CLOSED
Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

 

TEMPORARY THIS WEBSITE SHALL NOT BE MAINTAINED ANYMORE ... (MAYBE FOR A WHILE, MAYBE NOT FOR A WHILE). I am rather busy now, doing my research about my Armenian ancestors.

 

DEZE WEBSITE WORDT VOORLOPIG NIET MEER ONDERHOUDEN.... (MISSCHIEN TIJDELIJK, MISSCHIEN NIET). Ben tamelijk druk bezig met mijn Armeense voorouders.

----------------------

 

This website will NOT be closed; it will stay open.

Deze website zal niet worden gesloten; het blijft open.

---------------------

  

 

GO TO THE MENU ON THE LEFTSIDE TO PROCEED READING. (I said LEFTSIDE, not the other leftside.)

GA NAAR HET LINKERMENU OM VERDER TE LEZEN. (Ik zei linkermenu, die andere linkerkant dus)

 

OF KLIK HIERONDER OM NAAR DE HOMEPAGE TE GAAN / OR CLICK ON THIS LINK:

 

H O M E P A G E.

  

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....