Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Soekoen te Malang deel 7.

Met afbeeldingen van de graven anno aug 2018 via de kerkgenootschap BreadFruit.

 

Het familiegraf van de heer Willem Hendrik Kempff en zijn echtgenote Maria Louisa Mijer.

Willem Hendrik Kempff huwde met Maria Louisa Mijer op 3-3-1894 te Surabaja en hieruit kinderen, waar ik op deze pagina niet verder op in ga. 

Maar uitzonderingen bevestigen de regel, zoals altijd en in dit geval ter ere en respect voor zijn dochter zoals hiernavolgend genoemd, omdat het zo triest is, dat de naam van de meoder ombekend is.

Voordat hij in het huwelijk trad met Maria had hij een relatie met een lokale dame waaruit geboren werd dochter Wilhelmina Hendrika Eugenie Kempff te Djombang (sommige websites maken er wat van en zeggen Djongbong) op 20 april 1890. Zij huwde Pieter Albertus Le Clerq en hieruit kinderen. Wilhelmina overleed te Zaandam op 24 juli 1967 (Akte 310 Zaandan 25-7-1967) met vermelding in akte dat de naam van de moeder onbekend is. (Een website is abuis en geeft 1977 als overlijdensjaar aan.) Zij was woonachtig te Amsterdam en te Zaandam overleden.

 

Ik ben er niet achter gekomen wat voor werk de heer Kempff precies deed, maar het was wel een druk baasje die van alles te doen had, waarvan hiernavolgend opgave. Zijn echtgenote Maria trouwens zat ook niet stil.

In 1912 adv. in de krant dat er eten buitenshuis werd geleverd.

In 1918 of zoiets omstreeks die tijd waren zij in bezit van Pension Kempff en met een lap grond waar je u tegen zegt.

In 1924 had men tevens een nachtbewakingsdienst erbij

Of de zaken liepen niet goed of het runnen van het pension en de keuken werd te zwaar en in 1925 werd het pension te koop aangeboden en in 1926 overleed mevr. Kempff - geboren Mijer helaas reeds op 49-jarige leeftijd. (Geboren Pankadjene Makassar 2-5-1877 en + 6-6-1926 Malang.)

Mij is verder onbekend welke gevolgen de oorlog met zich mee brachten voor de heer Kempff, maar in elk geval bleef hij Indonesië trouw en overleed hij in 1957 te Malang in de leeftijd van 89 jaar oud. Met een beetje speurwerk op het internet, komt men meer te weten over diverse familieleden Kempff, o.a. te Malang en op diverse ondernemingen. O.a. in de Moesson Online zijn diverse artikelen van Theo Kempff en schreef hij een afscheidsstukje over zijn broer Paul die in de USA overleed.

 


 

De familie Padberg.

Oorspronkelijk werd in dit graf begraven de heer Carel Hendrik Padberg. Zie ook de pagina Kerkhof Soekoen deel 2.

Bijgezet in 2011 werd mevr. Emma Anna Padberg "Mamma".

Ik heb getracht iets meer te vinden over Emma Anna, maar kan helaas weinig vinden. Zij wordt nergens genoemd. Ik mag aannemen dat zij de jongste dochter en kind geweest moet zijn, gelet op de geboorte data van de andere kinderen uit het huwelijk van Carel met mevr. Eugenie Emilie Rosalie Berg.

* 29-1-1906 zoon Johannes Pieter

* 21-3-1908 zoon Carel Eugene.

* 13-12-1910 zoon Nicolaas William.

* 08-08-1911 zou dus dochter Emma Anna zijn, die in dit rijtje thuishoort. Let wel: Ik heb geen historische documentatie doch neem slechts aan, gebaseerd op de geboorte datum en op het feit dat Emma in dit graf werd bijgezet.

Mevr. Berg, echtgenote van Carle Hendrik Padberg overleed 3 maart 1957 te Utrecht. Zie scan hieronder.

Voer voor genealogen. Hieronder de overl.adv. van de heer Pieter Niggebrugge en in de advertentie worden namen van aanverwanten genoemd. Helemaal onderaan de advertentie wordt het echtpaar C.H. Padberg - Berg genoemd.

 

 


 

HERbegraven werd op Soekoen de heer Johannes Emde, waar ik op de pagina PENELEH DEEL 6 al over had geschreven.

 

 

Moge zij in vrede rusten.

 

Te vervolgen met deel 8.

Top