Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een ander kerkhof te Samarinda, namelijk Samarinda Ulu in de kampong Jawa. 

Gelegen aan de Jalan Gn Merbabu, verborgen tussen de huizen en ommuurd.

Net als bijna alle andere voormalige Ned.Indische kerkhoven is ook dit kerkhof zo'n beetje een verlaten stuk jungle geworden en veelal liggen hier geen "welgestelden" uit die "goeie ouwe tijd", die praalgraven op lieten zetten.

De bronnen heb ik op onderstaande afbeeldingen vermeld en helaas heb ik bitter weinig kunnen vinden. Wat deed men voor werk? Waren hun voorouders afkomstig uit het leger?

 

Ter ere en respect aan mevr. Albertina Arnold geboren Pereira.

 

Hieronder enkele beelden van het kerkhof en de lokatie:

Vergelijk de foto hieronder met de foto hierboven en let op de schaduw van de boom waar op de foto hierboven een motorfiets rijdt. In de schaduw op het trottoir is een verkoper met uitgestalde waren. Kijk dan op de foto hieronder wat die uitgestalde waren zijn. Graftombes voor de lokale bewoners te koop in alle soorten en kleuren. Voorde bezoekers/kopers die niet al te lang kunnen wachten is een sofa ter beschikking.

Op de foto hieronder ter vergelijking van de situatie de ingang genomen van het kerkhof zelf. Het dak boven de toegang is een uitgangspunt en het blauwe hek (rechts onder de boom nog net te zien.)

 

Mevr. Albertina Arnold geboren Pereira en op het graf staat Albertine Arnold geboren Pereira-Sari.

Hieronder een foto van haar graf, waarbij de twee heren op staan die op zoektocht waren naar de oude Nederl. Indische graven. Mevr. Arnold overleed in 1977 en derhalve is haar graf nog enigszins in redelijke staat.

Het is mij onduidelijk waarom de geboortenaam van mevr. Arnold op het graf vermeld wordt als Pereira-Sari. Zou Sari de achternaam van haar moeder geweest zijn? 

 

Hieronder een beeld van het totaal, opdat men wete hoe de begraafplaats eruit ziet en met het graf van mevr. Arnold te zien waar de bezoekers staan.

 

Hieronder een ietwat nadere summiere genealogische informatie.

Extra toelichting op het bovenstaande en informatie over de schoonfamilie Wieringa-Déhude:

Volgens historische stukken voluit geheten: Klaassen Frederik Wieringa *28-3-1880 en Rosalie Celestine Déhude geboren 4-4-1896.

Het echtpaar Wieringa-Déhude ging in 1930 met groot verlof naar Den Haag.

 

Mevr. Déhude nam de gelegenheid waar en volgde tijdens dat groot verlof een curcus coupeuse en slaagde.

 

Hieronder een foto van de v. Beverningkstraat 9 Den Haag waar het echtpaar Wieringa Déhude verbleef tijdens hun groot verlof in 1930

Hieronder nog 2 geboorte advertenties:

 

De schoondochter van mevr. Albertina Arnold had ook nog tweelingbroers:

 

Veri Frederik heeft in een interneringskamp gezeten. Zie Japanse interneringskaart.

 

Het echtpaar Arnold - Pereira had een zoon Alfred Victor die in het Jappenkamp had gezeten. Zie interneringskaart.

Kaart onder: Contact adres A.S.P. v.d. Assem. Hoe dit precies in elkaar zit, gelieven men deze volgende pagina te bezoeken alwaar ik iets over de familie v.d. Assem uit de doeken heb gedaan.

https://www.imexbo.nl/johnny-en-jack-vd-a.html    (Adrianus Johannes Petrus Jos. van den Assem en Marie Wilhelmina Louise Charlotte Arnold).

 

 

 

 

Moge zij en alle anderen op het kerkhof in eeuwige vrede rusten.

Top