Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Sleman Jogya v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Div.krkhn GOMBONG
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen kerkhof
Madioen Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ergens ver weg in de buiten contreien genaamd:

DUKUH TINGGEN IN DE DESA DUWET, KECAMATAN WONOSARI - 

KLATEN - MIDDEN JAVA (JaTeng / Indonesia).

 

Foto's van de graven zijn het eigendom en COPYRIGHT van de heer LENGKONG SANGGAR GINARIS, een net gepromoveerde archeoloog in Indonesia. Mijn dank voor zijn toestemming tot het plaatsen van de foto's.

 

Het begon ooit lang geleden ergens in Zuid Afrika ten tijde van de V.O.C. toen er in Zuid Afrika Kaapstad op 3 sept 1748 een jongetje werd geboren geheten: GERHARDUS VAN GROLL. Hij stierf te Batavia op 26 maart 1821 te Batavia.

 

 1. In 1774 huwde hij te Batavia met Aletta Maria Rasche en kreeg bij haar 5 kinderen.
 2. In 1783 huwde hij te Batavia Catharina Geertruida Breton en kreeg bij haar 7 kinderen.

 

Één der kinderen uit huwelijk 2) was: Gerhardus Nicolaas van Groll, geboren op 2 febr 1793 te Zwolle en gestorven te Semarang op 11 nov 1849.

Gerhardus van Groll huwde Nancy van Stralendorff (1807-1853) en uit dit huwelijk werd onder andere geboren: GUSTAAF ADOLF ADRIAAN BRETON VAN GROLL.

Gustaaf Adolf Adriaan Breton van Groll werd geboren te AMPEL op 22 juni 1837 en stierf te Solo op 4 okt 1902.

 

Gustaaf groeide op, verdiende zijn brood en bordje rijst en ging ongehuwd door het leven tot hij op 6 okt 1880 (op 43 jarige leeftijd) huwde met de dan nog zeer jonge THEODORA DE BRUIJN en verkreeg met haar de volgende kinderen: 

 1. Ernestien Nicolien,
 2. Adolf Ernest,
 3. Theodoor Henry Matthieu,
 4. Louis Emelier,
 5. Henry Gerardus Adolf,
 6. Gustaaf Adolf Paul,
 7. August Johan Nicolaas.

 

Het was schering en inslag toen in "die goeie ouwe tijd" en niemand maakt me wijs, dat Gustaaf Adolf Adriaan Breton van Groll zich niet liet verleiden tot het hebben van een relatie vóór zijn huwelijk in 1880 en zo verkreeg Gustaaf Adolf Adriaan uit een relatie met een lokale schoonheid een dochtertje op 25 nov 1862 geheten ALBERTIEN LOUISE BRETON VAN GROLL en zij stierf op 15-jarige leeftijd op 22 sept 1877. Zij staat niet in de boeken genoemd

Hieronder de foto (copyright Lengkong Sanggar Ginaris) van het graf van Albertien. De overlijdens advertentie vermeldt als datum van overlijden 22 sept terwijl de grafplaat vermeldt 25 sept. De beitelaar zal wel een glaasje teveel op gehad hebben. De grafplaat zegt: ALBERTIEN terwijl de overl. adv. zegt: ALBERTIENE. !!!

 

Albertien's graf ligt vlakbij het graf van THEODORA DE BRUIJN, echtgenote van Gustaaf Adolf Adriaan.

Foto copyright Lengkong Sanggar Ginaris.  Albertien, zij was een nazaat van een VOC dienaar in Kaapstad geboren en vertrokken naar het oude Indië. In de almanakken werd Albertien nooit bijgeschreven en slechts op haar graf staat haar geboortedatum...een onbekend Indisch kind.

 

Hieronder Theodora de Bruijn, een "inlandsche christelijke" vrouw, zich noemende en schrijvende Theodora de Bruijn. Zij zal een dochter geweest zijn van een nazaat de Bruijn die haar nooit erkend heeft? En zij daarom maar zichzelve toch de Bruijn noemde? Maar wegens gebrek aan enig bewijs dan maar als Vrije Indlandsche Christelijke werd betiteld??? Zie verder hieronder de foto van het graf van JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN.

Theodora de Bruijn.... was zij Indisch, puur Nederlands? Was zij "halfbloed", Indo-Europees, of welke andere term men ook bezigt?  (Het kan me persoonlijk geen ene "fuck" schelen, want wat telt voor mij is het feit dat het een mens betreft, een mens die respect verdient en dat men niet elkaar bekant vermoord op diverse websites over hoe en in welke klasse men mensen plaatst en hun gelijk trachten te halen...zij dienen zich te schamen.)

