Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het oude kerkhof van SEMAMPIR te KEDIRI.

(Niet te verwarren met het andere Europese kerkhof van KEDIRI.)

 

Helaas bestaat dat andere Europese kerkhof niet meer en dit hiergenoemde kerkhof van SEMAMPIR bestaat ten dele NOG, maar is een algemeen kerkhof geworden, ook wel genoemd in het Indonesisch TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU) of vertaald Algemeen Kerkhof. De rest van het oude gedeelte is nu een winkelcentrum en enkele kantoren.

De destijds op dit kerkhof van Semampir Europese begravenen zijn ten dele naast elkaar op een klein stukje herbegraven, een ander deel is verkast naar een plek genaamd TPU op de hellingen van de Gunung Klotok en de rest is "verloren" gegaan.

In totaal zijn er op dit kerkhof van Semampir 8 Europese (en daarmee "gelijkgestelden" ) graven:

5 Nederlandse graven, 1 verzamelgraf inhoudende de stoffelijke resten uit een Chinees graf en 2 graven inhoudende de stoffelijke resten van overledenen met de familienaam LANDEGENT.

Ik heb getracht - ten behoeve van - eventuele nazaten en of belanghebbenden het één en ander te verduidelijken en de overledenen hiermede hun laatste eer en respect te tonen. Het is mij helaas niet geheel gelukt en men neme het mij niet kwalijk, zo men dit van plan was te doen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen heb ik de zeer gewaarde hulp gekregen van mevr. Nathallia Fidrawati, die op mijn verzoek op de 26ste juni 2017 erop uit trok vanuit Mojokerto naar Kediri op de brommer en het slechte weer trotseerde. De enkele afstand van Mojokerto naar Kediri bedraagt ca 80 km. !!!

De foto's van de 5 graven zijn haar eigendom en COPYRIGHT en ik verkreeg toestemming om de foto hier te publiceren, waarvoor mijn zeer grote dank.

 

5 Resterende Nederlandse graven naast elkaar op een stekje in een apart hoekje.

Het betreft de graven van de families Wolterbeek en van Duinen. De kruizen werden destijds slechts voorzien van voorletters en achternaam en grotendeels zijn deze kruizen ook al aangetast door de tand des tijds. Geen geboorte noch overlijden datum. Jammer. Het zij zo.

Naar eer en geweten heb ik getracht het één en ander te reconstrueren hetgeen me grotendeels niet gelukt is. Ik heb uit de KB.nl en almanakken zoveel mogeljk relevante informatie bij elkaar gegaard en deze hieronder vermeld. Het ging me echter erom om in elk geval datgene wat er nog rest te publiceren ten behoeve van nazaten en of belanghebbenden.

Wil men meer weten over deze families Wolterbeek en van Duinen, dan kan zich wenden tot de webmaster van de website Stichting het Geslacht van Rhijn. (Deze site is ten dele afgeschermd en derhalve dient men zich tot de webmaster te richten.)

Op het internet zijn ook nog diverse andere websites (MyHeritage) te vinden die iets te vertellen hebben over de familie Wolterbeek en hun overige verwanten.

 

 

Mevr. Nathallia Fidrawati is er achter gekomen, dat ook nog begraven lagen op dit kerkhof enkele leden van de familie Landegent: 1) H.A. Landegent, M. Landegent-van der Wijst en H. Landegent. Onder aan deze pagina iets meer over de familie leden Landegent.

 

Hieronder - ter extra info - een beeld van de TPU begraafplaats op de hellingen van de Gunung Klotok.

 

Hieronder enkele aanvullende gegevens, voor zover mogelijk. Volgens de familie website Stichting van Rhijn, was Berthus : David Jan Berthus Wolterbeek(1909-1994) die met Wilhelmina van Duinen(1910-??) was gehuwd en heette zijn vader Jan Dirk Cornelis Wolterbeek(1853 Kediri-1920) die gehuwd was met mevr. Ijem.

 

 

Hieronder de interneringskaart van Jan David Cornelis die een zoon was van J.D.C. Wolterbeek.

 

Het overlijden van Johannes van Duinen.

 

Iets over de familie leden Landegent. Daar waren er heel veel van en vooral ook in de streken van Kediri natuurlijk.

Van de hierna getoonde foto's heb ik héél weinig kunnen ontdekken, simpelweg omdat het aan geboorte-overlijdensdatums ontbreken en ook omdat de eventeuel getoonde voorletters best wel eens niet juist of onvolledig zijn. Te lastig om met deze summiere gegevens uit de voeten te kunnen. So be it. Ikheb mijn best gedaan.

 

Het graf/de graven van M. Landegent-van der Wijst en H. Landegent.

 

 

  • RA 1925/1927:
  • Weduwe F.L.C. Landegent - geboren M.M. van der Wijst - employee SF ADIWERNA te TEGAL en in 1927 woonachtig in KEDIRI.
  • Geboren Batavia MARGARETHA MARIA VAN DER WIJST 31 maart 1893.
  • F.L.C. LANDEGENT werkzaam bij de Post te Solo o.a. in 1894. In 1898 eervol ontslag.
  • Gehuwd F.L.C. LANDEGENT 20-3-1898 met JENNY SMITH te Surabaya. Tijdens verloving was hij te Kediri en zij te Surabaya.
  • Geen verdere gegevens kunnen vinden over deze bedoelde personen.

 

Foto onder: Deze zouden kunnen zijn geweest HENRY ARTHUR LANDEGENT (*1-12-1871 Solo) en LEONIE GLIGOOR (*23-3-1878 Surabaya),  als ik afga op de gegevens van de Japanse interneringskaart van zoon Freddy. Kaart zegt: Gligoer en is fout. Zie eronder. Meerdere zonen van dit echtpaar zaten geinterneerd.

Leonie Gligoor stamt af van echtpaar KOUTHOOFD en FLORUS.

 

Hieronder een stukje reisverslag. Druk op het stukje om op de pagina te komen van de familie de Meijer.

Kerkhof Semampir : 
Sommige namen op scheefgezakte kruizen hebben voor Pa een vaag bekende klank: Landegent Gligoor, Wouterbeek, Van Duinen, Kraus. 
Wij geven het op en verlaten het kerkhof toch met het gevoel eer te hebben bewezen. 

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Iets extra's nog over de nieuwere begraafplaats te Kediri en over "hoe men dacht over de christelijke minder gegoede Javanen, Chinezen, Ambonezen" !!!!! En dat dus anno 1941 - circa 300 jaren nadat de houten zeilscheepjes van de VOC het eilandenrijk binnenvoeren !!!!!

1941 - Een jaar later was het gedaan met de kolonie Nederlandsch Indië en weg met de arrogante poeha van de blanke man afkomstig uit het land van de blanke top der duinen. Denk er maar eens goed over na hoe triest het was: zelfs de lijken van de christelijke lokalen vielen nog onder het blanke klassensysteem !!!

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....