Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Wist u dat er meer dan
x laffe trollen op het internet de boel verzieken

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.  
Juli 2019 

 

 1. Geplaatst 3 juli 2019: Een vervolg pagina over enkele leden der families Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira met de nadruk op de enkele leden WENDELSTIGH en FLEM. Allemaal op een klutje daar in Oost Java en Madura.
 2. Geplaatst 6 juli 2019: Aanvullingen op de pagina Slag in de Javazee 2a  naar aanleiding van het feit, dat er wederom 2 onderzeeers in de Malaysische wateren zijn gesloopt en verdwenen. Tevens ook op de pagina Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira en de pagina Wendelstigh en Flem.
 3. Geplaatst 9 juli 2019: Een pagina over een eenzaam vervallen graf te Kaliceret (Ooit een basis vande zending SZ Salatiga Zending) waar begraven ligt KAROLINE AUGUSTA ALWINA KÜHNEN geboren BÜLTE. Zij was de eerste echtgenote van CARL RUDOLPH KÜHNEN, zendeling aldaar van 1894 / 1904. Carl hertrouwde later met baroness Esther de Kock. Carl en Esther bleven in Nederland zeer actief in het zendingswerk. Een en ander voorzien van foto's en achtergrond details.
 4. Geplaatst 11 juli 2019: Een pagina Kerkhof NGAWI deel 4 met foto's van diverse begravenen en wat nadere details waar mogelijk. Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris. Voorkomende namen: van der Steijger, Bruns, Trentzsch, van der Linden, de Groene, Schutz, Schomaker.
 5. Geplaatst 14 juli 2019: Een pagina over de jong gestorven onderwijzer George Ernst Raket. Hij stierf op 28-jarige leeftijd tijdens een autoritje op de hellingen van de Mergoyoso nabij Magelang door een ongeluk waarbij hij in het ravijn stortte. Een en der voorzien van details en achtergronden en foto's. Op zijn begrafenis te Magelang waren ook aanwzig Pa van der Steur en Moe van der Steur.
 6. Geplaatst 17 juli 2019: Een pagina over het interneringskamp JESSELTON te Sabah Noord Malaysia. Tegenwoordig heet Jesselton KOTA KINABALU en is de hoofdstad van Sabah. Destijds onder Engels bestuur in koloniale tijden. Volgens de OGS zijn in JESSELTON overleden 6 personen: De heer Willem Arie Knibbe, de heer Jozias Usmany, De heer Dirk Frederik Bunte, mevr. Cornelia Pals-Schühmacher en haar twee kinderen Katrinus (*1935) en Wouter (*1938). Ik heb op deze pagina details vermeld en tevens grote vraagtekens waarom deze personen in Jesselton overleden zijn, terwijl zij uit Pontianak kwamen (Ned. bestuursgebied) en volgens de kampatlas alle gevangenen van Pontianak naar KUCHING Sarawak werden getransporteerd, hetgeen logisch was in verband met de afstand. Afstand JESSELTON naar Pontianak bedraagt 1353 kilometers en afstand KUCHING naar Pontianak bedraagt slechts 210 kilometers. !!!
 7. Geplaatst 19 juli 2019: Een pagina over de Inspecteur Inlandsch Lager onderwijs de heer J.W. van den Heuvel. Hij begon zijn carriere te Amboina als hulponderwijzer in 1905, maakte carriere en ging in aug 1928 met groot verlof naar Nederland voor 8 maanden. (Geldig t/m maart 1929). Meldde zich ziek in maart 1929 en kreeg 3 maand vervolg ziektevervolg t/m mei 1929. Nam daarna en verkreeg eervol ontslag ontslag per juli 1929. Verdwijnt daarna geheel uit de boeken en kranten. Voorzien van foto's afkomstig van het Tropenmuseum.
 8. Geplaatst 20 juli 2019: Een pagina met wat details over het bruidspaar HOUWINK - BECK dec 1924 De bruidsfoto werd gemaakt door de fotograaf Frits von Felde. Hij zelf overleed in kamp Tjimahi bijna 20 jaren na het maken van deze foto. Te zien en te lezen op de pagina Album 580 FotoZoektFamilie.
 9. Geplaatst 24 juli 2019: Een pagina over Richard August Waleson te zijner respect en ere. Foto afkomstig uit album 1047 FotoZoektFamilie. Voorzien van enkele details.
 10. Geplaatst 24 juli 2019: Een vervolgpagina Fam. Wijnhamer Voorouders op de reeds bestaande pagina Tegal Kerkhof Wijnhamer. Op deze vervolgpagina heb ik iets over de ouders en broers/zussen van Louis Victor Wijnhamer (zich later noemende Pak Wongso uit de doeken gedaan. Er zijn echter nog openstaande vragen en hoop dat er ooit iemand deze pagina zal bezoeken en mij te hulp zal schieten.
 11. Geplaatst 26 juli 2019: Een pagina met enkel foto's van de familie Wijnhamer,welke afkomstig zijn uit FotoZoektFamilie albun 1036. Deze pagina heb ik zomaar als eer en respect aan deze familie gemaakt en geplaatst met heel summier enkele opmerkingen erbij. Het is voor mij een mooi album, dat gelukkig al geclaimd is. Simpele foto's van een Indisch gezin, ten toon spreidend hoe men leefde werkte en woonde...heel menselijk, niks koloniaals...
 12. Geplaatst 27 juli 2019: Een pagina met een stuikje levensloop te Indie van de heer Volkert Simon Ohmstede, geboren te Purmerend, vertrok naar Indie en verbleef daar 12 jaren en vertrok voorgoed naar Frankrijk. De foto is afkomstig uit het album 1158 van FotoZoekFamilie en het album betreft hoofdzakelijk foto's van oud Soerabaja begin 1910/1925
 13. Geplaatst 28 juli 2019: Een pagina met oude foto's circa 1915 Soerabaja uit album 1158 van FotozoekFamilie en ter vergelijking foto's via Google View anno 2019 en tevens iets over de familie die in dit album voorkomt. Oh ja, godezijdank: de hittegolf is weer voorbij en men kan weer normaal ademhalen zonder te puffen.
 14. Geplaatst 29 juli 2019: Een pagina met oude foto's fam. Klitzing-Rundberg uit album 1083 voorzien van enkele details. Georg Casper Klitzing geboren te Pruisen vertrok naar Indië als stuurman en verbleef daar circa 56 jaar tot hij stierf. Hij was ambtenaar en huwde Georgine Caroline Rundberg een Indische uit Soemenep Madura en gerelateerd aan de familie Burgemeestre. (Zie asaloesoel.igv voor nadere details. ) Deze familie von Klitzing niet verwarren met de adellijke familie von Klitzing, aangezien de hier bedoelde familie voluit heette Von Klitzing Kaiser.
 15. Geplaatst 31 juli 2019: Op de valreep van de maand juli 2019 een pagina over de heer Willem Cornelis Krijgsman, ass. resident, geboren 1893 Mr. Cornelis en overleden 1945 in gevangenschap. Éen en ander voorzien van achtergrond details en foto's (waaronder die uit album 1080 FotoZoektFamile.). De heer Krijgsman was gehuwd met juf. Gieseke, die een Indische achtergrond had. (Gieseke Keasberry.)

