Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Maart 2020:

  

 1. Geplaatst 01 maart 2020: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Gombong deel 2A. Met extra aanvullende informatie over de kleine Karel Verhaar die er begraven ligt. Gegevens verkregen van Mevr. Verhaar. Met veel dank.
 2. Geplaatst 01 maart 2020: Een pagina deel 2 Samarinda Kerkhof over de kleine Ivonne Schaad. Met diverse oude foto's van de familie Schaad en Kutsch Lojenga en achtergrond informatie. Eind februari verkregen naar aanleiding van een contact tussen een nazaat fam. Schaad en ondergetekende en waarvoor ik ook toestemming van verkreeg om de foto's en details te mogen publiceren. (Wel heb ik in acht genomen de regeltjes van de Privacy wetgeving. Veel dank aan de familie Schaad.
 3. Geplaatst 01 maart 2020: Een pagina deel 3 Samarinda Kerkhof. Zie hierboven deel 2. 
 4. Geplaatst 05 maart 2020: Een pagina over Marie Kroesen zoals afgebeeld op een foto van het KITLV. Wegens mijn persoonlijke verwantschap aan de familieleden Kroesen, heb ik me erin verdiept. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Marie Wilhelmina Baier-Kroesen voorzien van wat details en achtergrond informaties.
 5. Geplaatst 07 en 8 maart 2020: Een nieuwe rubriek (Inleiding): Graven Den Haag Oud Eijk en Duinen en Nieuw Eijkenduijnen met artikelen van door Boeroeng webmaster Indisch4ever gemaakte artikelen over de personen met een Nederlands Indische achtergrond en die alhier begraven liggen. Op deze pagina staan de links naar de separaat genaakte pagina's per familie of graf. Men gelieve regelmatig erin te neuzen omdat de pagina nog niet volledig is en regelmatig aanvullingen worden gedaan, zoals bijvoorbeeld 8 maart 2020 met Radier Kuneman. / Rijnders Mouthaan.
 6. Geplaatst 09,10,11,12,13,14,en tot slot 15 maart 2020: Aanvullingen op het item nummer 5 hierboven.
 7. Geplaatst 11 maart 2020: Een pagina over mevr. Josina Wagenaar en haar kleindochter Corrie von Hugo waarmee ik mijn respect betoon. Kleindochter Corrie ligt in Nederland te rusten en mevr. Josina Wagenaar met haar echtgenoot de heer Abels te Semarang.
 8. Geplaatst 11 maart 2020: Een aanvulling met een foto van de pagina Inleiding Kerkhof Peneleh. Het gaat om een foto waar een schilder een tweetal graven lekker op zijn gemakkie een fris kleurtje geeft. Waarom? Omdat er een aantal leden van de meegereisde delegatie met de koning ZKH Willem Alexander en koningin HKH Maxima het plan hebben opgevat om een bezoekje te brengen aan Peneleh, waar voorouders/familie ligt te rusten...Aanfluiting, cultuur barbaren en barbaarse cultuur opkalefatering. Overigens vraag ik me af of die leden van de delegatie (uit eigen zak) ooit wel dat bezoekje zouden hebben gebracht?
 9. Geplaatst 11 t/m 15 maart 2020: Aanvullingen op item no. 5 hierboven.
 10. Geplaatst 16 maart 2020: de pagina zoals genoemd onder 5 hierboven is nu compleet overgezet.
 11. Geplaatst 17 maart 2020: Een subpagina CATALANI - VIELEERS - GANTVOORT al vervolg/aanvulling op de pagina Nieuw Eijkenduijnen Catalani (zie punt 5 hierboven).
 12. Geplaatst 19 maart 2020: Een pagina over de BB-ambtenaar Nico Johan Bruin en zijn echtgenote mevr. Ciciel Eleonore Braun en iets over hun wel en wee, gewoon ter respect en ere hoofdzakelijk voor mevr. Braun. Op haar 26ste was zij reeds hoofdonderwijzeres Openbaar Europees Lager Onderwijs en haalde tussen neus en lippen door ook nog eens het vakdiploma van modiste.
 13. Geplaatst 19 maart 2020: Een pagina over de heer Henk Verstegen en zijn echtgenote mevr. Timisela. Zij waren 18 jaren lang van 1972 tot 1900 de beheerders van het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya en zij deden hun werk vol overgave en liefde, waar ik hen diep vanuit mijn hart heel dankbaar voor ben. Opdat zij niet vergeten moge worden.
 14. Geplaatst 21 maart 2020: Een pagina over enkele leden die de familienaam Marshall dragen en in het bizonder iets over de onderwijzeressen E. Marshall en Ch. Marshall, die beiden in de jaren '30 vorige eeuw hun werk deden. Één en ander naar aanleiding van een groepsfoto van een lagere school te Kawarasan in 1940 uit de Moesson Online.
 15. Geplaatst 22 maart 2020: Een pagina over het echtpaar Leendert Parijs en zijn echtgenote mevr. Coors. Zij bezaten op Tegalsari Surabaya enkele huizen, welke aan de Indonesische regering in 1958 werden geschonken - via Prof. dr. Soetopo (later minister van Gezondheidszog) om er een blindeninstituut van te maken. Het instituut bestaat heden ten dage nog. In het artikel verwijs ik naar de Moesson Online in welke een beschrijving is gemaakt door hun kleinzoon Frans Parijs, zoon van dr. Jacob Parijs.
 16. Geplaatst 23 maart 2020: Een pagina over 3 neven, elk onderling een jaar verschil in leeftijd, op dezelfde school en in de zelfde klas met elkaar: 5de klas van de Simpang Lagere School te Surabaya. Het waren de neven Victor Zorab die 76 jaar oud werd, Harold John die 30 jaar oud werd en samen met zijn vader in de Kalososok gevangenis in 1943 het leven liet en Tino Johan waar ik niets over terug heb kunnen vinden. Ik ben verre familie van hen via mijn Armeense voorvaderen.
 17. Geplaatst 23 maart 2020: Een pagina over een ex-buurman van me - Hanno Mariano di Calouta -  in de plaats waar ik woon en die ook voorheen - net als ik - in Surabaya woonde. Zomaar een pagina te zijner ere en respect. Het is al weer 6 jaar geleden dat hij vertrok, maar als "de dag van toen", zie ik hem nog steeds voor me. Hij zou anno 2020 dan 91 jaar oud zijn geweest.
 18. Geplaatst 27 maart 2020: Een pagina over Adolph Bertling Hoofdadministrateur van de SEDEP thee onderneming nabij Bandung. Geboren te Zwolle uit Duitse ouders, vocht mee in de Boerenoorlog Suid Afrika, arriveerde circa 1902 te Jave en overleed Ambarawa juni 1945. Hij ligt op het ereveld Pandu Bandung.
 19. Geplaatst 29 maart 2020: Een pagina over Prof. dr. Remmelt Remmelts, hoogleraar universiteit van Batavia en één van zijn kinderen was Drs. Geografie Mieke Remmelts. Na de oorlog was zij lerares aan de Gentengkali HBS/MULO Surabaya en ik heb een paar maandjes les van haar gehad en toen al...want de school ging dicht en het koloniale sprookje ging verder op slot.
 20. Geplaatst 30 maart 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Pelupessy-Tuwankotta.
 21. Geplaatst 31 maart 2020: Een pagina over een aantal personen samen op de foto en werkzaam op de voormalige sf Besito nabij Koedoes (Semarang Japara) met wat details en achtergronden voor zover mogelijk. Aanwezige personen de Graaf, Baron, Jonker, van Lelyveld, Kimmijser en enkele aanderen. Zie ook de pagina Karel Jan Elias Kimmijser.

