Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 1.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

Hieronder een kaartfragment (1940) van de locatie, gemarkeerd met het rode vinkje. Het paarse vinkje (vroeger ook kerkhof) is tegenwoordig het Palaga Monument, het roze vinkje is tegenwoordig een woongemeenschap geworden nabij het station van Ambarawa.

 

 

 

 

Zoals ik de almanakken lees (GHG3GRAF deel 1, 2 en 3, schijnen er te Ambarawa echter 4 begraafplaatsen geweest te zijn en heeft men her en der wat bij elkaar geraapt en op het huidige kerkhof herbegraven ???

Op één der pagina's hiernavolgend bijvoorbeeld ligt het graf van "Delderenne" op dit kerkhof samen met dat van "van der Sloot " en "Nasson", terwijl in koloniale tijden, deze graven op verschillende locaties van elkaar verwijderd lagen.

Maakt niets uit toch: de eventuele nazaten hebben hiernavolgend wat gegevens en daar gaat het om. (Of niet, als men meer interesse heeft voor nasi goreng en pasar malam en sateh.)

 

 

Hieronder de graven van de familie Stalenhoef.

Vader Antonius Everardus Aloysius Stalenhoef en zoon Jacques Franciscus Everardus Stalenhoef.

Hij was gehuwd met Catharina de Poll (* 9-7-1894 en +26-3-1988 Dordrecht) en was gepensioneerd Sergeant en werd later Cipier te Blora, Sukabumi en Ambarawa (per 1930 van Weltevreden). Geboren te Montfoort 5 mei 1878 en gestorven te Ambarawa 16 april 1945 vlak voor het einde van de 2de W.O. (Op het graf van mevr Stalenhoef staat genoteerd v/d Poll daar waar de almanakken noteren Poll, zonder v/d.)

De volgende kinderen uit zijn huwelijk heb ik kunnen traceren. (Wellicht waren er meerdere, doch ik heb geen diepgaand onderzoek er naar gedaan.)

  • Jacques Franciscus Everardus, geboren Weltevreden (JKT) 18-6-1919 en begraven te Ambarawa, gestorven te Semarang 29-7-1940. Zie foto's onder het graf van zijn vader- zij rusten naast elkaar.
  • Willem Anton Richard, geboren 17-6-1914 Blora en gestorven/begraven Dordrecht 1978 samen naast zijn moeder.
  • Cornelia Petronella Francisca, geboren Sukabumi 29-10-1916 en gestorven ???

 

Hieronder een scan uit Roosjeroos.nl (Almanakken) waarin volgens de almanakken de naam POLL genoteerd staat.(Zonder v.d.) Zie ook de scan van het graf te Dordrecht van Willem Anton Richard Stalenhoef en zijn moeder mevr. Stalenhoef-v.d.Poll te Dordrecht.

 

Bijgezet in het graf van moeder en zoon Stalenhoef werd T.H.W. Dotulong. (Tololiu Hermanus Willem.) Hij was gehuwd met Antoinette Eveline Louis (Wies) Stalenhoef, dochter van Willem Anton.

 


 

Het graf van Johan Albert Jansen, geboren 19 juni 1896 te Kepil Wonosobo en gestorven 11 mei 1937 te Ambarawa. Hij was gehuwd met Djoeminah en het gezin woonde Temenggoengan Ambarawa. De aangifte van overlijden werd gedaan te Salatiga. Geen verdere bijzonderheden kunnen vinden.

 

 

 


 

Het graf van William Fredericus Jansen. Bestaat er enig verband met Johan Albert Jansen hierboven getoond? Ik heb niets kunnen vinden.

William Fredricus Jansen werd geboren te Sigli Sumut (= SUMatra UTara = Noord Sumatra = Aceh.) op 22 sept 1918 en overleden op 30 okt 1990. Vrij recent dus. De familie heeft ook de nieuwe spelling van het Indonesisch gebruikt. (JaTeng = Jawa Tengah = Midden Java.). Hij was gehuwd met de Indonesische vrouw Soepinah die een doopnaam Johanna kreeg. De letter "J" staat voor Jansen. Voor diegenen een uitleg want anders krijg ik weer een vraag op mijn dak wat dat betekent. Je zal ze de kost moeten geven.

(Er was in de jaren 20/20 van de vorige eeuw de sisal onderneming "Soemoet" gevestigd, maar dat heeft niets hiermee te maken. Slechts ter extra info.)

 

 

Tja, dan het graf van het kind Robert Rudolph Jansen. Geboren op 6 jan 1936 Cimahi (Tjimahi) en overleden 28 aug 1937 te Semarang. Waarom dan niet in Semarang begraven maar te Ambarawa???? Toch misschien familie van William Fredericus??? Beiden dragen een Engelstalige voornaam en beiden waren te Semarang overleden. Als vader zou William te jong zijn geweest? 18 jaar? Alhoewel? Of wellicht een jonger broertje??? Ik heb niets kunnen vinden. Jammer. De naam Jansen...tja duizenden te vinden, maar niet diegenen die hierboven genoemd zijn.

 

 

 

 

Vervolg zie pagina deel 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....