 Augustus 2019 

 1. Geplaatst 01 aug 2018: Een pagina met foto's uit album 915 van FotoZoektFamilie betrekking hebbend op de heer Jacobus Simon Sänger, voormalig administrateur van een grote suikerfabriek te Brebes. Hij overleefde de Japanse bezetting in kamp Tjimahi 4 maar werd door de Darul Islam vermoord in nov 1950 tijdens zijn ochtend inspectietocht. Zijn chauffeur werd eveneens vermoord.
 2. Geplaatst 03 aug 2019: Een pagina met foto's van graven van het oude kerkhof Tegal (Tegalsari). De begravenen die ik heb kunnen ontcijferen zijn van Anna Jacoba Hendrika(Henriette) Beekveld, Pieter van de Poel oud Resident Tegal, Willem Buurman en zijn gade Raland en nog wat foto's van desolate graven. Voorzien van achtergrond details en openstaande vragen inzake Beekveld. Te lezen en te zien op TEGAL (TEGALSARI) OUD EUROPEES KERKHOF.
 3. Geplaatst 04 aug 2019: Een pagina over de heer Pieter Maarten Feenstra gedurende 26 jaar in dienst bij Drukkerij annex Boekhandel van Dorp te Semarang en te Soerabaja. Een jaar na zijn 25-jarig jubileum overkwam hem een auto-ongeluk te Wonokromo waarbij hij het leven liet. Circa 4 maanden na zijn overlijden vertrok zijn weduwe mevr. Maria Petronella Feenstra-Link met dochter Johanna Jacoba (roepnaam Annie) terug naar Nederland. Hoogstvermoedelijk werd de heer Feenstra te Kembang Kuning begraven en helaas heb ik geen foto van zijn graf. Te zien en te lezen op de pagina Drukkerij van Dorp en Feenstra.
 4. Geplaatst 07 aug 2019: Een kleine aanvulling onderaan de pagina TED GRASHUIS AMBENGAN één en ander naar aanleiding van een gezellige en hartelijke middag en al roddelend over toen fan vroeher in Surabaya. Het was goed en hartverwarmend. En als topje op de beker met ijs: geen slagroom maar een stukje proza/poezie van de heer E.M. :-) 
 5. Geplaatst 08 aug 2019: Een aanvulling onderaan de pagina ADRIAAN KOEK UIT MALACCA EN ZIJN MILJOENEN ERFENIS met een explikatie over de genealogie en betreffende families KOEK, VON RANZOW, NIESSEN, VAN ZUIJLEN, BOUDIER, BEERSCHOT etc etc. Uitzgeocht door NAVORSER en geplaatst in Moesson 14-1-1961 pag. 11-16. Het betreft een 3-delioge scan van het artikel boordevol genealogie.
 6. Geplaatst 09 aug 2019: Een pagina JOANNES OOSTENBROEK - onderwijzer, die in 1871 naar Indie vertrok, zijn gezin stichtte en zijn carriere maakte. In  mei 1906 ging hij met groot verlof naar Nederland, niet vermoedend dat zijn vertrek uit Indië definitief werd bezegeld door het lot, want in januari 1907 overleden hij en zijn echtgenote mevr. Oostenbroek-Moolenaar beiden op dezelfde dag te Haarlem, aan de gevolgen van een opgelopen winterse koude en werden zij in hun geboortestad Haarlem begraven. Het echtpaar Oostenbroek-Moolenaar liet 9 kinderen na, allen in Indië geboren en allen de liefde van hun vader voor Indië overgenomen en in hun hart meegedragen.
