Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Kembang Kuning te Surabaya.

 

  • Uit eerbied voor een speciaal persoon.
  • Zij bracht mij groot als haar eigen zoon.
  • Zij werd in mijn jeugd mijn levenshoeder
  • en volbracht de taak van mijn moeder.

 

Eens - niet lang geleden - waagde een mens het jou, als gestorvene, te belasteren maar gelijk een zoon jou waardig zou handelen, herstelde ik je naam in ere.

 

Zij was: Odilia Nancy ten Cate. *9-5-1904 Pasuruan. +14-5-1965 Surabaya.

Zij was gehuwd met: Ferdinand Thomas Phefferkorn. *30 dec 1898 Lumajang. +circa 1968 Ngawi.

  

Haar ouders:

Louisse Albertine Meijer. *25 juni 1874 te Pasuruan. +circa 1952 Pasuruan.

Gerrit Willem ten Cate. *18 nov 1879 te Semarang vlgs de boeken. Werkelijk: Pasuruan. +circa 1953/1954 Surabaya.

 

 

Één van haar zusters.

Beatrix ten Cate. *3 maart 1902 Pasuruan. + 21 maart 1946 Kamp Bergen Malang en begraven te Sukun Malang. Gehuwd met Theodoor Marie Cornelis Boers. *15 okt 1889 Martapura. +3 febr 1944 Purwoasri SF en in 1949 herbegraven op het Europees Kerkhof Kediri.

 

Zo lag zij te ruste vóór maart 2012.

 

Zo ziet het er nu uit.

Met dank aan OGS: Peter Steenmeijer, Gel Flieringa, wijlen John Leuwol en Walter Kessels voor alles, namens mijn twee moeders en twee vaders.

John, voor jou een extra dank. Jij zult nooit vergeten worden.

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....