Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het kerkhof PANDU te Bandung.

In 1932 als nieuw kerkhof geopend ter vervanging van het oude kerkhof Kebon Jahe, dat in 1972 gesloten werd. 

Foto's (met copyright) ontleend aan:

1)  https://aleut.wordpress.com/tag/makam-pandu/

2)  http://mooibandoeng.wordpress.com/mooibandoeng-plezier-compagnie/

In 1933 verongelukte een militair vliegtuig, waarbij de volgende personen om het leven kwamen. 

De heer Charles Philipe Marie Matthijs Bogaerts en de heer Johannes Cornelis Pols. Ze waren militaire collega's en men kan meer over hen beiden vinden in de militaire dossiers.

C.P.M.M. Bogaerts was geboren 2-2-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Op 5 juni 1924 gehuwd te Bandung met I.J. de Bank Langenhorst. (Zij hertrouwde op 5 nov 1938). Op 20 sept 1933 vetrok zij met haar kind naar Nederland per ms Sibajak. (01-03-2016: Hier had ik abusievelijk een typefout gemaakt wat betreft de datum 20-09-1833. Dank zij de oplettendheid van een lezer Eric N. heb ik het juiste jaar gecorrigeerd, waarvoor dank.)

.C. Pols was geboren 7-8-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Hij was gehuwd met Alida Paauw op 28-5-1925 te Amsterdam. Zijn ouders waren Hendrikus Bernardus Pols en Constantia Cornelia Elisabeth van der Meulen.

Een gecomplieerd artikel uit de krant.(In zoverre gecompileerd: Er is niets aan de tekst veranderd als enkel de layout, anders krijgt men een lange kolom neerwaarst te lezen. Men leze deze compilatie linkerkolom boven naar beneden, dan tweede komom boven naar beneden en dan de derde kolom).

  

 

De heer Ch.P.M.M. Bogaerts uit Myheritage.com (copyright van beide foto's fam. Bogaerts).


De familie URSONE, Marmer-agenten, Muzikanten en bekendste melk producenten te Bandung.

Er is genoeg over deze familie te vinden, dus schroom niet, til uw luie achterste op en ga aan de slag. Ik doe het niet en plaats enkele foto's uit respect voor het eerste handelsondernemend Italiaanse gezin in voormalig Indië.

Het familiegraf.

Foto Tropenmuseum: Een opname van de boerderij/melkfabriek van de fam. Ursone.

Enkele details voor de liefhebbers: 

  • Pietro Antonio Ursone in de leeftijd van 77 jaar overleden op 3 mei 1935. (Broer van Alexandro Ursone).
  • Dr. G.G. Ursone (gehuwd met mevr Elia) meldt geboorte zoon Roberto op 8 mei 1952 Bandung.
  • Candidaat Rechten op 21 sept 1928 G.A. Ursone te Utrecht.
  • Maart 1950: Mr. P. Ursone werd benoemd tot adviseur van Minister Djuanda van Dep. Welvaart.
  • Guiseppe Ursone, oud 20 jaar, schiet 51 hagelkorrels in het lijf van een Sundanesche grassnijder op 23 april 1935, wegens het negeren van het verbod om gras te snijden op het terrein van de familie Ursone.
  • En zo gaat de lijst voort. Zelf even zoeken in de kranten.


Prof. Raymond Kennedy. 

Hij werd "Een vriend van Indonesia" genoemd en vermoord te Sumedang in 1950 samen de journalist Doyle (Times). Vertrok in 1949 naar Indonesia voor een studie ethnilogie.

Lees hier het verhaal in de Telegraaf anno 1950.

 

http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=raymond+kennedy&coll=ddd&image=ddd%3A110584875%3Ampeg21%3Aa0002&page=1&maxperpage=10&cql=(content+all+raymond+and+kennedy)


 

De Muur van Pandu:

 

Ad 1 hierboven: Antje Valk's ouders waren: Pieter Valk (1853-1900) en Marianne Margaretha Melchior. Zij huwde Frederik Hendrik Versnel (1880 Surabaya -1939 Malang) en uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.


Foto's: Troprnmuseum en KITLV en somewhere op het net.

Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker. Bekend van o.a. Isola gebouw en nog meer. Maar weinig bekend bij de grote massa is zijn werk van de Cipaganti Moskee. Mentor van Ir. Soekarno.

Meer weten over de gebouwen? Zie wikipedia: KLIK HIER.

 

Meer weten over Prof. Schoemaker geschreven in 2008 t/m 2013? Zie hier op I4E en klik hier.

Ergens las ik een blog van een Indonesche fan van Prof. Shoemaker, die letterlijk schreef (in het Indonesisch): Prof Schoemaker kreeg de opdracht om de moskee te designen vanwege het feit, dat Bandung veel rijke Nederlandse burgers/inwoners had en die rijke mensen hadden behoefte aan een bedehuis.....Had de klok horen luiden en is nog zoekende naar de klepel. Prof. Schoemaker had zich wel bekeerd tot de Islam, maar de rijke Nederlanders in Bandung hadden geen zak te maken met de opdracht tot het bouwen van een moskee. En voor de rest distantiëer ik me van wat er waar of niet waar is.


Ida Jacoba Andina Douwes Dekker geboren Monod de Froideville. Genoeg te vinden op het net en daarom ga ik hier niet dieper er op in.

Maar wat mij verwonderde aan het graf van mevr. Douwes Dekker is het volgende: Zij was in okt 1944 gestorven en in 1944 was het Jappenijd en had men geen centen, zowel in de kampen niet als buiten de kampen. Zou het graf later, na de oorlog, zo mooi gemaakt zijn?

En waar staan de woorden Dadie en Moes voor? Nazaten? 


 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....