Soerabaja) - Oost Java geschreven door Leo Janssen eind oktober 2014 - oud mederedacteur van "De Indische Navorscher" en Eindredacteur IGV  "Bronnenpublikaties".

 

Het behoeft geen betoog dat grafschriften voor een genealoog belangrijke informatie kunnen bevatten. Genealoog en redacteur van het te Batavia gevestigde blad “De Indische Navorscher”, P.C. Bloys van Treslong Prins, publiceerde reeds begin jaren 30 vier delen gewijd aan grafschriften van hoofdzakelijk op Java gelegen Europese begraafplaatsen. Helaas zat de begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja daar niet bij.

Ook de in 1988 opgerichte Indische Genealogische Vereniging (IGV) spoorde haar leden van meet af aan om als zij in Indonesië een graf bezochten, zoveel mogelijk andere graven te fotograferen. De resultaten werden met enige regelmaat in haar blad, ook “De Indische Navorscher” genaamd, gepubliceerd.

Rond 1990 kwam de IGV in contact met de gepensioneerd ingenieur J.A. van Huizen (+) die gedurende de zomermaanden langere tijd in Soerabaja verbleef en bereid bleek te zijn de nog aanwezige grafschriften vast te leggen.

Grondig als hij was, schreef hij niet alleen de teksten op de grafstenen af; hij liet op de graven gebouwde opslagplaatsen ontruimen en liet brokstukken van grafplaten uit de diepten van grafkelders omhoog halen ten einde de tekst te kunnen vastleggen.

Maar zijn inventarisatie bleef niet beperkt tot de opschriften alleen. Met zijn technische achtergrond begon hij met het opmeten van de begraafplaats voor een plattegrond en slaagde er in om door bestudering van nog aanwezige nummerplaatjes op plekken waar de zerken reeds verdwenen waren en uit nog bij de beheerder aanwezige, oude plattegronden een reconstructie te maken van de begraafplaats zoals deze er zou hebben uitgezien rond 1918 toen het laatste E-graf werd uitgegeven en de begraafplaats buiten gebruik werd gesteld.

Om het geheel overzichtelijk te maken, werd de begraafplaats in vakken opgedeeld en werden ‘straten’ en rijen van een nummering voorzien. Bovendien liet hij alle toen nog aanwezige grafregisters fotokopiëren, waardoor in de definitieve publicatie personen die wel in het graf begraven waren doch niet op de grafzerk vermeld werden, konden worden toegevoegd. Dit was met name belangrijk voor de reeds lang verdwenen E-graven.

De plattegrond werd door dhr. A. de Waal in een grafisch computersysteem ingevoerd en de gegevens uit de registers werden door IGV-lid, mevr. R. Bouwhuis – de la Croix (+), systematisch in de computer opgeslagen.

Het hele project van Van Huizen en de IGV duurde een kleine vijf jaar en resulteerde in de drie delen 10, 11 en 12 (inclusief een separate, uitvouwbare plattegrond) die de IGV in haar serie “Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging” in 1998 en 1999 uitbracht.

Daar “Peneleh” zich blijkens Internet in een toenemende belangstelling mag verheugen, is het belangrijk te weten dat het hoofdzakelijk aan het jarenlange veldwerk van Van Huizen te danken is dat de gegevens van deze begraafplaats voor het nageslacht bewaard zijn gebleven en dat de begraafplaats “Peneleh” in de meest letterlijke zin van het woord door hem “op de kaart is gezet”.

Leo Janssen / IGV.

  

N.B. De redactie van de serie “Bronnenpublikaties” verleende toestemming om relevante tekstgedeelten uit de drie Peneleh-deeltjes op deze website te mogen gebruiken.

(Noot webmaster: lees voor "deze website" www.imexbo.nl)

Een link naar de IGV is hier te vinden.

 

De lezer kan hieronder een keuze maken om naar de betreffende pagina's te surfen.

Peneleh 1

Peneleh 2

Peneleh 3

Peneleh 4

Peneleh 5

Peneleh 6

Peneleh 7

Peneleh 8   De Javaanse graven in de wijken vlakbij het hoofdkerkhof Peneleh en waar OOK enkele arme Indo's begraven liggen, die door omstandigheden (van welke aard dan ook) het Muslim geloof hebben aangenomen en een Muslim graf hebben gekregen. Omwille van de lieve vrede, heb ik geen moeite genomen om de vroegere Nederlandse namen te achterhalen. Ik weet echter dat velen daar begraven liggen, uit eigener ervaring uit mijn jeugdjaren opgemerkt. Nazaten van ooit passanten die het uit de broek lieten hangen en er vandoor gingen, moeder en kind(eren) achter latend. Misschien voor vele Indische Nederlanders/Indische Indischen/Indoooooo's een shock zoiets te vernemen? Ach kom nou zeg, wakker worden alsjeblieft.

Peneleh 9

Peneleh 10

Peneleh 11

Peneleh 12

Peneleh 13

Peneleh B2307 Speciaal.

Peneleh 14. 

Peneleh 15

Peneleh 16

Peneleh 17

Peneleh 18

Peneleh 19

Peneleh 20

Peneleh 21 

Peneleh 22

Peneleh 23

Peneleh 24 in behandeling

 

Dan ook nog de separaat genoemde pagina's, of voorzien van grafnummer of van naam - Zie links in het menu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com