Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


The catastrophic bastard shows
times a day his arrogant stupidity

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

April 2018:

 

 1. Geplaatst 03 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en aanvullende details van het kerkhof Jombang/Mojowarno, destijds een basis plaats voor het zendelingen werk. De foto's zijn gemaakt door Lengkong Sanggar Ginaris, een in 2017 afgestudeerde archeoloog die me welwillend was en de foto's toestuurde waarvoor veel dank. Hij werd vergezeld door Samuel Heru Pribadi, een kennis en vriend. Het betreft de graven van NORTIER, KELIJN VAN DE POL, SWELLENGREBEL, KETEL EN VADER EN ZOON KRUIJT. Allen hadden iets van doen met het zendelingenwerk in hun hoedanigheid als arts of leraar of jong geboren kinderen van de genoemden. Te zien en te lezen op de pagina Kerkhof JOMBANG.
 2. Geplaatst 05 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en achtergrond details van de overledenen en die rusten op het kerkhof van Padang. Het zijn hoofdzakelijk personen, die een achtergrond/binding/relatie hadden met de Ombilin mijnen te West Sumatra (Sawah Loento). Het betreft de families Goedegebuure-Essers, de Beuvere, Hageman, van den Eventuin en aanverwanten. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina Kerkhof Padang.
 3. Geplaatst 06 april 2018: Enkele aanvullende foto's van de graven van mevr. Blok-Caspari en Jan Marie Pieter Kluit (Kapitein Luitenant ter Zee bij de Marine) te Jambi. Te zien en te lezen op de pagina: Kerkhof Jambi.
 4. Geplaatst 08 april 2018: Een pagina over het kerkhof te Tegal en met nadruk op een deel der familie Wijnhamer die er begraven liggen, te weten: Louis Gregorius Wijnhamer (1881-1932), zijn echtgenote Johanna Francina Inen, hun zoon Louis Victor Wijnhamer alias Pah Wongso en diens echtgenote Leny Gouw Tan Nio (overleden in Nederland maar begraven in Tegal). Één en ander voorzien van foto's en achtergrond details wie nu Pah Wongso was. Één en ander te zien en te lezen op de pagina TEGAL WIJNHAMER.
 5. Geplaatst 10 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof MACHEREZ met foto's en gegevens over dit familie graf Macherez nummer B3002. in dit graf liggen begraven: de heer Leon Ernest Macherez, zijn schoonzoon Otto Alfred Veerhoff, zijn dochter Magdeleine Henriette van Nes-Macharez en later in 1946 bijgezet (doch NIET vermeld op de grafplaat) zijn echtgenote Henriette Bernardine VINCENT. Één en ander voorzien van nadere details. (Een andere dochter Tilly huwde Willy van Dort - GG arts en oom van Wieteke van Dort.
 6. Geplaatst 12 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 16 met foto's en nadere details over de begrafenen te Peneleh. Het betreft de families van der SAR, MORREN, DE HAAN, SCHüSSLER en DOUWE VAN DER KRAP. Éen en ander te zien op de pagina PENELEH KERKHOF DEEL 16.
 7. Geplaatst 14 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof Graf B853 met daarin te rusten een kind DJONGGRING SELOKO MAHAMEROE SEMEORE VOORHOEDE, de kinderen WILHELM PARIZOT en ERNST PARIZOT en de volwassen CHARLES EMILE OSCAR DREGE...Speurwerk bracht aan het licht, dat deze familie aan elkaar gerelateerd waren en dat derhalve deze leden van 3 verschillende families bij elkara rusten te Peneleh SOERABAJA. Te zien en te lezen op de pagina PENELEH KERKHOF GRAF B853.
 8. Geplaatst 16 april 2018: Aanvullingen nieuwe foto's familie Hoeke op de pagina Peneleh Kerkhof deel 10, aanvullende foto van het graf van pastoor van den Elzen op de pagina Peneleh Kerkhof 5 en verder een gehele nieuwe pagina KERKHOF SPECIAAL DIVERSE PLAATSEN met iets over de familie Anderson te Taman Prasasti Jakarta, familie Souisa te Tebing Tinggi Riauw en familie Anthonijs te Pasuruan.
 9. Geplaatst 17 april 2018: Enkele aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Kalibogor/Banjoemaas/Banyumas inzake Edward Cooke Jr's echtgenote, het ongeboren kind van de familie Ottenhoff en Paulina Martina Conrad.
 10. Geplaatst 28 april 2018: Een pagina over het kleine kerkhofje te WLINGI nabij Blitar onder de rook van de Kelud. Ik heb me beperkt tot slechst één graf van de heer Gerardus Antonius WIJNVELDT (de almanak geeft aan Antonius Gerardus Wijnveldt) in detail en voor de rest enkele beelden van het totaal. Het kerhofje gelegen aan de Jl. Masprit te Wlingi omringd door sawahs en serene rust en stilte van een landweggetje. Moge zij in vrede rusten. Te zien en te lezen op de pagina kerkhof WLINGI.

 

Mei 2018:

 

 1. Geplaatst 10 mei 2018: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Mojokerto Santé - van Eeden met gegevens verkregen van familieleden van Eeden, waarvoor dank.
 2. Geplaatst 11 mei 2018: een pagina over het kerkhof te Tjilatjap (Cilacap) met enkele foto's van de graven (niet alle) en foto's van de lokatie. Dank aan Lengkong Sanggar Ginaris voor het beschikbaar stellen van de foto's, welke te zien zijn op de pagina Kerkhof Cilacap. (Enkele namen: Lehnhausen, de la Combé, Herz, Lüders, Romijn, Wedding en anderen.)
 3. Geplaatst 12 mei 2018: aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Cilacap.
 4. Geplaatst 13 mei 2018: idem als boven nummer 3. (Onderaan de pagina de Sornie-Vincent o.a.)
 5. Geplaatst 20 mei 2018: een pagina over het kerkhof van Purwokerto met highlights over de graven van Johannes Pieter Dom en zijn echtgenote Marie van Vugt (famile van me), de heer Jan Willem van Dapperen, de heer Petrus Jacobus Tadema en echtgenote Theresia Undins de Mey (Meij). één en ander voorzien van enkele details en met behulp van www.banjoemas.com (admin Milo Milo Wicaksono) en nazaten van de familie Dom te Indonesia, de heer Pieter Dom en zijn zoon Gorba Dom.

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....