Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het retraite huis der paters Jesuiten te Giri Sonta - Ungaran/Semarang en tevens een kerkhof voor de paters.

Nog zo iets waar menig tropenmens niet eerder van heeft gehoord of heeft geweten, denk ik (bijn met 100% zekerheid.)

Alhoewel het geen kerkhof betreft bestemd voor Jan en Alleman,  besloot ik er toch maar iets aan te wijden, omdat hier personen liggen begraven, waar er in Nederland best nog wel gerelateerden van in leven zijn en misschien nieuwsgierig zijn naar de historie van hun familie.

 

In 2010 bestond dit retraite huis van de Paters Jesuiten 80 jaar, hetgeen impliceert dat het in 1930 is opgericht. Dat klopt ook wel, want op 3 okt 1930 werd door SJ Adrianus van Kalken de eerste steen gelegd en op eerste Paasdag 22 maart 1932 werd het retraite huis der Jesuiten officiëel geopend door SJ Thom Verhoeven. (Mocht men willen weten wat SJ betekent? Ik zou zeggen: zoek het maar op.)

Waar ligt Girisonta precies? Het is gevestigd in het durp Sidorejo, district bergas Kidul in de gemeente Semarang, niet ver van Karangjati te zuid Ungaran. Het ligt circa 27 km van Semarang vandaan.

Hieronder een kaart van de lokatie voor de liefhebbers: (Het kerkje rechtsboven.)

 

Het retraite huis en kerk heet offciëel st Stanislaus Parochi en is een vrij bizondere parochi. Eigenlijk altijd al geweest sinds de Ned. indische tijden.

Vele "conferenties" werden daar gehouden, de eerste grote was in 1930 en werd door vele Nederlandse geestelijken bijgewoond.

Een paar belangrijke personen die verbonden waren met Girisonta waren onder andere:

 

  1. Ernest Ignatius Maria, baron van Voorst tot Voorst. Geboren te ‘s-Gravenhage 2 februari 1894; overleden aldaar 29 juli 1966 en begraven aldaar 3 augustus daaraanvolgend. Ingetreden 21 oktober 1913 werd hij te Roermond 28 maart 1925 tot priester S.J. gewijd. Van 1933 tot 1937 was hij leraar aan de Hollandsch-Inlandsche Kweekschool te Moentilan (Indon.). Daarna werd hij majoor-legeraalmoezenier I Divisie K.N.I.L. (1937-1946), luitenant-kolonel-hoofdlegeraalmoezenier (1946) en op verzoek eervol ontslagen 1 april 1949. Vervolgens tot 1960 leraar St. Canisius College te Djakarta en van 1960 af leraar St. Stanislaus College te Giri Sonta (Ungaran). Op verlof in Nederland overleed hij plotseling. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in krijgsgevangenschap van 1942 tot 1945.
  2. Prof. Piet Zoetmulder. Jesuit en expert Oud Javaanse Taal en literatuur.... Meer weten? De Indonesische regering verleende Zoetmulder het Indonesisch staatsburgerschap. Hij overleed te Jogja en is daar ook begraven.   nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Zoetmulder

 

Maar goed, genoeg over de parochi Girisonta zelf en wil men meer weten hierover, pak dan heel gezwind de Google machine en bevredig uw nieuwsgierigheid.

Uiteraard is er ook een kerkhof gelegen, weliswaar niet uit vroege Ned. Indische tijden, aangezien de retraite pas in maart 1931 geopend en bemand werd.

Uit Wisata Jiwa heb ik de volgende foto's overgenomen. Copyright Wisata Jiwa.

Het kerkhof bevat 2 soorten graven: het standaard graf en de zogeheten "apartementen graven."

Hieronder een verzamelgraf met de tekst: "Wafat di Jakarta, istirahat disini - Gestorven te Jakarta en alhier te ruste gelegd/rustend."

De namen spreken voor zich.

 

De zogenaamde apartementen graven.

 

De standaard graven. Broederlijk in leven en in dood stonden en liggen zij naast elkaar.

 

Het kerkje toen.

 

Het kerkje heden ten dage anno 2014. Een beetje her en der verbouwd en of aangebouwd. Het torentje is nog herkenbaar.

Hieronder van Youtube een prive filmpje over Girisonta, waar ook sommige nederlandse graven zijn te zien.

Schoon, rustig en rustgevend aan de gestorvenen....men voelt als het ware de spiritualiteit van het het kerkhof.

In het filmpje is extra veel aandacht besteed aan "Babe Kurris" ten rechte geheten: Rudolphus Kurris, geboren te Maastricht op 11 aug 1929 en overleden op donderdag 24 nov 2011 in het durp Nabire te Papua Nieuw Guinea. In 1950 werd hij uitgezonden naar Indonesia en heeft 61 jaren van zijn leven aan Indonesia en de parochi gewijd.

In de ogen van de Indonesische parochi was  R. Kurris een groot geestelijke.

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....