Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KENDARI ANCOL 179180
KENDARI ANCOL 173174
KENDARI ANCOL 168169
KENDARI ANCOL 149150
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zomaar een onbekend kerkhofje Jl Tekaka in het durp/wijk KANDAI district KENDARI zuid-oost Celebes. (Er schijnen meerdere van dit soort kerkhofjes aldaar te zijn volgens berichtgevingen op Soc.Media.)

Volgens Google zou het Makam Belanda (Kerkhof) gesitueerd zijn aan de Jl Tekaka nummer 35, maar een andere view van Google zegt weer dat de MTs2 Negri gesitueerd is aan de Jl. Tekaka nummer 35. Maakt niets uit, want ik heb een sterk vermoeden dat eventuele nazaten toch nooit dit oord zullen bezoeken.

 

PM: Op 24 maart 1942 zijn 16 personen (Opvarenden van het s.s. Modjokerto tot zinken gebracht op 1 maart 1942) omgebracht/vermoord (onthoofd) door de smerige jappo's en 10 maart 1944 nog 2 personen (beschuldigd van spionage), die te samen in verzamelgraven Kendari te ANCOL liggen en de OGS heeft hen in de registers opgenomen. Familieleden van de hieronder genoemde personen met betrekking tot het kleine kerkhofje Kandai liggen er echter niet bij, althans afgaande op de namen genoemd door de OGS en - alhoewel genoeg te vinden is op het net over de onthoofde slachtoffers - maak ik hier op mijn website ook een plaatsje vrij voor hen. De onthoofden hebben op zich zelf verder niets met Kendari te maken, als behalve het feit, dat zij er vermoord werden en oorspronkelijk op het Chinees kerkhof aldaar begraven werden om vervolgens herbegraven te worden op het ereveld Makassar en vandaar wederom herbegraven en te Ancol hun definitieve rustplaats kregen. Althans volgend berichtgevingen diverse bronnen internet.

Hoe het ook was: Mijn eer en respect voor deze slachtoffers, vermoord door de smerige schofterige jappo monsters die daar huis hielden en waarbij ik wens dat deze jappo's (die zich aldaar schuldig aan moord maakten) ten eeuwige dage verdoemd zullen zijn/blijven en verbranden in hun japanse hel.

https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?excact=1&object=persoon&filter[0]=categorie&value[0]=Verzamelgraf+Kendari

Ik heb op subpagina's een ietwat geschreven over deze slachtoffers onder de noemers:

(Nog in bewerking d.d. 20 dec 2021)

KENDARI ANCOL 179-180 : Wevels, Bakker, Kuijpers, Adi en Reboet.

KENDARI ANCOL 173-174 : Deisz, Zewald, de Rooij, Baak, Pieneman en Pil.

KENDARI ANCOL 168-169 : Verhagen, Bromelow, Prins, Kuiper en Hooijsma.

KENDARI ANCOL 149-150 : Haumahu en Tahapary. ( Zij waren geen opvarenden, zoals de slachtoffers hierboven.)

 


 

 

Voor hen die onbekend zijn gebleven en toch hun plaatsje in de Ned.Indische geschiedenis verdienen. Want zij waren een stukje van de geschiedenis, wie zij ook waren.

Moge zij in vrede rusten in alle eeuwigheid naast onze Schepper.

 

Geen informatie van mijn kant, te weinig info om te zoeken, slechts een trieste aanblik. Ergens ben ik nog blij dat in elk geval hun rustplaatsen niet geheel totaal zijn vernield en zelfs er enkele graven ook nog voor de bloempotten als "onderlegger" gebruikt worden.

Ik heb via Roosjeroos gezocht wie er geboren/gehuwd en overleden waren te Kendari.....resultaat bijna nihil. En blijft natuurlijk de grote hamvraag of de genoemde personen inderdaad op dit kerkhofje liggen, want zoals boven gezegd: er zijn meerdere van dit soort kerkhofjes die vlakbij elkaar liggen nabij Kendari.

In elk geval liggen op dit kerkhofje NIET alle leden van de familie PALEMBANG, aangezien de heer D.J. Palembang in 1916 verkastte naar Batavia. Alhoewel: volgens de almanakken werd te Kendari geboren Helena, dus waarschijnlijk wel een familielid van de familie D.J. Palembang? Misschien van een broer?


De aanblik van de graven. ALLE foto's hieronder volgend zijn van DENI ANGGOLETA (afkomstig uit Jogja). GEDATEERD MEI 2021.

 

"Hier rust ons kindje....." Jaja, tevens rust er ook een grote pot/pan en stapels platen of wat dan ook en een blik met zooi verf of zoiets.

Gezellig, kijk je 's morgens uit je raam wat voor weer het is....en zeg je "goeiemorgen" tegen een kindje aldaar rustend....Te triest voor woorden. Alom grond genoeg om huisjes te bouwen...maar het moet persé op een oud kerkhof gebouwd worden.

 

 

Dit graf uit 1929 schijnt het oudste graf te zijn volgens omwonenden medegedeeld aan de blogger Deni Anggoleta. Geboren in 1928 en overleden in 1929. Helaas geen nadere aanduidingen verstrekt door de blogger. Jammer jammer jammer. Je bent er toch al, dus maak meteen een foto van de plaat toch....allemaal halfwerk van die jongens terwijl ze pretenderen iets aan historie te doen.

 

Slechts bij één graf heeft hij een close-up gemaakt, maar dat was een graf uit 1956 van een kind van J.W.  FERDINANDUS geboren 1956 en overleden ????. Zie krantenscan boven: In 1919 werd N. Ferdinandus geplaatst te Makassar. 

Wat ik kon opmaken uit de Indonesische tekst: Ter nagedachtenis aan een kind van J.W. Ferdinandus geboren 20-??-1956 en overleden 16-7-??

 

Moge zij rusten in vrede.

Top