Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het valse kreng vindt zichzelf enorm geweldig en
x lachen anderen zich een bult om zijn stupidity

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Mei 2018:

 

 1. Geplaatst 10 mei 2018: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Mojokerto Santé - van Eeden met gegevens verkregen van familieleden van Eeden, waarvoor dank.
 2. Geplaatst 11 mei 2018: een pagina over het kerkhof te Tjilatjap (Cilacap) met enkele foto's van de graven (niet alle) en foto's van de lokatie. Dank aan Lengkong Sanggar Ginaris voor het beschikbaar stellen van de foto's, welke te zien zijn op de pagina Kerkhof Cilacap. (Enkele namen: Lehnhausen, de la Combé, Herz, Lüders, Romijn, Wedding en anderen.)
 3. Geplaatst 12 mei 2018: aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Cilacap.
 4. Geplaatst 13 mei 2018: idem als boven nummer 3. (Onderaan de pagina de Sornie-Vincent o.a.)
 5. Geplaatst 20 mei 2018: een pagina over het kerkhof van Purwokerto met highlights over de graven van Johannes Pieter Dom en zijn echtgenote Marie van Vugt (famile van me), de heer Jan Willem van Dapperen, de heer Petrus Jacobus Tadema en echtgenote Theresia Undina de Mey (Meij). één en ander voorzien van enkele details en met behulp van www.banjoemas.com (admin Milo Milo Wicaksono) en nazaten van de familie Dom te Indonesia, de heer Pieter Dom en zijn zoon Gorba Dom.

 

Juni 2018:

 

 1. Geplaatst 02 juni 2018: enkele aanvullingen wat betreft de familie Volborth te Soemenep. De gegevens heb ik gekregen van de heer Cor Horzelenberg, die deze aanvullingen in het gastenboek schreef. Dank hiervoor. Zie de pagina Madura Soemenep deel 3.
 2. Geplaatst 08 juni 2018: enkele aanvullingen betreffende het graf van Johanna Albertina van Affelen van Saemsfoort (*1865+1866) (Pasar Bringharjo Jogja). Zie hiervoor de pagina Jogja Speciaal.
 3. Geplaatst 12 juni 2018: Aanvullingen op de pagina kerkhof Pekalongan d.m.v. achtergrond details Hein Willem Johannes Meijer voorzien van foto's. Zie de pagina Kerkhof Pekalongan.
 4. Geplaatst 15 juni 2018: Een pagina NGAWI KERKHOF DEEL 3 met de nadruk op het graf van Johannes Dirk Antonius SCHIEFFELERS ( zoon van Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers en SAIPA) en details over de familieleden. (Brasz, Wijs, Spaargaren etc.). Met medwerking (foto graf) van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, archeoloog, waarvoor dank.
 5. Geplaatst 19 juni 2018: Aanvullingen op de pagina TEGAL KERKHOF met betrekking tot de collectie WIJNHAMER (Pah Wongso) geschonken aan het KITLV en mij opmerkzaam gemaakt door de heer Drs. Nico van Horn - researcher KITLV, waarvoor dank. De heer van Horn heeft de collectie geinventariseerd.
 6. Geplaatst 20 juni 2018: Aanvullingen op de pagina Johan Coenradus Boers met betrekking tot een digitaal kopie van een schilderij gemaakt door de kunstschilder Menso Kamerling Onnes in 1887 mijn overopa Johan afbeeldend. Verkregen van mevr. Drs. Lidy Thijsse - voormalig directeur/conservator van het museum Paul Tetar van Elven te Delft, waarvoor grote dank.

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....