De almanak vermeldt het volgende, zie onder:


 

Op het het zelfde kerkhof en vlakbij de graven gelegen van Albertien en Theodora, ligt ook het graf van JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN. (Copyright Lengkong Sanggar Ginaris).

Let wel: Ik heb GEEN directe bewijzen in de almanakken en dergelijke boekwerken kunnen vinden, dat er een relatie bestaat tussen JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN en THEODORA DE BRUIN. Enkel slechts het vermoeden, dat Johannes de vader geweest moet zijn van Theodora, gebaseerd op:

 

 1. De graven van beiden liggen bij elkaar in de buurt.
 2. Er waren in die bewuste periode geen andere personen daar woonachtig die de naam droegen De Bruijn.
 3. Volgens buurtbewoners zou NAAST het graf van Johannes Nicolaas ook een Javaans (onherkenbaar) graf gelegen zijn, waarvan dezelfde buurtbewoners beweren, dat dit het graf is van de Javaanse echtgenote van Johannes Nicolaas.(Gegevens via Lengkong Sanggar Ginaris)
 4. Een verklaring derhalve, dat Theodora de Bruijn (zich zo noemende en schrijvende) een niet erkende dochter geweest was/zou geweest kunnen ijn geworden enzovoorts.

 

Foto copyright Lengkong Sanggar Ginaris die naast het graf poseert, een recentelijk gepromoveerde archeoloog uit Midden Java.

 

Gegevens betreffende JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN.

Geboren: Semarang ergens in 1810 (NIETS over de geboortedatum in de boeken vermeld en het graf is deels verminkt.)

Overleden: Gawok-Solo (waar de plantages lagen) op 28 juli 1868. (Mind: Theodora werd te Gawok geboren).

 

HOOGSTWAARSCHIJNLIJK slaan de hiernavolgende gegevens ook op Johannes Nicolaas: 

 

 1. * 28 aug 1811 Semarang: Dorothea de Bruijn
 2. * 11 sep 1813 Semarang: Johannes de Bruijn
 3. * 12 jun 1815 Semarang: Carolina Henrica de Bruijn

 

Ouders van bovengenoemde kinderen: NICOLAI DE BRUIJN EN DE VRIJE CHRISTELIJK VROUW KIE NIO (Kienio).

Getuigen bij de doop der genoemde kinderen: NICOLAUS DE BRUIJN en DOROTHEA FREDERIKA DE BRUIJN.

De door mij hierboven aangehaalde JOHANNES NICOLAAS ZOU (let wel; ZOU) een voorkind geweest kunnen zijn van NICOLAI de BRUIJN en een andere "vrije christelijke inlandsche" vrouw. !!!


 

De lokatie van de oude begraafplaats. Ergens verborgen in een overwoekerd stukje land, nu volgebouwd door mensen in een nog steeds rustieke omgeving, waar het leven gezapig doorsijpelt en niemand - op een buitenstaander na - zich bekommert om iets wat ooit was.... het leven komt, gaat door en eindigt ooit...en ze moeten sappelen voor het dagelijks bordje rijst met sayur en sambel.

Moge de nazaten en verwanten van Breton van Groll hun eeuwige rust en vrede heben.

 

Opnames via Google View anno 2016 van het gebied waar in oude tijden het land werd bewerkt onder de noemer "cultuur" en waar ergens de graven verscholen liggen achter bossages en huisjes. Het ademt nog steeds de sfeer van oude tijden.

 

Een oude vrouw - overvallen door de warmte - zoekt wat rust op een muurtje en denkt.... wat ze denkt weet ik niet. Misschien denkt ze helemaal niet en doezelt wat weg in de lome warmte of is ze gewoon moe van het wieden? Een dotje pisang en papaya boompjes bij elkaar, een persoon op een bankje bij de warung die wacht of rust...

 

Anno 2017. Indonesia heeft reeds verschillende presidenten gehad en de allereerste was President Soekarno en aan het raam van één der huizen van een nabijliggend dorp hangt een grote foto van hem. Men is hem niet vergeten. De huizen ademen nog steeds als in oude tijden: een ventilatie gat. Men rust nog steeds als in oude tijden: op een bale bale....De kree (bamboe gordijn) neergelaten om het huis binnen koel te houden...

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com