Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het kerkhof van NGAWI.

Met medewerking van Hari Kurniawan ( Op FB te vinden onder Hari Kurniawan Hao Hao) De foto's zijn het Copyright en eigendom van Hari Kurniawan en dienen derhalve ook eensluidend behandeld te worden.... Dus NIET ongevraagd jiplak/kutip of die rechtermuisknop gebruiken alstublieft.

Nogmaals: Ik verzamel de foto's zoveel mogelijk, plaats ze hier op mijn site, enkel en alleen ten behoeve van eventuele nabestaanden, opdat zij iets ter herinnering hebben aan hun voorvaders. Het kost me tijd en geld (server kosten), maar ik doe het met plezier, laat dan dan gezegd zijn. Toon derhalve respect voor mijn verzoek en voor diegenen die aldaar de kerkhoven afstruinen en het ook al voor hun eigen rekening en tijd doen.

Het kerkhof Ngawi ligt vlakbij het oude Fort van den Bosch en op een andere pagina zal ik over dit fort nader berichten. Hari Kurniawan verleende ook daarbij zijn bijdragen. Men kan dat verslag hier lezen Fort van den Bosch te Ngawi.

Eerst hieronder een paar foto's welke ik, ondanks de allergrootste moeite, NIET heb kunnen voorzien van details; gewoon omdat de grafplaten moeilijk te ontcijferen zijn of omdat er grafplaten ontbreken of te zwaar beschadigd zijn. Wellicht dat er lezers zijn die wat meer kunnen toevoegen, dan gaarne uw reacties, waarvoor bij voorbaat dank. Laten we met zijn allen blij zijn met wat we gekregen hebben, dank zij de medewerking van de mensen die daar wonen en er op uit trekken, zodat wij er ook iets aan hebben.

HARI KURNIAWAN, Dank je wel voor de moeite, je medewerking en bereidwilligheid om het te delen. !!! 

De graven welke ik wel heb kunnen ontcijferen staan onderaan.

 

Voor diegenen die de Javaanse taal beheersen eerst hieronder een gedicht in het Javaans dat gesproken wordt in de nabijheid van Midden java en diegenen die het niet beheersen? Jammer dan, ga maar een inburgeringscursus volgen. Oh sorry, aku dablek goblok... Lali ra ono kursus boso Jowo neng Londo... Waduh kasihan wonge.

 

LANGIT MENDUNG KUTHO NGAWI

 
 
By : Dhalang Poer

 
Jeng…
tak tulis layang iki
naliko langit kebak mendung
Gawang gawang katon lelakon kang wes kapungkur
naliko tak sawang netramu ing tegal papungan
tak laras pipimu ing watu kendal
lan tak geget latimu ing sendang glagah

 
Ahhhhhh,
nanging ora jeng
jebul tresnamu cetek koyo kali kang kebak padas
ringkih koyo kayu gapok
garing koyo jati aking
Aku wes ora duwe pangarep-arep maneh jeng

 
Dalan ikiy mbiyen nate tak liwati
nalikane langit mendung kutho ngawi
sendang glagah wes kinurip jroning ati
saben liwat aku ora biso lali
Tak ulati isih koyo wingi uni
ora kroso luh tumetes mbrebes mili
Roso nglangut yen katon-pan tanpo pagut
katresnanku rinenggut purpaneng pesthi...

 

De ingang met de poortboog en Memento Mori 1885. (Sommige letters zijn verdwenen en de rest is verweerd).

 

 

 

 

 

Iets van "Hier onder rust begraven met het stoffelijk overblijfsel enzovoorts Jacoba enzovoorts...enzovoorts" Het geschilderde getal 194 heeft een funktie en daar kom ik later op terug.

Hieronder idem dito. Ook bij uitvergroting niet te ontcijferen en tevens heel blurry, ondanks toepassing van een fotoshop programma. Helaas. Volgens mij moet er staan L.H.S. Coppen gebr. .....(?) en volgens de almanakken awren er heel wat vertegenwoordigers van de familienaam Coppen, maar ik heb geen L.H.S., begraven te Ngawi kunnen vinden. Let op dat dit graf ook rood genummerd is met 147

 Hieronder een graf genummerd 204 in witte cijfers.