 7. Geplaatst 10 aug 2019: Een pagina gewijd aan Sarah Catharina Carapiet, die huwde 1) met de heer Reisiger en 2) met de heer Pownall. Naar aanleiding van een roddelbrief van de heer Leendert Molenaar uit maart 1898 in welke hij op sensatie-achtige wijze á la Prive en Story een beetje valselijk het sexuele leven van Sara Catharina Carapiet te Banjoewangi uit de doeken deed. Ik heb de inhoud van deze sensatie brief wat betreft Sarah Catharina ontkracht aan de hand van diverse stukken uit de RA's Delpher, openarch etc. etc.
 8. Geplaatst 11 aug 2019: Een pagina gewijd aan de heer Andries De Liefde Meijer, geboren in Haarlem en in 1914 vertrokken met zijn gezin naar Soerabaja om aldaar bij het Marine Etablissement te werken. Hij keerde niet meer terug en overleed in 1941 en ligt te rusten op Kembang Kuning. Zijn echtgenote overleed in 1927 en ligt daar ook begraven. Deze pagina had ik opgezet naar aanleiding van een schoolfoto van de Chr. LS op de Ambengan weg waar zijn schoondochter onderwijzeres gaf en waar ze ook op de foto staat.. Één en ander voorzien van wat details en achtergronden.
 9. Geplaatst 12 aug 2019: Een pagina met iets over de Gentengkali school Surabaya waar ik kort op had gezeten, maar waar diverse leraren/leraressen toch indruk op me hadden gemaakt. Met wat foto's en jeugd herinneringen.
 10. Geplaatst 14 aug 2019: Een pagina over de familie Pieter Alexander Karel MANUEL gehuwd met Josephine Elisabeth LANGBOOM en in hun pensioendage woonachtig te Madioen alwaar zij ook overleden waren. Deze pagina heb ik gemaakt aangezien ik gerelateerd ben aan de familie Mary Manuel(Tak Dorrepaal/Johannes Amirkhan) eveneens te Madioen. Één en ander over Pieter Alexander Karel Manuel te zien en te lezen op de pagina MANUEL LANGBOOM. Het is het verhaal van een naamsverandering welke zorgt voor hoofdbrekens als men als speurneus op zoek gaat in het verleden. Want LANGBOOM  was voorheen LOMBO....kom er maar op...achteraf gezien: de letters LOMBO zitten verweven in de naam Langboom.
 11. Geplaatst 19 aug 2019: Een pagina Tineke en Bobby Hangabehi, samengesteld naar aanleiding van een schoolfoto uit 1937 uit de Moesson. De foto laat de leerlingen uit de 5de klas zien van de Neutrale Europese lagere school. Bobby en Tineke (broer en zus) en Bobby werd op zijn 20ste de nieuwe Paku Buwono XII. Tineke werd van het hof verbannen omdat zij haar hart volgde en niet de wens van haar ouders. Een jonger zusje Gusti Nurul was eveneens een "rebel" en ook zij verdween van het hof.
 12. Geplaatst 21 aug 2019: Een pagina ter ere en rspect van de familie Leonardus Gerardus Emmels gehuwd met Maria Catharina Theresia Kuen naar aanleiding van een foto uit Fotozoektfamilie alb 862. Een en ander voorzien van achtergrond details en nadere informatie.
 13. Geplaatst 23 aug 2019: Een pagina over het meisjesinteraant PPPI aan de Kembodjaweg te Surabaya uit album 1037 van 1932.(Foto zoekt familie). Maar meer nog de nadruk op enkele bewoners van het internaat en de directrice Mevr. Raden Ajoe Sriati Mangoenkoesoemo, weduwe van de arts Goenawan en zuster van Dr. Soetomo naar wie een ziekenhuis te Soerabaya is vernoemd. Een en ander voorzien van wat achtergrond details

 

 

 

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com