Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het kerkhof te Ngawi deel 3.

Met de nadruk op het graf van de heer Schieffelers en enkele aanvullende details met betrekking tot de familieleden

 

Ik verwijs tevens naar de website

http://jejakkolonial.blogspot.com/2016/10/berburu-bong-londo-di-kerkhof-ngawi.html 

zoals geplaatst door de heer Lengkong Sanggar Ginaris.

Onderstaande foto is gekopieerd van deze website en ik meen hierbij dan enkele aanvullende details te mogen vermelden, aangezien er enkele onvolkomenheden zijn beschreven. Gegevens uit de Open Archieven, almanakken en oude kranten.

 

 

Het grafschrift luidt:

Hier rust onze geliefde zoon, echtgenoot en broeder JOHAN DIRK ANTON SCHIEFFELERS , geb.16 januari 1906, Overl. 1 sept 1933

 

De volledige gegevens luiden: JOHANNES DIRK ANTONIUS SCHIEFFELERS, geboren Kota Radja 16 januari 1906

 

Hieronder de overlijdens advertentie geplaatst door broer Alfred Wilhelmus Ludovicus.

 

Zijn ouders waren:

  • Onder Lt. Infanterie KNIL (per 22-8-1900) Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers en de
  • (Inlandsche) Christenvrouw (Maria) SAIPA. Zij huwden te Meulaboh Aceh op 18 juni 1904.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:

  1. Alfred Wilhelmus Ludovicus Schieffelers * 29-11-1898 Fort de Kock
  2. Maria Saipa Katharina Schieffelers * 22-10-1901 Padang
  3. Alex (Alix) Gerardus Schieffelers * 10-12-1902 Padang
  4. Johannes Dirk Antonius Schieffelers * 18-1-1906 Kota Radja.

Aanvullingen op bovengenoemde familieleden:

De Onder Lt. Infanterie J.G.H. Schieffelers verhuisde met zijn echtgenote in november 1936 naar de Kapasweg nummer 14 te Batavia; hij overleed kort na de verhuizing in nov 1936. Zijn weduwe mevr. Saipa Schieffelers overleed op het zelfde adres op 27 aug 1946. Hij dreef enkele jaren na zijn pensionering in 1909 een pension hotel geheten HOTEL PENSION CENTRUM te Soerabaja.(Voorheen uitgebaat door mevr. Wilkens). Het hotel lag in de buurt van Pasar Toerie achter het paleis van Justitie. (gegevens uit de register almanakken en de oude kranten.)

  1. Zoon Alfred werd leraar gymnastiek van de HBS. Hij huwde 1) Anna Geertruida Wijs (*Amsterdam en oud 24 jaar) op 6 april 1926 te Bloemendaal. Echtscheiding volgde in 1936. Hij huwde 2) Tes (Alice Hortense) van der Beek in juni  1941. Alfred stierf te Leiden op 13 aug 1965.
  2. Zoon Alex (Alix) Gerardus huwde op 14 nov 1931 te Batavia met Albertina Christina Brasz.(*14-11-1909 Batavia). Hij werd machinist bij de KPM en werd in de oorlog geïnterneerd. In het nationaal archief is een militair dossier met vermelding dat hij beroeps marinier was. (Zie onder foto van Albertina Christina Brasz)
  3. Dochter Maria Saipa Katharina huwde met Johan Marinus Harthoorn in 1927 te Soekaboemi. (Hij was werkzaam in de cultuur - fabricage chef SF Gajam Pasoeroean). Maria Saipa overleed op 2 okt 1987 te Haarlem.
  4. Zoon Johan Dirk Anton huwde met Jane Smith; mevr de wed. J. Schieffelers-Smith werd in 1940 bevorderd tot hoofdtelefoniste te Palembang. (KB.nl)  Ik heb geen verdere data kunnen vinden over Johan Dirk inzake werkzaamheden e.d.

 

 

 

Onder: details over grootvader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers (kapitein KNIL) gehuwd met Maria Catharina Spaargaren, waarin genoemd vader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers. 

 

Onder: Necrologie over vader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers, overleden in nov 1936. 

 

Albertina Christina Brasz via Ancestry.co.uk.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....