 

 

 

 


Hiernavolgend de graven wier namen door mij ontcijferd waren en voorzien van de hoognodige details. Ik doe geen uitgebreide gegevens erbij. Dat mag men zelf uitzoeken.

Adrienne Soetens geboren James. (Let op de rode cijfers 211.) Gehuwd met de majoor Infanterie A.P. Soetens, die in 1859 2de Luitenant was. Meer weten over de majoor? Lees dan Nederlandse heldenfeiten in Oost Indien 1876 Acehbooks, geschreven door A.J.A. van Gerlach, deel III.   https://www.google.nl/search?hl=nl&q=a.p.soetens+majoor+infanterie&gws_rd=ssl

 

 

Hendrik Jan Joost Schomaker, geboren te HEUMEN (en niet zoals op de grafplaat vermeld staat: Nijmegen) op 31 dec 1841 en gestorven te Ngawi op 20 juni 1911. Zijn ouders waren Johan Hendrik Schomaker en Maria Arts.

Hij was van beroep Griffier Landraad. Kreeg in 1893 en 1894 een tweejarig ziekteverlof naar Nederland.

Hij huwde Catharina Molenaar te Batavia op 20 juni 1889 (RA 1890). Hij was in dat jaar gevestigd te Temanggoeng/Magelang.  In de Indische almanak staat vermeld dat hij gehuwd was met C. Meulmer. !!! (Niet juist dus, want ik heb me de blubber gezocht in de almanakken naar C. Meulmer.)

Indië was ruimschoots vertegenwoordigd door personen met de familienaam Molenaar.

 

 

 

P.E.C. Schmulling, hij was 1ste Luitenant en gehuwd met Magdalena Emma Albertina Noordziek.  Zij huwden te Ponorogo juli 1865.(Zij was een dochter van de oud Residen Noordziek van Madioen (die gehuwd was met Mac Donald)

Ik heb geen andere details kunnen vinden. Hij was belast met topografische werkzaamheden in het leger en vond in de buurt van Surakarta (Desa Sangiran 12 palen ten noorden van Solo) in 1864 een halve schedel en dijbeen stukken van een fossiel ISOS PRIMIGENIUS en vraag me niet wat dat voor een beest was. (Bron KITLV.) Het zal waarschijnlijk een BOS Primigenius geweest zijn, want die werd wel vaker gevonden. (Banteng) maar een ISOS???  Interesse in Schmulling? Volgens de militaire stamboeken was er een officier Ned.Indië genaamd Peter Ernst Carl Schmulling.

In sept 1871 beviel M.E.A. Prijn - Noordziek te Padang van een dochter.  (www.kb.nl) (Gehuwd met Arnoldus Theodorus Prijn te Bezoekie in 1868). MEA Prijn-Noordziek stierf te Den Haag op 2-6-1885. In de genealogie van A.Th. Prijn en MEA Noordziek wordt niet gesproken over de geboorte van dochtertje in 1871.

Op 5 aug 1886 huwde te Den Haag A.Th. Prijn (weduwnaar van MEA Noordziek) met P.C. Le Grand.

 


Hier rust Theodorus Gerardus Vermeulen. Geen verdere details gevonden. Zoontje van???? en ???? Geboren te Ngawi 5-11-1868 en gestorven te Ngawi 3-2-1875 volgens grafopschrift. (Almanak RA 1877 zegt 4 febr 1875)

In 1860 was er een 1ste Ltnt T.H.J.M. Vermeulen en Ngawi was een soldaten stad in die tijden.....

 

Oh ja, bijna vergeten. De nummering op de graven. Ik weet het niet...

Nee, ik weet het wel. Ngawi heeft de intentie om van dit kerkhof een soort museum te maken in navolging van bijvoorbeeld Taman Prasasti te Jakarta. Men is derhalve al bezig om de graven te inventariseren en heeft de nummering al vast aangebracht. Of het doorgang zal vinden? Yo no se... Embuh !!!

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....