Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 3.

Zie deel 1 voor het copyright en bron van de volgende foto's. Men gelieve er rekening mee te houden alstublieft dank je wel voor de sayur ketewel.

Hopelijk hebben eventuele passeerders op deze site er iets aan.

 


 

Jan Doldersum, geboren te Sleen, naar Indië vertrokken in de jaren 30 van de vorige eeuw, door de Jappen als gevangene gebracht naar Thailand en uiteindelijk bevrijd maar zeer zwaar aangeslagen door het krijgsgevangenschap en op 50-jarige leeftijd overleden. Hij zocht wegens de depressie jaren 30 vorige eeuw, zijn geluk in Indië maar vond het slechts kortstondig. De pasfoto is copyright en eigendom van W. Doldersum in Australie.

Zijn echtgenote Lydia Samuel was geboren te Palembang 12 mei 1919 en overleden te Eindhoven op 20 aug 1993.


 

Marinus Pitters, geboren 1875, met alias Marinus Polder (tot vóór 10-4-1887). In 1887 te Buitenzorg door Jan Andries Pitters erkend op de leeftijd van bijna 12 jaren oud. Ik heb over Marinus zelf niet veel kunnen ontdekken. Er is wel een Jap.interneringskaart van een Marinus Pitters in Gahetna.nl aanwezig, geboren 24-4-1910 met Josephien Pitters als moeder en geen vader vermeld. Enige relatie van dze Marinus Pitters tot de boven genoemde Pitters is mij onbekend.

Zijn vader was Jan Andries Pitters - Onderluitenant Apothekersbediende Cimahi en Buitenzorg/Bogor met stamboek nummer 51820. In 1923 werd hij gepensioneerd en verkreeg de tit.rang van 2de Luitenant. Uit het huwelijk van J.A. Pitters en M. Polder werd onder andere geboren:

Jannetje Margaretha Hendrika Louisa , geboren te Fort de Kock op 22 febr 1895. Zij verloofde zich in juni 1917 met Victor Dake. (Menado/Ambon)


 

Mevr. J. Ch.Th. Jansen-Wintersteyn. Graag aanvullingen van derden, aangezien ik niet veel heb kunnen vinden. Teveel personen met de naam Jansen en/of Wintersteyn/Wintersteijn.


 

J.P.W. van der Laan gehuwd met J. van Barneveld. In de overlijdensadvertentie is de onderlinge relatie te achterhalen tussen de families van der Laan, van Barneveld, Radius, Seket, Valentin, McKay, van Aalst, Inen, Rosenquist, Gerritsen en Ander.

 


 

Albert Peter van der Neut. Weinig kunnen vinden. Graag aanvullingen van derden indien voorradig.


 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....