Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het NIET meer bestaande kerkhof van OENGARAN (Semarang.)

 

De heer Jan van Dam schreef zijn levensverhaal en publiceerde dat in pdf-vorm op het internet. Ik kwam zijn verhaal tegen in 2012 op het weblog I4E, doch de bron alwaar de heer Jan van Dam het publiceerde is niet meer te open/niet meer bestaand. Doch via de heer Martin Baltes kreeg ik alsnog het stukje toegestuurd.

Voor diegenen die er interesse in hebben, kan men het inzien via deze link hieronder. U dient wel een PDF reader op uw computer te hebben.

MijnVerhaal_JanvanDam_1942-46.pdf
Download  In zijn verhaal vertelt Jan over het leven van zijn familie in Indië en de oorlogsjaren die zijn familie en hij dooorbrachten. Het is heel mooi geschreven en ontroerend van tijd tot tijd. Dank heer van Dam voor uw openbaringen.

 

Ter ere en respect voor Jan van Dam en zijn familieleden/nazaten, heb ik enkele gegevens uit zijn verhaal gedupliceerd en hieronder geplaatst. Ik ben niet bij machte geweest om toestemming te vragen, aangezien ik niet meer bij de bron kan. Mijn excuses aan de familieleden en/of nazaten, maar van mijn kant is het nogmaals mijn teken van eer en respect aan de familie en nazaten om het hier te plaatsen, opdat zij niet vergeten moge worden, want zij waren een stukje voormalig Ned. Indie.


Zijn zusje ANNEKE VAN DAM.(*24-1-1926 +3-11-1940)

Gedupliceerd van bldz 10:

Zo voeren ze volgens paspoort 300/1940 van moeder eerst naar Medan op 28 Oktober, daarna naar Balikpapan om vervolgens rechtstreeks via Hawaï naar Los Angeles te gaan. Van daaruit zouden ze met de trein de lange reis naar Boston moeten maken.

Helaas is het niet zover gekomen, want enkele uren voordat zij Balikpapan zouden aandoen op Zondag 3 November 1940 is zij aan boord van de “Noordam” overleden. In een loden kist (voorschrift bij meerdaags vervoer voor een begrafenis elders in de Tropen) is zij toen met een KPM-boot van Balikpapan met vader en moeder naar Soerabaja gevaren.

Van daaruit is ze met een auto vervoerd naar Semarang met erachter aan ook een auto waarin Oma van Dam, Jaap en Jan zaten, net eerder uit Malang daar aangekomen.

Jan Eradus, de baas van vader, had verder de hele begrafenis en alles eromheen geregeld. Hij had bij eerdere ritten met Anneke naar Magelang voor die onderzoeken, de indruk gekregen, dat Anneke graag op het kerkhof in Oengaran, waar ze toen steeds langs reden, begraven wilde worden, als dit ooit nodig was. Dat had ze zo geuit, ze vond het daar prachtig !. Daarom had hij dit ook zo geregeld en vond de begafenis, na de kerkelijke plechtigheden in Semarang, plaats op Zondag 10 November op de begraafplaats in Oengaran. [Anneke was een Zondagskind, geboren op Zondag 24 Januari 1926, overleden en begraven op een Zondag !]

Hieronder de foto van het niet meer bestaande graf van Anneke van Dam. Zij werd slechts 14 jaren oud.

Anneke van Dam 24 januari 1926 3 november 1940 luidt de tekst van haar rustplaats. Moge zij naast haar Schepper haar eeuwige vrede hebben.

 

  

De grootvader van Jan van Dam was de heer JACOBUS PETRUS VAN DAM, die gehuwd was met Jan's grootmoeder PETRONELLA JOHANNA HERSBACH. Jan's grootvader was hoofdonderwijzer en overleed op 15 nov 1922 te Magelang. Jan zelve was toen nog niet geboren, want Jan werd geboren op 26 febr 1926 en toen de Slag in de Javazee plaats vond op 27 febr 1942 was hij net 15 jaar geworden.(Conform het levensverhaal van Jan.) Ook dit graf bestaat helaas niet meer, want het kerkhof van Magelang heeft men gedecimeerd en tot erfgoed gemaakt. Zie onderaan foto van het kerkhof anno dec 2020.

 

Conform Jan's levensverhaal had zijn grootvader de tombe laten maken voor hemzelf en zijn echtgenote mevr. Petronella van Dam-Hersbach (Jan's grootmoeder.)

Foto van het kerkhof Magelang anno dec 2020.

 

 

Jans'grootmoeder mevr. Petronella van Dam geboren Hersbach overleefde de oorlogsjaren en hieronder de beschrijving door Jan over het verscheiden van zijn grootmoeder. (Pag 48/49 van zijn Levensverhaal.)

 

Half September werd ik vanuit het “Irenepaviljoen” overgeplaatst naar het Militaire Hospitaal in Tjimahi.

Van de Broeders die mij met mijn kamergenoot van daaruit kwamen ophalen hoorde ik dat de beide broers van mijn Vader, die in Tjimahi waren geïnterneerd geweest, kort na elkaar na de capitulatie waren overleden, Oom Mim op 28 Augustus en Oom Theo op 1 September 1945. Deze beiden hadden de ontberingen helaas niet overleefd, ik voelde me alleen en intriest dat ik hen niet meer heb mogen meemaken. Besefte ineens dat Oma, als ze nog leefde, ineens 3 zonen in korte tijd hier in deze contreien kwijt was geraakt na deze donkere jaren. Ik wist namelijk niet waar Oma zich bevond en of ze nog leefde. Dat bleek achteraf gelukkig wel het geval. Ze bleek in Magelang te zitten en heeft de oorlog dus overleefd, zoals velen met de nodige strubbelingen. In Batavia, in afwachting van terugkeer naar Holland schijnt ze haar been bij een val nog gebroken te hebben.

Daar is zij op de “Oranje” gekomen en was op 20-4-’46 in Singapore op weg naar haar zus Ali Tummers-Hersbach in Oegstgeest. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.                     

Onderweg ten zuiden van Ceylon is ze op 29 April 1946 aan boord overleden en heeft aldaar een “zeemansgraf” gekregen. “1-2-3 in God’s naam !”

 

Extra info webmaster: Mijn oom Henri zat een reis eerder op de Oranje richting Nederland en zat ook vast in Tjimahi. Ik vraag me nu af of mijn oom Henri de ooms van Jan gekend zou hebben uit die tijden van internering, want er waren in totaal 7 kampen Tjimahi. Oom Mim, zoals boven bedoeld door Jan was de heer Wilhelmus Petrus van Dam geboren in 1899. Oom Theo was Johannes Theodorus van Dam geboren 1901. De derde zoon, die Jan's  grootmoeder verloren had, was oom George van Dam, die op 7 mei 1945 in het kamp Amoerang Bandoeng overleed.

 

Saillant detail over de broers WILHELMUS PETRUS VAN DAM (oom van Jan) en JACOBUS PETRUS VAN DAM (vader van Jan).

Jan's oom Wilhelmus was geboren te Amoerang 1899 en huwde te Leiden op 7 nov 1927 met Juliëtte Louise van der Laan.

Juliëtte had een zuster Jeanne Emilia van der Laan die huwde met Jacobus Petrus van Dam (geboren Haarlem 1898) op 25 dec 1923 te Leiden en Jacobus was de vader van Jan van Dam.

 

Moge zij allen naast hun Schepper hun eeuwige vrede hebben.

Top