 

April 2020

  

 1. Geplaatst 3 april 2020: Een pagina over de heer Karel Jan Elias Kimmijser en nog iets over zijn dochter Ine. Karel was werkzaam op diverse suikerfabrieken Oost Java (o.a. ook bij de sf Besito te Kudus Midden Java Noordkust) , verloor zijn echtgenote in 1945 door de oorlog in het interneringskamp Struijswijck Batavia, ging terug naar Nederland en werd ook gewaardeerd medewerker van de Tong Tong. Dochter Ine eveneens.(Zij werd te Mojokerto geboren).
 2. Geplaatst 5 april 2020: Een pagina over de heer Jan van Jaarsveld en zijn echtgenote mevr. Hertha A. van Jaarsveld geboren Bruno en hun lief en leed voor de oorlog en na de oorlog. Zij werden geinterneerd en bouwden hun jonge leventje na de oorlog verder op. Een pagina gemaakt uit respect voor hen en de foto's zijn afkomstig uit de Moesson Online. 
 3. Geplaatst 6 april 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Prins - Vaillant. Via mijn overovergrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en door uithuwelijking van zijn dochters, ben ik verwant. Zie ook de pagina BOGOR KERKHOF met daarin details over PRINS / VAILLANT / PIETERMAAT / MIJER etc.
 4. Geplaatst 7 april 2020: Een pagina over achterneven William Galstaun (roepnaam Willy) en zijn broer Georg Galstaun (roepnaam Djodjo). Beiden waren spelers van de voetbalclub Hercules Batavia in de jaren '20 van de vorige eeuw. Willy was makelaar in rijst en Djodji was procuratiehouder bij RUHAAK. Één en ander voorzien van details en foto's. George huwde Elisabeth Jetta Agerbeek en uit dit huwelijk dochter Ilse en George overleed 1935 te Batavia. Elisabeth en Ilse vertrokken naar de USA. Willy werd geinterneerd en na de oorlog verdween hij uit beeld. Zij waren neven van Vic Boldy en Elisabeth's oom was Gijsbert Agerbeek - controleur die te Halmaheira werd vermoord tijdens dienst uitoefening.

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopWilt u een bericht sturen? Zie bovenaan de HOMEPAGE in rood.