Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

TJISAROEA BUITENZORG DEEL 2.

Deze pagina is een vervolg en aanvulling op de pagina Tjisaroea Buitenzorg deel 1. (Op deze pagina heb ik aanvullingen verkregen van de heer Henri Bik en welke ik op deze pagina deel 1 in rood heb gewaarmerkt.)

 

De inhoud (tekst en foto's) van deze pagina deel 2 heb ik verkregen van de heer Henri Bik een nazaat van de familie Bik en aanverwanten, waarvoor mijn dank.

Ik heb toestemming gekregen om het hier te plaatsen en alle gegevens incl. foto's e.d. dragen het copyright van de heer Henri Bik. U gelieve er rekening mede te houden en zonder voorafgaande toestemming is het verboden om klakkeloos te dupliceren, met welk doel dan ook. 

U kunt meer te weten komen over de heer Henri Bik, als u op deze link klikt:https://www.nederlanders.fr/profile/HenriBik?overrideMobileRedirect=1

Kortom, als men googled op de naam Henri Bik Frankijk is er genoeg te vinden.

 

Ik dupliceer de letterlijke teksten van de heer Henri Bik hieronder en voeg niets van mezelf toe.

 

Quote: 

Mijn overgrootvader Bruno Bik (1808-1868) was van 1849-1868 administrateur van dat landgoed van 12.000 hectare grotendeels onontgonnen bergland. Zijn oudere broer Jannus Theodorus Bik (1796-1875) had het in 1849 van Johannes van der Crab (1798-1865) gehuurd en kocht het van hem in 1866. 

Bruno Bik trouwde in 1838 met Charlotte Johanna Marguerite van Doorninck (1820-1857) Zij is een dochter van Martinus van Doorninck (1787-1821) telg uit een notabel Deventers geslacht en Assistent-Resident van Buitenzorg en Jacoba Wilhelmina Bremer (1796-1865). Jacoba werd door Georg Gutzlaff , Pruisisch Officier en brigadegeneraal van het VOC-leger verwekt bij zijn Indonesische slavin Olimda.  Georg liet zijn dochter, mijn bet-overgrootmoeder, dopen en adopteren door de weduwe Bremer. Van Olimda heb ik dus 3% Indonesisch bloed. 

Na het overlijden van Bruno senior belast Oom Jannes Theodorus in 1871 twee van Bruno’s zonen met het beheer van Tjisaroea:  Jan Martinus (1839 –1926) voert het administratieve beheer en regelt de sawah exploitatie en alle rijst aangelegenheden. Hij woont in het landhuis Tjisaroea, zie bijgaande afbeelding.

Bruno Theodorus 1840 – 1921 beheert de koffietuinen hogerop en laat daar ook een huis bouwen, zie andere bijgande afbeelding. Na zijn dood werd het beheer overgenomen door zijn schoonzonen François en Eduard Keuchenius, die de koffieplanten door theeplanten vervingen. 

Reeds rond 1877 legt Jan Martinus zijn functie neer, nadat zijn eerste drie dochters op Tjisaroea overlijden en vertrekt naar Batavia, waar hij administrateur van de begraafplaats Tanah Abang wordt. Zijn broer Bruno Thedorus neemt zijn taken over en gaat in het landhuis Tjisaroea wonen met zijn vrouw Maria Catharina Elisabeth du Puy (1847-1942). 

Jannus Theodorus Bik had meerdere landgoederen waaronder Tanah Abang bij Batavia. Mijn achterneef Sven Verbeek Wolthuys heeft een fraai boek geschreven over de ontwikkeling van dat landgoed tot een buitenwijk van Djakarta, waarin ook een hoofdstuk over Tjisaroea staat:

https://www.lostjakarta.com/shop/

Unquote.

 

Hieronder enkele afbeeldingen van de landgoederen waar in bovenstaand stuk over wordt geschreven; één en ander ter verduidelijking.

 

 

 

  

 

 

 

Met veel dank aan de heer Henri Bik.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn in eeuwige vrede rusten.

Top