Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere en respect aan de heer Henri Leendert Sellier en zijn familieleden. Begraven te Kembang Kuning  Surabaya. 

 

Hier rust mijn geliefde echtgenoot onze trouwe vader en grootvader Henri Leendert Sellier.

Geboren Tegal (Pekalongan) 17 aug 1906 en overleden Surabaya 22 maart 1963

 

Foto's met bronvermelding. Ik vermoed dat het zeer waarschijnlijk familie is, die de graven schoon laat maken.

Hieronder de "tuinman" en Chelsea poserend.

Familie via FB, waaronder de bronvermelding Chelsea Pangkurti (staand links met paars gestreept truitje) naast haar midden een bekende wijlen nazaat.

 

 

Via Myheritage de volgende printscreen gemaakt met mijn bemerkingen toegevoegd. Johanna was NIET te Blitar geboren zoals de scan hieronder zegt maar te Batavia. (RA1912/50 bijregister). Het huwelijk vond wel plaats te Blitar.

 

Enkele screenshots uit de kranten:

Huwelijksadvertentie.

 

Geboorte van hun eerstgeborene met kenmerk dat Henri Leendert werkzaam was op de spiritusfabriek Tjomal welke een onderdeel was van de suikerfabriek Tjomal. De suikerfabriek bestaat nog steeds maar is wel gedeeltelijk een amusementspark geworden en heet tegenwoordig Nieuw Comal.

 

De advertentie van overlijden van zijn opa Jurien Sellier met vermelding van zijn ouders als ondertekenaars. 

 

Een advertentie met mededeling dat opa en oma Sellier/Knijpenga 35 jaar gehuwd zijn. De Register Almanakken vermelden bij het huwelijk NIET de naam van oma Sellier, zijnde Knijpenga.  De krant schrijft KNEIPENGA daar waar de RA wel haar overlijden vermeld in 1915 met naam KNIJPENGA. 

 


 

Tja, dan het volgende en daartoe heb ik het NIOD een mailtje gestuurd met de vraag of men voor een verklaring kan zorgen.

Vergelijk het grafopschrift met wat het NIOD zegt. Indien ik antwoord krijg van het NIOD zal ik het hier plaatsen. 

Vervolg antwoord NIOD 15 juni 2020:

Quote: 

Hartelijk dank voor uw emails met bijlagen.

 

Door de genomen maatregelen in verband met COVID-19 is het momenteel niet mogelijk adequaat onderzoek te doen in onze archieven. Hierdoor kan de beantwoording van uw vraag langer duren dan gewenst. De vragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Gezien de grote drukte dient u rekening te houden met een beantwoordingstermijn van in ieder geval acht weken. Wij hopen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

 

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 

Unquote.

Aanvulling heden 14 juli 2020:

Antwoord gekregen 14 juli 2020 van NIOD bij monde van de heer René van Heijningen als volgt:

Geachte heer Boers,

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en voor uw informatie aangaande Henri Leendert Sellier. Wij hebben in de archieven van het NIOD geen informatie over hem gevonden en moeten derhalve concluderen dat zijn naam per abuis op de Erelijst vermeld is komen te staan. Wij hebben zijn naam inmiddels uit de Erelijst verwijderd. 

Dank u wel dat u de moeite heeft genomen om ons op deze onjuistheid in de Erelijst te wijzen.

Met vriendelijke groet,

Namens de redactie van www.erelijst.nl

René van Heijningen 

Unquote.

 

 

 

Moge hij en de zijnen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten.

Top