Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Tjitjoeroek Madjalengka of liever gezegd:

CICURUG MAJALENGKA.

 

Ik heb de beelden "gepikt" van de  websites waar ik het url adres op de foto's heb geplaats en helaas:  van de graven is weinig van over en wat er van over is, is totaal onbekend in de almanakken en aanverwante bronnen.

Zelf vermoed (let wel: VERMOED)  ik,  dat de nog bestaande graven, de "resten" zijn van graven van Ambonese soldaten. Mijn stelling is gebaseerd op het feit, dat er op één graf de naam SELANNO te lezen valt en de familie(s) SELANNO waren KNIL soldaten. Er waren meerdere graven, doch zoals gezegd: verrampeneerd door de bevolking ten eigen gebruik. Desondanks heb ik gemeend er hier op mijn site een pagina aan te wijden ter ere en respect van de overledenen en begravenen aldaar.

De ingang van het kerkhof toont de imposante poort met MEMENTO MORI (Gedenk te sterven of Denk aan het sterven.)

Een dergelijke grote toegangspoort moet erop duiden dat dit kerkhof wel groot geweest moet zijn. Ik heb totaal geen berichten in de oude kranten kunnen vinden over dit kerkhof. Vreemd.

 

De toegangspoort tot het oude kerkhof. Ik vraag me trouwens af wat in godesnaam die twee klappers bij de linker kolom doen? Zeker door iemand opgeraapt/geplukt en vergeten mee te nemen naar huis toe?

 

Hieronder enkele beelden van de verwaarloosde conditie van de graven. Duidelijk is te zien dat de naamplaten van marmer geroofd zijn.

 

Hieronder een graf met opschrift JELEHADE / JEGEHADE ??.  Ik heb me suf gezocht, maar niets gevonden. Onder de naam is nog een kleine R gebeiteld. Dan ook nog het jaartal 1912? Zou dat het overlijdensjaar geweest zijn? Of zouden het initialen zijn: J(e) G(e) Hade(r) ?

In Semarang woonde in de jaren 1850 een familie genaamd HADER. (Kind Anna Paulina Hader overleden 27-9-1856 RA1858).

 

 

 

Dan een ander graf en welker foto ik in 2 delen plaats: bovenstuk en onderstuk.

Bovenstuk: JOHANES SELANNO geboren MADJALENGKA 25 oct 1930 

 

Het onderstuk: OVERL. TE MADJALENGKA 26 oct 1938 (1930)(1933)

 

Het totaal beeld: De bovenversierselen ben ik nooit eerder tegengekomen op de oude graven. Interessant.

Ik geef hieronder maar een greep uit het arsenaal wat ik kon vinden over de familie Selanno. Wellicht dat een familie lid Selanno iets aan deze geplaatste foto heeft van Johanes Selanno.

 

  1. In de oude kranten wordt wel gesproken over een sergeant KNIL geheten J. SELANNO. In Nederland is mij bekend, dat er Molukse families in Vught wonen(-den) met de achternaam SELANNO en ook in Maastricht en in Culemborg en in Heino en uiteraard op FaceBook.
  2. In Heerlen was in 1991 mevr. M. Selanno personeelschef bij de NS.
  3. In 1903 ging vanuit Batavia de familie Selanno met 2 kinderen richting Sumatra per ss van Swoll.
  4. In 1948 was J. Selanno commissaris van het handelsbedrijf AMBOINA te Amboina en had de rang van Adjudant KNIL.
  5. In 1914 was te Palembang gevestigd de sergeant KNIL de heer S. Selanno.
  6. In 1933 was woonachtig de scheidsrechter de heer Patti Selanno. Ik neem aan dat de krant dit verkeerd heeft gespeld, aangezien ik deze naam ken als zijnde geschreven PATTISELANNO.
  7. In Balikpapan werd geboren op 6 mei 1949 REGINA MARTINA SELANNO en in Malang werd geboren JOSIAS SELANNO op 28 oct 1950.
  8. Extra aantekening: Het eiland SERANG wordt soms wel eens uitgesproken in lokaal dialect als SERANO of SELANO ( met één "n") ... Een verbastering uit de tijden dat de Portugezen aldaar nog huis hielden.

  

 

Helaas, ik kan niet veel meer vinden over deze graven te Madjalengka. Wellicht dat er ooit iemand langs kont waaien op deze pagina en de namen herkent. In elk geval, ik heb mijn best gedaan voor Johanes Selanno opdat hij  hiermede niet vergeten moge worden. 

Moge de overledenen hun eeuwige vrede hebben.

Top